Internationalt. Motiv: afrikansk pige ser direkte ind i kameraet

Internationalt samarbejde

Internationalt finder vi inspiration og gode samarbejdspartnere, og vi bestræber os på selv at være en af slagsen. Det er nemlig naturligt for Hjerneskadeforeningen at indgå i internationale samarbejdsrelationer. Vi lader os inspirere til vores arbejde herhjemme. Og vi henter viden om nye metoder til at sikre at de liv der bliver reddet, også kan leves.

Internationalt vil vi også gerne selv inspirere og støtte udviklingen i de lande hvor der endnu ikke er den fornødne opmærksomhed på følgevirkningerne af en hjerneskade eller på mulighederne for rehabilitering. For hjernen og hjerneskader er mere end bare vores sag.

Brain Injured & Families – European Confederation (BIF)

Hjerneskadeforeningen er medlem af BIF European Confederation hvor vi har en bestyrelsespost.

BIF European Confederation er en ung, ikke-statslig organisation der har til formål at øge bevidstheden om hjerneskade. Gennem koordination og samarbejde mellem de nationale sammenslutninger af personer med hjerneskade og deres familier skaber BIF en fælles europæisk platform.

Ud over Hjerneskadeforeningen fra Danmark består BIF European Confederation af 17 medlemsorganisationer fra europæiske lande. BIF er fuldgyldigt medlem af European Disability Forum.

European Disability Forum (EDF)

Som bestyrelsesmedlem i BIF er direktør Morten Lorenzen delegeret til European Disability Forum under EU.

European Disability Forum er en paraplyorganisation for mennesker med handicap. EDF varetager interessen for over 100 millioner handicappede i Europa.

European Disability Forum består af +100 medlemsorganisationer fra europæiske lande.

Rehabilitation for People With Acquired Brain Injury in Uganda – “Uganda-projektet”

Udviklingsprojektet Uganda Brain Injury Project (UBIP) begyndte i 2006. Det har ført til flere projekter i Uganda.

Hjerneskadeforeningen tog i 2011 initiativ til at oprette Brain Injury Support of Uganda (BISOU). BISOU er en forening bygget op efter dansk model. Foreningen hjælper mennesker med erhvervet hjerneskade. Til foreningen er desuden knyttet en ekspertkomité som vejleder om den lægefaglige viden i Uganda.

I 2014 indledtes et 4-årigt samarbejde mellem Dansk Handicap IdrætsForbund (DHIF), Dansk Handicap Forbund (DHF) og Hjerneskadeforeningen samt i Uganda BISOU, en forening for rygmarvsskadede og en forening for fysisk handicappede. DHF er administrativt og økonomisk projektansvarlig, mens de øvrige foreninger deltager i projektets styregruppe.

Tracy Fleur Pedersen, Hjerneskadeforeningens lokalformand i Skive, har arbejdet som u-landsfrivillig siden 2012 og har hjulpet BISOU til at udvikle sig gennem flere projekter.

I 2012 besøgte repræsentanter fra BISOU Danmark og deltog i foreningens repræsentantskabsmøde.

BISOU har på tværs af Uganda etableret lokale afdelinger, som samler medlemmerne i støttegrupper og arbejdskollektiver.

Ugandas hjerneskaderamte får hjælp

At have et handicap, når man bor i Uganda, er forbundet med stor skam. Fuldstændigt som det var i Danmark for 100 år siden. I Uganda holdes mennesker med hjerneskade uden for fællesskabet og bliver gemt og glemt.

Ligesom i Danmark er det afgørende, at der findes foreninger, hvor mennesker med hjerneskade kan gå hen og tale med ligesindede for at bryde ensomheden og opleve, at man ikke er alene med sit problem. I Uganda kan hjerneskaderamte søge hjælp og støtte i foreningen Brain Injury Support of Uganda (BISOU), som Hjerneskadeforeningen har været med til at oprette.

Projektet har blandt andet trænet mennesker med hjerneskade i købmandsskab for at gøre den enkelte i stand til at kunne arbejde. Alene eller i en gruppe kan de nu producere varer og afgrøder, så de ikke længere er en byrde, men har værdi – for sig selv, for familien og for det samfund, de lever i.

I byen Kiboga fik medlemmerne af BISOU også undervisning og købte herefter en strikkemaskine og vandt licitation hos den lokale skole til at fremstille og sælge trøjer til børnenes skoleuniformer. Foreningens medlemmer organiserede sig, så de kunne arbejde på skift. Senere har de kunnet investere, så de nu har fire strikkemaskiner og kan byde på større projekter. 12 hjerneskaderamte er beskæftiget i lokalafdelingen.

En anden del af Uganda-projektet har været at tilføre et sportselement. Oprindeligt var det tænkt som et redskab til genoptræning, men det har vist sig, at det at dyrke sport sammen har skabt nogle fællesskaber. Deltagerne har fundet sammen i stærke venskaber og arbejdskollektiver.

I øjeblikket arbejder BISOU på at etablere landets første permanente genoptræningscenter for fysiske og kognitive hjerneskader. Centret, som er i lejede lokaler i hovedstaden Kampala, tilbyder på nuværende tidspunkt fysioterapi, men de mangler både udstyr og viden for at kunne blive et fuldt arbejdsdygtigt genoptræningscenter.

Artiklen er fra Hjerneskadeforeningens medlemsblad Hjerneskadet #02 – 2017

Brain Awareness Week Partner

Hjerneskadeforeningen er BAW-partner – det vil sige “hjerneuge-partner” i Dana Foundation som står bag hjerneugen som global kampagne. Som partner får vi blandt andet adgang til materialer som vi frit kan bruge, oversætte eller blot lade os inspirere af i vores arbejde for at sætte fuld fokus på hjernen i netværket Hjernen i Fokus. Samtidig oplever vi at være en del af et globalt fællesskab der sammen kæmper for opmærksomhed på hjernen.