Netværk og fællesskaber

Livet kan nogle gange være udfordrende, og i svære tider er det uvurderligt at finde nogen der forstår. Dette gælder for alle der har oplevet en hjerneskade eller elsker en person der pludselig står over for denne udfordring. At opnå kontakt med ligesindede kan gøre en markant forskel.

Vores online netværksgrupper er oveni din adgang til en omfattende videns- og erfaringsbank. Her sidder mennesker klar til at lytte, trøste og give råd stort set når som helst på døgnet. Du vil finde lyttende ører og skuldre og græde ud ved. En fællesskabsånd hvor andre kan genkende dine oplevelser, besvare dine spørgsmål og være der når du har brug for at dele. Trøst, støtte, opmuntring og bekræftelse fra ligesindede er med til at forbedre selvværdet, reducere stress og ensomhed samt bidrage til generelt velbefindende.

Hjerneskadeforeningen tilbyder forskellige online netværk. Nogle af dem er lukkede samtalerum på Facebook, hvor du trygt kan dele dine tanker og erfaringer med andre. For at blive medlem af et samtalerum beder vi dig om at dele lidt om dig selv, og vi stiller nogle indledende spørgsmål for at sikre at du bliver placeret i den rigtige gruppe. Andre er netværk du kan tilmelde dig og deltage i online møder via Zoom.

Vi opfordrer dig til kun at tilmelde dig grupper og netværk, hvor du passer ind i den beskrevne målgruppe. På den måde sikrer vi alle den bedste oplevelse og støtte for hinanden.

Velkommen til vores online fællesskaber hvor du aldrig er alene. På oversigten herunder kan du klikke på de enkelte netværk. Dit klik vil enten føre dig til netværkets egen side eller til Facebookgruppen.

Hvordan finder jeg det rigtige fællesskab?

Vi ønsker at du får mest muligt ud af vores online netværk, så det er vigtigt at du finder de rette fællesskaber som passer til dine behov. Hvert af vores samtalerum og netværk har en defineret målgruppe som du skal være en del af for at deltage. Vi opfordrer dig til at læse målgruppebeskrivelsen før du søger medlemskab af gruppen.

Selvom det kan være fristende at være med så mange steder som muligt for at få forkellige perspektiver og ikke gå glip af noget. Imidlertid er det til alles bedste at vi respekterer opdelingen. Fra vores side gør vi vores bedste for at hjælpe dig og andre med at finde de rigtige grupper og vil afvise ansøgninger hvis vi ser at en person ikke passer i målgruppen.

Vi sætter pris på ærlighed og respekt for hvert netværks formål. Hvis du ikke synes du passer ind nogen steder, er du velkommen til at spørge os om hjælp. Lad os også vide hvis der er et specifikt fællesskab du savner. Vi er her for at sikre at du finder den støtte og forståelse du søger, og at du kan indgå i trygge fællesskaber med ligesindede.

Hvorfor har nogle netværk, grupper og fællesskaber alderskrav?

Det vigtigste for os er at kunne tilbyde dig et fællesskab hvor du føler dig hjemme og kan identificere dig med de andre deltagere. Selvom alder langt fra er det eneste som tæller, er det naturligt at have et ønske om at være sammen med andre som nogenlunde er samme sted i livet som en selv. Derfor har nogle netværk – men ikke alle – alderskrav.

Alderskrav kan du sammenligne med nogle af de andre parametre vi opdeler på. Nogle netværk er for eksempel kun for ramte, andre kun for pårørende. Efterhånden som vi tilføjer flere netværk, kommer der også mere specifikke opdelinger til. Det betyder at du sagtens kan opleve at du passer i målgruppen for mere end et enkelt netværk. Du er velkommen til at melde dig ind i alle dem du passer i.

Bemærk også at nogle netværk har overlappende alderskrav. For eksempel gælder det mellem Unge Hjerner og Forum for Yngre Ramte (FYR) og mellem FYR og og Forum for Senhjerneskadede Seniorer. Det skyldes at to mennesker i samme alder kan have meget forskellige liv. Eksempelvis er der forskel på at være 25 år, være i gang med en uddannelse og bo på et kollegium og at være 25 år, være i job, måske med et barn og i hus eller lejlighed med en samlever.

Hvordan kan jeg være sikker på at jeg trygt kan dele mine oplevelser og spørgsmål?

