Kampagnevideo. Hvem griber dig når du er på vej ud over kanten?

Online netværk

Alle mennesker har brug for nogen der forstår. Særligt når livet bliver svært, er det vigtigt at finde andre der er eller har været i en situation der ligner ens egen. For de fleste som bliver ramt af en hjerneskade, eller som elsker en person som pludselig rammes, gør det at få kontakt til ligesindede en verden til forskel.

I online netværksgrupper får du adgang til en enorm videns- og erfaringsbank. Men vigtigst er at der sidder mennesker klar til at lytte, trøste og give gode råd på stort set alle tidspunkter af døgnet. For det meste er der nogen som kan genkende det du beskriver, svare på det du spørger om, og i det hele taget lægge ører til når du har brug for at læsse af. Trøst, støtte, opmuntring og bekræftelse fra ligesindede er med til at øge selvværdet, reducere stress og ensomhed og give bedre velbefindende.

De online netværksgrupper kalder vi samtalerum. Vores samtalerum ligger på Facebook. Det er lukkede grupper hvor du trygt kan skrive med andre. For at komme ind i et samtalerum, skal du fortælle os lidt om dig selv. Vi stiller nogle indledende spørgsmål for at sikre at du ikke kommer i de forkerte grupper.

Vores samtalerum er som regel opdelt så de enten er for ramte eller for pårørende. Dog har vi enkelte grupper for både ramte og pårørende.

Nogle af vores netværksgrupper har alderskrav. I vores samtalerum har vi dog et lille overlap i disse alderskrav. Det skyldes at to mennesker i samme alder kan have meget forskellige liv. Der er forskel på at være 25 år, være i gang med en uddannelse og bo på et kollegium og at være 25 år, være i job, måske med et barn og i hus eller lejlighed med en samlever.

Vi tillader overlap for at kunne tilbyde dig en gruppe hvor du føler sig hjemme og kan identificere sig med de andre deltagere – og alder er ikke det eneste som tæller.

Vi har også online samtalerum som kræver medlemskab for at deltage.

Kriterierne for de enkelte grupper vil altid fremgå af beskrivelsen.

Du er velkommen til at søge ind i alle de netværk hvor du opfylder kriterierne for at være med. Vi anbefaler at du altid læser om gruppen inden du søger ind.

En Facebookside er altid offentlig. Den kan alle vælge at følge – og alle kan læse med, uanset om de følger siden eller ej.

En Facebookgruppe skal man være medlem af. Det afhænger af de indstillinger man laver for gruppen, om man skal være medlem for at skrive kommentarer, for at læse med og for at se hvem der er medlem.

Vores samtalerum er lukkede grupper. Det vil sige at vi har sat indstillingerne til at man ikke kan læse, skrive eller se hvem der er i gruppen, hvis man ikke selv er medlem.

Vi har desuden en Facebookside. På Facebooksiden deler vi viden og inspirerer med opslag. Her formidler vi nærmest alt som er relevant for livet med en hjerneskade. Vi stiller også spørgsmål og opfordrer til snak og fællesskab. Det er dog vigtigt på Facebooksiden at være opmærksom på at alle kan læse med.

Bliver du i tvivl om hvem der kan læse hvad du skriver hvor på Facebook, er du altid velkommen til at tage fat i en kontaktperson/administrator om en gruppes privatindstillinger. Du må også kontakte Hjerneskadeforeningen. Det er vigtigt for os at du er tryg ved at være med i vores fællesskaber.

Samtalerum for alle

Hjerneskadeforeningen

Netværket er for alle interesserede, også profesionelle, studerende m.fl.

Samtalerum for ramte

Unge hjerner (15-35 år)

Motiv: Kvinde i sofa med bærbar – i fugleperspektiv

Forum for yngre ramte
(30-65 år)

Motiv: Ældre mand sidder ved en gammel computer

Forum for senhjerneskadede
seniorer (+ 60 år)

Samtalerum for os med afasi og sprogvanskeligheder efter hjerneskade

Samtalerum for pårørende

Samtalerum for unge (13-35) år
med en hjerneskadet forælder

Motiv: Ældre kvinde i køkken flankeret af to yngre kvinder

Samtalerum for voksne børn
af en hjerneskadet forælder

Motiv: Hænder som holder i lillefingre. Matchende armbånd.

Samtalerum for unge (13-30 år)
med en hjerneskadet bror eller søster

Motiv: Mor og datter med ansigterne tæt mod hinanden og lukkede øjne

Samtalerum for pårørende
til børn og unge med hjerneskade

Motiv: Ældre ægtepar tæt sammen. De ler fortroligt.

Samtalerum for os der er/var gift
eller samlevende med en hjerneskade

Blandede samtalerum

Motiv: Familie med tre børn i en sofa

Samtalerum for børnefamilier

For voksne i familier hvor
hjemmeboende børn er pårørende.

#hydrofamilie

For hydrocephalus- og IIH-ramte, deres pårørende og professionelle med interesse for hydrocephalus.

Når pårørende bliver blæksprutter

INDHOLD: Du kan ikke klare alting selv. Bed om hjælp inden det er for sent. Brug ligesindede – de ved bedre end nogen hvordan du har det. Udgivet: 2012.

Netværk som også har fysiske aktiviteter og møder

Hjerneskadeforeningen har landsdækkende netværk som både mødes fysisk og har online samtalegrupper hvor du døgnet rundt kan hente hjælp og støtte. Det er forskelligt hvor ofte og hvor mange steder de enkelte netværk mødes. Når du er medlem af et netværks Facebook-gruppe, kan du holde dig orienteret om begivenheder i netværket.

Alle som deltager i de online netværk, kan oprette en begivenhed og invitere andre fra netværket til at deltage. Det kan for eksempel være at mødes på en cafe. Jo flere frivillige kræfter og initiativer, jo mere aktivitet vil der være i en gruppe.

Unge hjerner (15-35 år)

Forum for yngre ramte
(30-65 år)

FOSS. Motiv: En ældre mand skubber en ældre glad kvinde som sidder på en gynge

Forum for senhjerneskadede seniorer
(30-65 år)

Hydrofamilie. Motiv: Et lille barn med lyse krøller

#hydrofamilie
for ramte og pårørende med hydrocephalus, IIH og meningitis

Lokale netværk

Hjerneskadeforeningen har mange lokalafdelinger rundt om i landet. I lokalafdelingerne kan du møde ligesindede som bor tæt på dig, og deltage i aktiviteter med andre som forstår.

Vælg dit område herunder hvis du vil læse om lokalafdelinger nær dig.

Lokalafdelinger. Motiv: Danmarkskort med opdelinger

Region Hovedstaden

Lokalafdelinger. Motiv: Danmarkskort med opdelinger

Region Sjælland

Lokalafdelinger. Motiv: Danmarkskort med opdelinger

Region Nordjylland

Lokalafdelinger. Motiv: Danmarkskort med opdelinger

Region Midtjylland

Lokalafdelinger. Motiv: Danmarkskort med opdelinger

Region Syddanmark