Samarbejde. Motiv: fem personer slår knytnæver sammen

Samarbejde mellem organisationer

Samarbejde er vejen til de bedste løsninger, og i Hjerneskadeforeningen ser vi os selv som en organisation der altid søger samarbejdet med andre. Både med dem der ligner os, og med dem som er meget forskellige fra os. Vi investerer meget tid i både at tage initiativer til samarbejde og at deltage når andre inviterer os. Og det sker jævnligt at vi inviterer os selv.

Den indstilling gennemsyrer hele vores forening, og alle ansatte og frivillige på alle niveauer opfordres til at samarbejde så meget som muligt med andre. Nedenfor er et indblik i nogle af de arbejdsgrupper og netværk vi deltager i fra centralt hold. Vil du vide hvordan foreningen samarbejder i dit lokalområde, er du altid velkommen til at kontakte din formand i lokalafdelingen.

Bestyrelsesposter

Organisationer vi er medlem af

Hjerneskadeforeningen er medlem af forskellige organisationer som giver os mulighed for samarbejde og faglig sparring med en masse dygtige mennesker fra hele fagområdet. Vi er medlem af:

Ekspertgrupper/følgegrupper/arbejdsgrupper/arbejdsnetværk

Vi deltager desuden i følgende:

 • Børn som pårørende (gruppe under Børnerådet)
 • Repræsentant for Danske Patienter i Ankenævnet for patienterstatningen
 • Repræsentant for Danske Patienter i Sundhedsvæsenets disciplinærnævn.
 • Styregruppe for systematisk arbejde for brugertilfredshed (under Sundhedsstyrelsen)
 • Styregruppe for VIC, Videnscenter for vestdansk neurorehabilitering
 • Tværsektorielt samarbejdsforum vedrørende erhvervet hjerneskade (under Region Hovedstaden)
 • Arbejdsgruppe vedrørende publikationer på hjerneskadeområdet (under Sundhedsstyrelsen)
 • Arbejdsgruppe for specialeplanlægning for det specialiserede socialområde (under Socialstyrelsen)
 • Tværgående følgegruppe vedrørende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade (under Sundhedsstyrelsen)
 • Styregruppen for udgående funktion fra sygehuse med højt specialiseret funktion i neurorehabilitering (under Sundhedsstyrelsen)
 • Arbejdsgruppe for udarbejdelse af nationale redskaber til funktionsvurdering til mennesker med erhvervet hjerneskade (under Sundhedsstyrelsen)
 • Arbejdsgruppe om alternativ og komplementær medicin og behandling (under Danske Patienter)
 • Følgegruppe vedrørende initiativer til bedre hjælp til mennesker med hjerneskade og deres pårørende (under Sundhedsstyrelsen)
 • Fagligt råd for hjerneskadeområdet (under Socialstyrelsen)
 • GGOP – faglig samarbejdsgruppe (Danske Regioner)
 • STU-alliancen
 • Samarbejdspartner, Klapjob
 • DH’s handicappolitiske råd
 • DH’s socialpolitiske råd
 • DH’s børne- og unge netværk
 • DH’s kommunikationsgruppe
 • Danske Patienters direktørnetværk
 • Danske Patienters kommunikationsnetværk
 • Styregruppen i Sig det med fakta (projekt under Dansk Handicap Forbund)
 • Neurofagligt netværk af socialrådgivere
 • Fagligt netværk for interesseorganisationernes socialrådgivere
 • Fagligt forum om pårørende (under Pårørende i Danmark)
 • 5 principper for pårørende
 • Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed
 • Alliance om lovændring af hadforbrydelser

Du er velkommen til at kontakte os hvis du er interesseret i at vide mere om de forskellige måder og områder vi samarbejder med andre på – og om.