Vi ønsker at du føler dig tryg når du deler dine oplevelser og stiller spørgsmål i vores samtalerum på Facebook. For at sikre et trygt og respektfuldt miljø har hvert samtalerum administratorer der screener ansøgninger om medlemskab og overvåger kommunikationen. Vores administratorer er ikke online døgnet rundt, men de reagerer hurtigst muligt på anmeldelser og anmodninger.

Alle vores samtalerum er private grupper hvilket betyder at kun medlemmer af gruppen kan se hvem der er med, og hvad der bliver skrevet. Det er ligeledes ikke muligt at dele opslag uden for gruppen. Vi lukker ikke personer ind i grupperne hvis de ikke bekræfter at være en del af den beskrevne målgruppe.

Som medlem har du ret til at anmelde et opslag eller en kommentar hvis du mener det overtræder fællesskabsreglerne – både de skrevne og de uskrevne. Vi opfordrer dig også til at kontakte os hvis du af en eller anden grund føler dig utryg eller chikaneret.

Vi opfordrer altid til omtanke når du kommunikerer med andre online. Du må endelig dele dine tanker og stille dine spørgsmål, men undlad at dele personlige oplysninger som din adresse eller telefonnummer. Hvis du deler en personlig oplevelse, kan du anonymisere den ved for eksempel at udelade specifikke steder eller bruge generelle termer som ‘familiemedlem’ i stedet for at uddybe din relation.

Endelig kan du bruge funktionen ‘Anonymt opslag’ hvis du skriver om noget meget følsomt eller af andre grunde ikke ønsker at andre skal kunne forbinde et opslag til dig. Vi anbefaler generelt at du deltager i fællesskabet med din personlige tilstedeværelse, så der er ansigt bag ordene. Anonymitet er en mulighed som vi opfordrer dig til at bruge med omtanke, ikke som default.

Deltager du i zoom-møder, har du og andre deltagere, herunder også netværkets tovholder, en forpligtelse til værne om hinandens fortrolighed.

Hvad hvis jeg ikke længere er en del af målgruppen?

Tiden går, og en af de mest almindelige årsager til at måtte forlade et netværk, er alder. Som vi bliver ældre bliver det også tid til at sige farvel til et fællesskab og søge mod det næste. Det er lidt ligesom overgangen fra børnehave til skole eller skiftet til næste niveau hvis du har været spejder eller dyrket anden fritidsinteresse. Heldigvis er du aldrig alene i denne proces.

Det er sandsynligt at du allerede kender nogle mennesker i det næste fællesskab, fordi andre før dig er gået samme vej. Der er også mulighed for at du kan følges med jævnaldrende fra fællesskabet. I flere tilfælde overlapper alderskravene i forskellige grupper, så du i en periode kan forblive i det velkendte fællesskab, mens du lærer nye at kende i det næste.

For eksempel hvis du er med i Forum for Yngre Ramte (FYR) og rammer de 60 år, kan du søge ind i Forum for Senhjerneskadede Seniorer (FOSS). Du kan blive i FYR til du fylder 65 og dermed har du fem år, hvor du er velkommen i begge fællesskaber. Når du endegyldigt rammer FYRs øvre grænse ved 65, skal du godt nok vinke farvel til FYR, men du skal ikke begynde helt forfra i et nyt fællesskab.

Vi forventer at du bidrager til at opretholde vores trygge netværk og grupper ved selv at tage afsked når du ikke længere passer ind i målgruppen. Dette gælder både når du ikke længere opfylder et netværks alderskrav, og hvis du vælger at melde dig ud af Hjerneskadeforeningen og dermed ikke længere opfylder kravet om foreningsmedlemskab i netværket.

Din deltagelse og engagement er værdifuldt for fællesskabet. Vi opmuntrer til at du tager en respektfuld afsked og sender en hilsen og tak til netværket før du træder ud af det.

Skal jeg være medlem af Hjerneskadeforeningen for at deltage i et netværk, gruppe eller fællesskab? 

Ja og nej. For de fleste af vores netværk, grupper og fællesskaber kræves der medlemskab af Hjerneskadeforeningen, men der er undtagelser. Det fremgår af gruppebeskrivelsen, og du er altid velkommen til at spørge os hvis du er i tvivl.

Efterhånden som vi udvider de enkelte tilbud, kan kravene ændre sig. Det betyder for eksempel at et netværk som lige nu kun er en samtalegruppe på Facebook og ikke kræver foreningsmedlemskab, kan senere få krav om medlemskab hvis tilbuddet udvides til fysiske møder, faste Zoom-møder eller andet.

