Bliv frivillig. Motiv: To kvinder i samtale

Vil du være frivillig hos os?

Hjerneskadeforeningen er en forening som skaber meningsfulde aktiviteter og et godt socialt netværk for dem som har mistet det de havde. Men vi er afhængige af frivillige for at kunne hjælpe i det omfang der er behov for. Derfor har vi brug for dig!

En smule af din tid kan gøre en verden til forskel for mennesker som er blevet væltet af livet.

I Hjerneskadeforeningen kan du være med til at hjælpe mennesker som er blevet ramt af en hjerneskade. Flere end 120.000 mennesker lever med en hjerneskade. Oftest har skaden store konsekvenser for hele familien. Mange har oplevet at miste venner og familier, og de føler sig ensomme og isolerede. I Hjerneskadeforeningen får de et nyt netværk af ligesindede, og de får mulighed for at bruge deres tid, så det giver mening.

Bliv frivillig i Hjerneskadeforeningen, og vær med til at give andre mennesker livskvaliteten tilbage.

Frivillig i Hjerneskadeforeningen

Inden længe er det tre år siden, jeg begyndte i praktik i Hjerneskadeforeningen og kort tid efter blev frivillig. Det har givet mig alt det, jeg tror, jeg savnede allermest. Det har givet mig et tilhørsforhold og en arbejdsidentitet igen.

At tage i praktik i Hjerneskadeforeningen var en løs ide. Ideen fik jeg hjemme i sofaen en aften, hvor jeg kom til at tænke over min tilværelse som førtidspensionist. Jeg savnede noget i min hverdag, der rakte ud over de dagligdags gøremål med tøjvask, støvsugning og gåtur med hunden. Jeg var allerede involveret som styregruppemedlem i en facebookgruppe og trivedes godt med det. Men jeg savnede at have en tilknytning til en reel arbejdsplads. At kunne bidrage med nogle af de kompetencer, jeg trods alt havde tilbage efter at have været hårdt ramt af meningitis.

Heldigvis rakte initiativet for en gangs skyld langt nok til at få kontaktet kommunen for at høre om mulighederne for at komme i praktik. Oveni var jeg så heldig, at sagsbehandleren også kunne se perspektiver i det. I første omgang fik jeg mulighed for at prøve det i tre måneder.

Mit valg af praktikplads faldt meget naturligt på Hjerneskadeforeningen. Jeg kendte allerede Susan, der er kommunikationschef i foreningen. Og gennem mit styregruppearbejde havde jeg et formelt samarbejde med foreningen. Jeg interesserer mig for it, fotografi og video og synes, at formidling er sjovt. Kort tid efter var stillingen som frivillig kommunikationsmedarbejder en realitet.

I starten løste jeg småopgaver som at opdatere lokalsider på foreningens hjemmeside. Det krævede meget af mig, da det var helt nyt for mig. I løbet af en uge arbejdede jeg 2-3 gange om ugen i nogle få timer. Det var nok til, at min mentale kapacitet blev udfordret, og mine middagslure blev enormt dejlige og tiltrængte.

Som tiden gik, blev jeg gradvist mere sikker i opdateringerne, og arbejdet krævede mindre af mine mentale ressourcer. Det lykkedes mig at få forlænget perioden med tre måneder, men længere kunne jeg ikke få lov til. Da praktikforløbet nærmede sig sin afslutning, var jeg så begejstret for arbejdet, at jeg ikke havde nogen betænkeligheder ved at fortsætte som frivillig.

Mit frivilligjob som kommunikationsmedarbejder har givet mig alt det, jeg tror, jeg savnede allermest. Det har givet mig et tilhørsforhold og en arbejdsindentitet igen. Jeg er meget bevidst om, at min identitet ikke primært afhænger af, hvad jeg laver, men i høj grad af den jeg er. Men “den nye Kenneth” efter skaden og den nye identitet som kommunikationsmedarbejder komplimenterer hinanden på en utrolig god måde.

Jeg er en del af en forening, der befatter sig med det, jeg selv er ramt af, og jeg bliver taget alvorligt som menneske og medarbejder igen. Det er en fantastisk følelse, at der er nogen, som tør tro på og forventer, at jeg kan magte en opgave selvstændigt eller i samarbejde med andre. Her er plads til at fejle, men også er plads til at anerkende.

Mine opgaver er vokset i takt med min tid og mit engagement. Jeg foretager stadig løbende opdateringer på hjemmesiden, men i dag laver jeg også videoproduktion, fotografering til medlemsbladet og podcasts. Jeg får mulighed for at deltage i de større arrangementer, såsom HJERNEN I FOKUS, hvor jeg bidrager ved at opdatere hjemmesider og Facebook om begivenheder, som finder sted i uge 11. Jeg deltager i personalemøder, repræsentantskabsmøder og personalebegivenheder.

Jeg møder spændende nye mennesker, når jeg deltager i opgaver både i og uden for Handicaporganisationernes Hus. Det udvider mit netværk og giver mig nye bekendtskaber.

Sidder du derude med det samme savn, som jeg havde, og har du lyst til at slippe dine kompetencer fri og give lidt af dig selv til andre, kan jeg kun anbefale dig at være frivillig i noget, der virkelig betyder noget for dig. Hvad enten det er hos Hjerneskadeforeningen, du vil lægge dine kræfter, eller om det er hos en lille secondhand designer, der savner en, som kan sy nyt på gammelt. Prøv det. Det er godt for dig, og det gør en forskel for andre.

 Artiklen er fra Hjerneskadeforeningens medlemsblad Hjerneskadet #01 – 2018