Vi ønsker at understrege at vores forening er afhængig af medlemmer. Medlemmer udgør grundlaget for vores arbejde, herunder vores muligheder for blandt andet at tilbyde lokale aktiviteter og skabe fællesskaber med ligesindede. Vi mener derfor at det er rimeligt at vores medlemmer har særlige fordele og adgang til tilbud.

Dit medlemskontingent er afgørende for at opretholde foreningens drift og fremtidige udvikling. En betydelig del af dit kontingent går direkte til den lokalafdeling du tilhører, så vi sikrer meningsfulde aktiviteter der hvor medlemmerne bor, og en ekstra del er øremærket til vores landdækkende fællesskaber.

Når du melder dig ind i Hjerneskadeforeningen, tildeles du automatisk en lokalafdeling baseret på dit postnummer. Du har dog fuld frihed til at vælge og skifte lokalafdeling hvis du ønsker det.

Som medlem gør du en forskel. Du er med til at opfylde vores fælles mission om støtte, viden og fællesskab for alle der er berørt af hjerneskade.

Klik her hvis du ønsker at vide mere om medlemskabet eller melde dig ind i Hjerneskadeforeningen.

Hvad er forskellen på foreningens Facebookgruppe og Facebookside?

Det giver let anledning til forvirring at Facebook både tilbyder grupper og sider. Mange bider ikke mærke i forskellen. Den er imidlertid vigtig at kende hvis du gerne vil vide hvem der kan læse med hvis du laver opslag eller kommunikerer.

Facebooksiden ‘hjerneskadet.dk’

  • En Facebookside er offentlig og åben for alle. Enhver kan følge siden, og indholdet er tilgængeligt for offentligheden.
    Indlæg på siden kan ses af alle, uanset om de følger siden eller ej.
  • På Facebooksiden deler vi bred viden, orienterer om aktiviteter og inspirerer med relevante opslag. Vi stiller også spørgsmål og opfordrer til fællesskab og samtale.
  • Du genkender en side ved at der under coverbilledet er angivet hvor mange som synes om og følger siden, samt at der er en knap hvor du selv kan synes om eller følge.

Facebookgruppen “Hjerneskadeforeningen’

  • En Facebookgruppe er et lukket fællesskab, hvor medlemmer skal anmode om at deltage.
  • En gruppe kan være offentlig eller privat. Hvis den er offentlig, betyder det at alle – som på en side – kan se hvem der er med i gruppen og læse opslag. Hvis den er privat, betyder det at man skal være accepteret som medlem for at kunne se hvem der er med og lave opslag. Hjerneskadeforeningens samtalegrupper er private.
  • For at deltage i samtalerummet skal du anmode om medlemskab og besvare spørgsmålene, så administrator ved om du tilhører målgruppen eller måske i stedet skal henvises til en anden gruppe.
  • Du genkender en gruppe ved at der under coverbilledet er angivet gruppens indstilling (privat eller offentlig) samt antal medlemmer.

Sikkerhed og privatliv
Hvis du er i tvivl om hvem der kan læse hvad du skriver hvor på Facebook, er du velkommen til at kontakte en kontaktperson for foreningen eller administrator for gruppen. Så skal vi nok hjælpe dig. Du kan også kontakte Hjerneskadeforeningen for at få hjælp til at finde de grupper du passer i, eller hvis du har brug for svar på andre spørgsmål for at føle dig tryg i vores fællesskaber.

Find dit netværk

De fleste af vores netværk, grupper og fællesskaber er opdelt, så de enten er for ramte eller pårørende, men vi har undtagelser. Søg i oversigten og find de fællesskaber du gerne vil være en del af. De fleste landsdækkende netværk har en Facebookgruppe hvor du kan holde dig orienteret om begivenheder i netværket. Det er forskelligt hvor ofte og hvor mange steder de enkelte netværk mødes.

Klik på det enkelte netværk for at få mere information eller tilmelde dig.

Vi byder dig velkommen i Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen

Samtalerum for alle interesserede, også profesionelle, studerende m.fl. Facebookgruppe. Kræver IKKE medlemskab af foreningen.

Unge hjerner (15-35 år)

For unge med erhvervet hjerneskade (uanset årsag). Unge Hjerner har en fælles Facebookgruppe, en Discord forumkanal, månedlige Zoom-møder og fysiske mødesteder flere steder i landet. Hertil weekend- og shelterture. Kræver foreningsmedlemskab.

Motiv: Kvinde i sofa med bærbar – i fugleperspektiv

Forum for Yngre Ramte (30-65 år)

For ramte i den erhvervsaktive alder. Forum for Yngre Ramte har en fælles og særdeles aktiv Facebookgruppe samt mødesteder i nogle af foreningens lokalafdelinger. Hertil temaweekender, julefrokost og arrangementet FYR DEN AF som er et familiearrangement med det formål at pårørende børn kan møde ligesindede. Kræver foreningsmedlemskab.

Motiv: Ældre mand sidder ved en gammel computer

Forum for senhjerneskadede seniorer (+ 60 år)

For ramte som har passeret 60 år. Forum for Senhjerneskadede Seniorer har en fælles Facebookgruppe og fysiske mødesteder i enkelte lokalafdelinger. Kræver foreningsmedlemskab.

Netværk for yngre kvinder (18-40 år) med en erhvervet hjerneskade

For ramte kvinder som ønsker at sparre om muligheder og begrænsninger i livet med en hjerneskade, herunder overvejelser i forhold til uddannelse, karriere, socialt liv, at stifte familie eller allerede at have små børn da skaden ramte. Netværket har en fælles Facebookgruppe og Zoom-møder cirka hveranden måned. Kræver foreningsmedlemskab.

#hydrofamilie

For hydrocephalus- og IIH-ramte, deres pårørende og professionelle med interesse for hydrocephalus. Har en aktiv Facebookgruppe. Kræver ikke foreningsmedlemskab.

Samtalerum for os med afasi og sprogvanskeligheder efter hjerneskade

For mennesker ramt af afasi, dysartri eller andre sprog- og talevanskeligheder efter en hjerneskade. Facebookgruppe hvor medlemmer deler erfaringer og hjælper hinanden med at få ord på. Kræver ikke foreningsmedlemskab.

Motiv: Ældre ægtepar tæt sammen. De ler fortroligt.

Samtalerum for os der er/var gift eller samlevende med en hjerneskade

For pårørende partnere eller eks-partnere til en person med erhvervet hjerneskade. Facebookgruppe. Kræver ikke foreningsmedlemskab.

Samtalerum for unge (13-35) år med en hjerneskadet forælder

For unge der har en hjerneskadet far eller mor. Facebookgruppe. Ad hoc Zoom-møder. Kræver ikke foreningsmedlemskab.

Ung kvinde kigger eftertænktsomt op mod en blå himmel

Samtalerum for pårørende under 18 år

For unge under 18 år som er pårørende til en person med en hjerneskade, hjernesygdom eller hjernelidelse. Det kan være en forælder, en bror eller en søster, en bedsteforælder eller anden person som man er nært knyttet til. Facebookgruppe. Kræver ikke foreningsmedlemskab.

Motiv: Ældre kvinde i køkken flankeret af to yngre kvinder

Samtalerum for voksne børn af eller søskende til en hjerneskadet

For voksne hvis far, mor, bror eller søster er blevet ramt af en hjerneskade. Facebookgruppe. Kræver ikke foreningsmedlemskab.

Motiv: Hænder som holder i lillefingre. Matchende armbånd.

Samtalerum for unge (13-30 år) med en hjerneskadet bror eller søster

For søskende mellem 13 og 30 år. Facebookgruppe. Kræver ikke foreningsmedlemskab.

Motiv: Mor og datter med ansigterne tæt mod hinanden og lukkede øjne

Samtalerum for pårørende til børn og unge med hjerneskade

For forældre og bedsteforældre til børn og unge med erhvervet hjerneskade. Facebookgruppe. Kræver ikke foreningsmedlemskab.

Motiv: Familie med tre børn i en sofa

Samtalerum for børnefamilier

For voksne i familier hvor hjemmeboende børn er pårørende. Gruppen er for begge forælder, både den med hjerneskaden og den som er pårørende. Facebookgruppe. Kræver ikke foreningsmedlemskab.

Når pårørende bliver blæksprutter

Lokale netværk

Hjerneskadeforeningen har mange lokalafdelinger rundt om i landet. I lokalafdelingerne kan du møde ligesindede som bor tæt på dig og deltage i aktiviteter med andre som forstår.

Vælg dit område herunder.

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark