Hjerneskadeforeningens aktiviteter i Hjerneugen 2022

Herunder er en oversigt over Hjerneuge-aktiviteter som Hjerneskadeforeningen er arrangører af eller på anden vis engageret i. Listen opdateres løbende. Se også  Hjernen i Fokus’ hjemmeside og Facebookside hvor der kan være opslået andre arrangementer.

MANDAG DEN 14. MARTS

Samarbejde med pårørende
– Hvordan kan det være en udfordring

OPLÆGSHOLDER
Mette Brandi, ergoterapeut og master i sundhedsantropologi
✆ 4285 5247, mebra@aarhus.dk

BESKRIVELSE
De fleste – både sundhedsprofessionelle, pårørende og borgere – vil gerne, at der samarbejdes omkring rehabilitering. Ikke desto mindre peger meget på, at samarbejdet kan indeholde nogle udfordringer. Oplægget tager sit udgangspunkt i et antropologisk feltstudie på et kommunalt rehabiliteringssted. I formidlingen præsenteres fem delvist sammenhængende kategorier for samarbejde mellem sundhedsprofessionelle og pårørende. Samtidig lægges der op til mulige årsager til udfordringerne i samarbejdet.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, foran bygning 8

HVORNÅR
Mandag den 14. marts 2022 klokken 15.00-16.00

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Aarhus Kommunes Neurocenter
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

Om stroke

OPLÆGSHOLDER
Anne Kjøbsted Markvardsen, sygeplejerske, AUH

BESKRIVELSE
Anne vil fortælle om patienter og deres forløb fra debut til genoptræning.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8

HVORNÅR
Mandag den 14. marts 2022 klokken 11.00-12.00

PRIS
Gratis

ARRANGØR

Hjernesagen
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Lars Nielsen, ✆ 2699 6411, LarsSpliid@gmail.com

Apo + 65
– Videre med livet efter apoplexi

OPLÆGSHOLDER

BESKRIVELSE

Oplægget tager sit udgangspunkt i et forstudie til det stort klinisk kontrollerede studie Apo + 65, hvor ældre borgere med apopleksi tilknyttes en mentor. I dette forstudie finder man frem til fem socialpsykologiske nøglefaktorer, som er vigtige i interaktionen mellem den professionelle og borger/pårørende i forhold til at komme videre i livet som ældre apopleksiramt. Kom og lyt, og diskuter med os.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8

HVORNÅR
Mandag den 14. marts 2022 klokken 14.00-15.00

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Hammel Neurocenter og Aarhus Kommunes Neurocenter
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Mette Brandi, ✆ 4185 5247, mebra@aarhus.dk

Livet med hjerneskadetræthed

OPLÆGSHOLDER
Kenneth Kinastowski
Kenneth er 43 år, hjerneskadet efter hjernebetændelse og bor til dagligt på Fyn.
Idag arbejder Kenneth som kommunikationsmedarbejder hos Hjerneskadeforeningen og er foredrags- og oplægsholder på uddannelser og i foreninger.

BESKRIVELSE
Foredraget baserer sig på Kenneths oplevelser med hjerneskadetræthed og de løsninger han har lært og implementeret i sin hverdag, for at få størst muligt udbytte ud af den mentale energi han har tilbage. Med baggrund i sin historie og sygdomsforløb fortæller han levende og humoristisk om de udfordringer, der har stået i vejen for det liv han lever idag. Kenneth baserer sit foredrag på åben dialog med tilhørerne, og lytter og besvarer åbent ud fra min erfaring og overbevisning. På den måde skaber han en tryg ramme for spørgsmål, hvor tabuer kan drøftes i fortrolighed og med forståelse. Kenneth har ikke løsningerne på hjerneskadetræthed, men han kender symptomerne særdeles godt, og han ved hvilke tiltag der virker for ham – og håber derigennem, at give tilhørerne inspiration til at tage nogle af virkemidlerne eller forfølge de ting, der virker for dem.

HVOR
Afasiskolen, Lyshøjgaardsvej 43, 2500 Valby

HVORNÅR
Mandag den 14. marts 2022 klokken 15.30-17.30

PRIS
Medlemmer af Hjerneskadeforeningen Storkøbenhavn: 10,-
Andre gæster: 20,-

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Storkøbenhavn

TILMELDING
Skriv til storkobenhavn@hjerneskadeforeningen.dk
Oplys navn(e), eventuelt medlemsnummer og antal billetter

DIVERSE
Der er mulighed for at købe kaffe, kage, øl og sodavand

KONTAKT

Er der et liv efter senhjerneskade – og hvad med kærligheden?

OPLÆGSHOLDER
Psykoterapeut Jeanne Fairy.

BESKRIVELSE
Kan parforholdet og intimitet fungere? Svaret er ja, hvis du spørger mig, siger Jeanne Fairy. Hun ved hvad hun taler om. Hun blev slev ramt af en senhjerneskade for ti år siden.

HVOR
Brænderigården, Algade 104, Vordingborg

HVORNÅR
Mandag den 14. marts 2022 klokken 17.00

PRIS
25,- per person. Betaling skal ske i døren (kontakter eller MobilePay)

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Vordingborg

TILMELDING
Til formand Inge Vinter på ✆ 2921 1928 eller munkeboinge@yahoo.dk eller til Vordingborg Kommunes hjerneskadekoordinator, Louise Klemensen på ✆ 2136 3366 eller lokl@vordingborg.dk. Tilmelding kan også ske via sms.

DIVERSE
Der er mulighed for at købe uspecificerede håndmadder til 13 kroner stykket samt sodavand til 5 kroner stykket.

KONTAKT

Hvordan forebygger vi stroke?

OPLÆGSHOLDER
Professor og overlæge Hanne Christensen, Bispebjerg Hospital.

BESKRIVELSE
Hanne vil fortælle om hvorledes stroke kan forebygges med samfundsmæssige tiltag, medicinsk behandling og livsstilsændringer. Der vil være tid til spørgsmål.

HVOR
Brænderigården, Algade 104, Vordingborg

HVORNÅR
Mandag den 14. marts 2022 klokken 19.00

PRIS
25,- per person. Betaling skal ske i døren (kontakter eller MobilePay)

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Vordingborg

TILMELDING
Til formand Inge Vinter på ✆ 2921 1928 eller munkeboinge@yahoo.dk eller til Vordingborg Kommunes hjerneskadekoordinator, Louise Klemensen på ✆ 2136 3366 eller lokl@vordingborg.dk. Tilmelding kan også ske via sms.

DIVERSE
Der er mulighed for at købe uspecificerede håndmadder til 13 kroner stykket samt sodavand til 5 kroner stykket.

KONTAKT

Guidet tur i MarselisborgCentrets nye park

OPLÆGSHOLDER
Ole Mygind, MarselisborgCentret og Marianne Mikkelsen, Urtehave i PVC
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

BESKRIVELSE
Kom med på en guidet tur i Aarhus’ nye grønne bypark. En oase, der både inviterer til fællesskab og aktiviteter for alle, og som kan opsamle de store regnmængder i området, der kommer som følge af klimaforandringer. På turen bliver der også mulighed for at høre om Urtehaven i PVC – En urtehave der er etableret i genbrugte PVC-rør. I haven er størstedelen af urterne medicinske: Med de medicinske urter dyrker vi også forbindelsen til stedets historie som hospital, fordi lægeurter har spillet en central rolle i fortidens medicinskab.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, foran bygning 8

HVORNÅR
Mandag den 14. marts 2022 klokken 15.00-16.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
Gratis

ARRANGØR
MarselisborgCentret og Urtehave i PVC

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Ole Mygind, ✆ 2133 7668, Ole.mygin@stab.rm.dk
Marianne Mikkelsen, ✆ 2494 6323, marianne@miklsn.dk

Den professionelle hjerneskade

OPLÆGSHOLDER
Kim Erik Andersen

BESKRIVELSE
Man er professionel når man får penge for det man er/gør. Jeg er førtidspensionist og dermed prof. Jeg bestiller jo ikke andet end at være den jeg nu engang er blevet og får penge for at være. Mit foredrag handler blandet andet om forholdet til de pårørende, fordomme imod og mellem de ramte, de usynlige skader, energiforvaltning, at sætte sig nye mål efter skaden.

HVOR
Visp, Birkebjerg Allé 3, Næstved.

HVORNÅR
Mandag den 14. marts 2022 klokken 19.00-21.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Sydsjælland

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Kim Erik Andersen, ✆ 2785 1262, kim.e.andersen@gmail.com

UNG OG HJERNESKADET – Nicolajs lange rehabilitering

OPLÆGSHOLDER
Bodil Toft, souschef på Neurorehabilitering Selma Marie

BESKRIVELSE
Nikolaj bor på neurorehabiliteringscentret Selma Marie fordi han har en hjerneskade. For cirka tre år siden – da han var 22 år – var han i en ulykke. Siden har han arbejdet uafbrudt på at få generhvervet så meget som muligt af sit tidligere niveau.

Sammen med Selma Maries souschef, Bodil Toft, fortæller Nicolaj i dette webinar om hans rehabiliteringsforløb med særligt fokus på og udgangspunkt i arbejdet, processen, metoderne, motivationen og udviklingen i tiden på Selma Marie.

Selma Marie yder højtspecialiseret rehabilitering med fokus på blandt andet involvering af beboerne og den social kommunikative rehabilitering.

HVORNÅR
Mandag den 14. marts 2022 klokken 14.00-15.30

HVEM
Alle interesserede

PRIS
Gratis

TILMELDING
https://hjerneskadeforeningen.zoom.us/webinar/register/7716469230054/WN_Ja7z_YEgTtq6RrPqC9YJpw

ONLINE CAFEMØDE OG OPLÆG FOR UNGE PÅRØRENDE (13-23 år)

OPLÆGSHOLDER
Andrea Rindom Pedersen, pårørende

BESKRIVELSE
Jeg hedder Andrea, jeg er 16 år og går i 1g. Jeg har en mor der er ramt af en hjerneskade. Hun fik sin første blodprop, da jeg var 4 år, og har siden haft 4 blodpropper, både i hjerne og i venstre side. Derudover har jeg min far, min storebror og en storesøster.

HVORNÅR
Mandag den 14. marts 2022 klokken 20.00-21.30

HVEM
Unge mellem 13 og 23 år som har en far, mor, bror eller søster med erhvervet hjerneskade.

NB: Forældre, ældre søskende, yngre søskende og fagpersoner er IKKE inviteret. Det er vigtigt for både Andrea og andre deltagere at mødet er for dem.

PRIS
Gratis

TILMELDING
Send en mail til susan@hjerneskadeforeningen.dk med information om dit navn, din alder, din hjemby og din relation til personen med hjerneskade.

TIRSDAG DEN 15. MARTS

Når en skade på hjernen rammer hele familien

OPLÆGSHOLDER
Chalotte Glintborg, lektor i psykologi

BESKRIVELSE
Oplægget sætter fokus på, hvordan dynamikken i en familie ændres, når den ene part rammes af en skade i hjernen.
Både du som ramt af en hjerneskade samt du som pårørende kan opleve krise, sorg og nye livsvilkår, når en skade rammer.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 19.00-21.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
50 kroner for medlemmer af Hjerneskadeforeningen eller Hjernesagen
100 kroner for ikke-medlemmer

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

TILMELDING
Klik og tilmeld dig

KONTAKT
Jette Sloth Flohr, ✆ 6916 1010 / 2046 0835

Stuekoncert Zididada
– med forsanger Jimmy Bacoll

BESKRIVELSE
Den danske popgruppe Zididada blev dannet i 1997 af Jimmy Bacoll og Danny Linde. Gruppen har opnået popularitet med sange som “Zididada Day”, “Walking On Water” og “Happy Fool”, ligesom de stillede op med sangen “Prinsesse” til Dansk Melodi Grand Prix 2004 og fik en andenplads. I to årtier har de turneret land og rige rundt med disse hits. Denne aften tager Jimmy Bacoll os med rundt i Zididada’s sangskat og fortæller om bandets historie.

HVOR
Kig Ind, Vestermarksvej 2, 9610 Nørager

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 19.00-20.30
Dørene åbnes klokken 18.15

HVEM
Medlemmer og andre med nær tilknytning til lokalafdelingen har førsteret (tilmelding senest 21. februar). Herefter udbydes resten af billetterne til salg for andre interesserede. I alt 80 billetter.

PRIS
100 kroner for medlemmer af Hjerneskadeforeningen
200 kroner for ikke-medlemmer
Betaling ved indgangen.
Inklusiv kaffe og kage.

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Himmerland

TILMELDING OG KONTAKT
Brian Damgaard, ✆ 4245 2899, brian.damgaard@hjerneskadeforeningen.dk
Tilmeldingsfrist medlemmer: 21. februar
Tilmeldingsfrist andre: 7. marts

FOREDRAG OM MUSIKTERAPI

OPLÆGSHOLDER
Musikterapeut og Ph.d. Jens Anderson-Ingstrup

BESKRIVELSE
Er det rigtigt at man bliver klogere af at lytte til Mozart? Støvsuger man hurtigere og bedre hvis man lytter til Kandis? Hvad sker der egentlig i hjernen når vi lytter til musik? Disse og mange flere spørgsmål kan du få svar på når musikterapeut og Ph.d. Jens Anderson-Ingstrup holder et oplæg om musik og hjernen. Jens vil blandt andet fortælle hvilken betydning musik har for vores hjerne og humør, og give konkrete eksempler på og redskaber til hvordan man kan bruge musik aktivt i sin hverdag.

HVOR
CKU Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800 Hjørring

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 15.00-16.00

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen, Hjernesagen, Alzheimerforeningen, Scleroseforeningen og Parkinsonforeningen

TILMELDING
Tilmelding senest den 11. marts til et eller begge foredrag sendes til ckuv@hjoerring.dk eller på ✆ 7233 5900.
Først til mølle.

DIVERSE
Inden dette foredrag kan du mellem 14.00 og 15.00 møde repræsentanter fra de arrangerende foreninger.
Klokken 16.00-17.00 kan du også deltage i foredrag med hospitalspræst Ruth Østergaard Poulsen.

FOREDRAG OM TAB

OPLÆGSHOLDER
Hospitalspræst Ruth Østergaard Poulsen

BESKRIVELSE
Ruth Østergaard Poulsen har arbejdet som hospitalspræst på Aalborg Universitetshospital i cirka 20 år. Ruths foredrag handler om ‘tab’ – ikke kun i den forstand når nogen omkring os dør, men også det tab man oplever hvis ens liv forandrer sig på grund af sygdom, og livet ikke arter sig som man have forestillet sig.

HVOR
CKU Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800 Hjørring

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 16.00-17.00

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen, Hjernesagen, Alzheimerforeningen, Scleroseforeningen og Parkinsonforeningen

TILMELDING
Tilmelding senest den 11. marts til et eller begge foredrag sendes til ckuv@hjoerring.dk eller på ✆ 7233 5900.
Først til mølle.

DIVERSE
Inden dette foredrag kan du mellem 14.00 og 15.00 møde repræsentanter fra de arrangerende foreninger.
Mellem 16.00 og 17.00 kan du også deltage i foredrag med musikterapeut og Ph.d. Jens Anderson-Ingstrup.

Møde for unge
– ramte og pårørende cirka 18-35 år

BESKRIVELSE
Mødets formål er at I unge får mulighed for at møde andre unge samt fortælle bestyrelsen hvilke udfordringer/ønsker I har til foreningens fremtidige arbejde. Du er velkommen til at tage en ven/pårørende med.

HVOR
Bomholthus Borgergade 53, Silkeborg

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 19.00-21.00

HVEM
For unge (18-35 år) der er ramt af udfordringer med hjernen eller har en nær pårørende med hjerneskade

PRIS

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Silkeborg

TILMELDING OG KONTAKT
Anne Grethe Nyborg, ✆ 2984 6114, annegrethenyborg@gmail.com

Musik på hjernen

OPLÆGSHOLDER
Jazzmusiker, komponist og hjerneforsker Peter Vuust

BESKRIVELSE
Peter Vuust er professor i både hjerneforskning og jazzmusik. Han fortæller om de nyeste forskningsresultater i forhold til hvad musk kan gøre for hjernen.

HVOR
Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 15.30-17.30

PRIS
50,- per person (inkl. kaffe og kage).
Indbetales til vores konto Middelfart Sparekasse 0759 3225568706

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Kolding

TILMELDING
Til Inger på inger1953@hotmail.com eller ✆ 2396 1953

DIVERSE
Man kan bestille spisning efter foredraget. Pris 40,- (betales ved tilmelding til foredraget).

KONTAKT

Seksualitet og hjerneskade

OPLÆGSHOLDER
Susan Søgaard, Hjerneskadeforeningen

BESKRIVELSE
Parforholdet forandres, når den ene partner bliver ramt af en hjerneskade – af mange grunde. Susan Søgaard er forfatter til bogen “Sex, kærlighed og en hjerne som er gået i stykker”. Hun fortæller om de konsekvenser en hjerneskade og de medfølgende psykologiske og følelsesmæssige forandringer kan have for sex, intimitet, kærlighed og samliv. Hun giver inspiration til at håndtere udfordringerne og bevare eller finde tilbage til et nært og intimt forhold.

HVOR
Sundhedscentret i Kolding, Multisal S.
Sygehusvej 6-8, 6000 Kolding

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 16.30-19.00

PRIS
Gratis

ARRANGØR
CSV Kolding

TILMELDING
Senest torsdag den 10. marts til Morten Bank Jensen: mojen@kolding.dk. Skriv tydeligt hvilke arrangementer og hvor mange I deltager.

Livet med en hjerneskade – de 8 faser til erkendelse og accept

OPLÆGSHOLDER
Kenneth Kinastowski

BESKRIVELSE
Igennem efterhånden mange års erfaring med egen hjerneskade og i mødet med andre hjerneskaderamte og deres fortællinger, er der særligt et sted, hvor man ser ligheder i fortællingerne – i følelserne, umiddelbart efter hjerneskaden og den kommende rehabiliteringsperiode, inden hjernen genfinder sit nye potentiale. Kenneth vil levende fortælle om de 8 punkter, som han mener er væsentlige at kende til som ny-ramt hjerneskade og den familie, der skal forstå, lære og agere sammen med den hjerneskadede. Vejen til erkendelse og accept er ikke let, men ved at omfavne de følelser, der er svære kommer man mere rustet igennem sine første år af hjerneskaden, både som menneske og som familie.

HVOR
Maribo Bibliotek, Østre Landevej 33, 4930 Maribo

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 15.00-17.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Sydsjælland

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Kim Erik Andersen, ✆ 2785 1262, kim.e.andersen@gmail.com

Når sproget går i stykker

OPLÆGSHOLDER
Visp

BESKRIVELSE
Hvad er afasi? Hvordan påvirker afasi den ramte og dennes familie? Hvad kan vi gøre for at støtte den ramte (udredning, vejledning, undervisning?)

HVOR
Brænderigården, Algade 104, Vordingborg

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 17.00

PRIS
25,- per person. Betaling skal ske i døren (kontakter eller MobilePay)

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Vordingborg

TILMELDING
Til formand Inge Vinter på ✆ 2921 1928 eller munkeboinge@yahoo.dk eller til Vordingborg Kommunes hjerneskadekoordinator, Louise Klemensen på ✆ 2136 3366 eller lokl@vordingborg.dk. Tilmelding kan også ske via sms.

DIVERSE
Der er mulighed for at købe uspecificerede håndmadder til 13 kroner stykket samt sodavand til 5 kroner stykket.

KONTAKT

Spis dig sundere

OPLÆGSHOLDER
TV-lægen Jerk W. Langer

BESKRIVELSE
Jerk W. Langer vil uden løftede pegefingre give dig gode råd til hvordan du gennem sund kost kan styrke blandt andet hukommelse og humøret samt reducere stress og angst. Du kan tage dig uden sult og mildne dine smerter. Derudover kan du opnå stabilt blodsukker, sænke blodtryk og kolesteroltal og få bedre søvn. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

HVOR
Brænderigården, Algade 104, Vordingborg

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 19.00

PRIS
25,- per person. Betaling skal ske i døren (kontakter eller MobilePay)

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Vordingborg

TILMELDING
Til formand Inge Vinter på ✆ 2921 1928 eller munkeboinge@yahoo.dk eller til Vordingborg Kommunes hjerneskadekoordinator, Louise Klemensen på ✆ 2136 3366 eller lokl@vordingborg.dk. Tilmelding kan også ske via sms.

DIVERSE
Der er mulighed for at købe uspecificerede håndmadder til 13 kroner stykket samt sodavand til 5 kroner stykket.

KONTAKT

Dans dig glad

OPLÆGSHOLDER OG INSTRUKTØR
Elisabeth Dalsgaard

BESKRIVELSE
Elisabeth Dalsgaard vil fortælle om sin rejse gennem livet og om hendes prisvindende koncept Parkinson- og Rehappy Ballrom Fitnes, der i dag er udviklet til dans for alle sygdomsramte. Elisabeth Dalsgaard vil føre an og byder alle op til dans uanset deres fysiske niveau og forudsætninger. Hun vil sætte musikken og glæden i højsædet med differentieret undervisning. Ideen med arrangementet er at alle, uanset om de sidder i kørestol eller om de er gangbesværede kan alene eller sammen med en pårørende deltage. Dans styrker ikke blot fysisk, men også tanken. Formanden i Hjerneskadeforeningen i Haderslev udtaler ”at det er en glæde, at alle der føler, at de har behov for at prøve sig selv af, her får mulighed for det, og at de bagefter kan føle at de kan noget. Arrangementet et ikke blot for foreningens medlemmer, så alle der føler, at de og/eller deres pårørende har lyst til at deltage er velkomne.”

HVOR
Et Rart Sted at Være, Nordhavnsvej 5, Hadeslev

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 15.00-17.00

PRIS
50,- per person

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Haderslev

TILMELDING OG BETALING
Til Peter Hee, ✆ 2671 2613 eller peterhee@gmail.com senest den 11. marts.

DIVERSE

Livet med hjerneskadetræthed

OPLÆGSHOLDER
Kim Erik Andersen

BESKRIVELSE
Foredraget handler blandt andet om forholdet til de pårørende, fordomme imod og mellem de ramte, de usynlige skader, energiforvaltning, at skabe sig en ny identitet og at sætte sig nye mål efter skaden.

HVOR
Senirorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

HVORNÅR
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 17.00-19.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
30 kroner. Betales på MobilePay 266560 senest den 9. marts klokken 12.00.

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Fyn

TILMELDING OG KONTAKT
Helle Arndal, hellearndal@gmail.com

DIVERSE
Der serveres sandwich, kaffe, te og vand under foredraget.

ONSDAG DEN 16. MARTS

Guidet tur i MarselisborgCentrets nye park

OPLÆGSHOLDER
Ole Mygind, MarselisborgCentret og Marianne Mikkelsen, Urtehave i PVC

BESKRIVELSE
Kom med på en guidet tur i Aarhus’ nye grønne bypark. En oase, der både inviterer til fællesskab og aktiviteter for alle, og som kan opsamle de store regnmængder i området, der kommer som følge af klimaforandringer. På turen bliver der også mulighed for at høre om Urtehaven i PVC – En urtehave der er etableret i genbrugte PVC-rør. I haven er størstedelen af urterne medicinske: Med de medicinske urter dyrker vi også forbindelsen til stedets historie som hospital, fordi lægeurter har spillet en central rolle i fortidens medicinskab.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, foran bygning 8

HVORNÅR
Onsdag den 16. marts 2022 klokken 17.00-18.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
Gratis

ARRANGØR
MarselisborgCentret og Urtehave i PVC
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Ole Mygind, ✆ 2133 7668, Ole.mygin@stab.rm.dk
Marianne Mikkelsen, ✆ 2494 6323, marianne@miklsn.dk

Træning af hjernen i naturen
– kom og prøv

OPLÆGSHOLDER
Lisa Rønne og Tine Munk Ramskov, Ortopædisk GenoptræningsCenter, Aarhus Kommune

BESKRIVELSE
Hvordan kan man træne udendørs?
Kan hjernen udfordres med træning i naturen?
Kræver det bestemte redskaber?
Kom og prøv, hvordan naturen kan inddrages til træning for alle.
Vi vil både få pulsen op, sanse vejr og vind samt bruge parkens naturlige redskaber til aktivitet.
Tag godt med tøj på efter vejret… Gerne handsker, hvis det er koldt.
Vi glæder os til at se dig

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, ved bygning 10

HVORNÅR
Onsdag den 16. marts 2022 klokken 9.00-10.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Ortopædisk Genoptræningscenter
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Lisa Rønne eller Tine Munk Ramskov
✆ 8713 3625, tmr@aarhus.dk

Hold hjernen frisk med SMART Training

OPLÆGSHOLDER

BESKRIVELSE
Hjernen skal trænes livet igennem for at fungere optimalt – ligesom kroppen.
SMART Training booster din hjerne, så du bl.a. får øget opmærksomhed, styrket fokusering og bedre hukommelse.
Træningen er et motorisk, sensorisk og logisk mix, der opleves som leg – og så er det bare sjovt.
SMART Training er for alle og kræver ingen forudsætninger
Kom i tøj, du kan bevæge dig i.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8

HVORNÅR
Onsdag den 16. marts 2022 klokken 10.00-11.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Center for Syn og Hjælpemidler
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Dorte With, Masterinstruktør i SMART training og leder af Center for Syn og Hjælpemider
✆ 4186 0951, wdo@aarhus.dk

Sang, dans og musik – SANS

OPLÆGSHOLDER

BESKRIVELSE
SANS – Dans med en sang, og hold hjernen i gang er en blanding af at danse og synge sammen.
Når der arbejdes med rytmer og sang, kommer de fleste af vores sanser grundigt i spil, hvilket er særligt hjernestimulerende.
SANS er derfor det sidste skud på stammen af “Hold Hjernen Frisk-aktiviteter” i DGI.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8

HVORNÅR
Onsdag den 16. marts 2022 klokken 11.00-12.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Center for Syn og Hjælpemidler
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Dorte With, Masterinstruktør i SMART training og leder af Center for Syn og Hjælpemider
✆ 4186 0951, wdo@aarhus.dk

Sang, dans og musik – SANS

OPLÆGSHOLDER
Claus Vinther Nielsen, professor, DEFACTUM

BESKRIVELSE
Hvidbogen sættes af Claus i perspektiv i forhold til hjerneskadeområdet. I løbet af de seneste 15 år er der sket store forandringer i det danske velfærdssamfund. Der ses en markant stigning i antallet af ældre, flere oplever psykiske problemer, flere lever længere med mere end én kronisk, langvarig sygdom herunder som følge efter en hjerneskade. Udviklingen fortsætter og udfordrer alle velfærdsområder. Rehabilitering som supplement til sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og palliation ses som en væsentlig del af løsningen.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8

HVORNÅR
Onsdag den 16. marts 2022 klokken 16.00-17.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Aarhus Universitetshospital og DEFACTUM
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Lisa Gregersen
✆ 2145 2444, LisaOest@rm.dk

Den fantastiske hjerne

OPLÆGSHOLDER
– Svend Brinkmann (professor i psykolog)
– Camilla Pedersen (professionel trialet)
– Ellen Garde (læge og hjerneforsker)
– Lone Hertz (skuespiller og foredragsholder)

Oplægsholderne vil fortælle om deres egne oplevelser og viden omkring hjernen på spændende og underholdende vis.

BESKRIVELSE
I Esbjerg bliver alle sejl sat for at sprede kendskabet til hjernens muligheder, når 6 lokalforeninger onsdag den 16. marts 2022 inviterer til et fantastisk program fra kl. 8.30 – 16.00 i Musikhuset Esbjerg.

De 6 foreninger Hjerneskadeforeningen, Parkinsonforeningen, Essentiel Tremor, Hjernebarnet, Hjernerystelsesforeningen og Alzheimer foreningen vil – sammen med en lang række interessante temastande – hver især være klar med stande, hvor de vil informere om de udfordringer, som de ramte møder i dagligdagen.
Så denne dag er der rig mulighed for at komme i dialog med disse hjerneforeninger.
Sideløbende med at deltagerne kan besøge de mange stande vil vi byde på et spændende program med ovenstående oplægsholdere.

HVOR
Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg

HVORNÅR
Torsdag den 16. marts 2022 klokken 08.30-16.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
150,- kr.

ARRANGØR

Hjerneskadeforeningen
Parkinsonforeningen
Essentiel Tremor
Hjernebarnet
Hjernerystelsesforeningen
Alzheimer foreningen

DIVERSE
Billet kan købes på følgende link: www.mhe.dk/program/hjernen-i-fokus

Der serveres morgenkaffe m. rundstykker kl. 08.30 – 09.00. Derudover serveres der sandwich og vand til frokost, samt eftermiddagskaffe.

KONTAKT
Hjerneskadeforeningen.sydvest@gmail.com 

Hjernen i Fokus

OPLÆGSHOLDER
– Bente Borg Donkin (Teamkoordinator)
– Annelise Løvholt (Logopæd)
– Kenneth Kinastowski (kommunikationsmedarbejder, Hjerneskadeforeningen)
– Kim Erik Andersen (Formand, Hjerneskadeforeningen Sydsjælland)

BESKRIVELSE
Hjerneskadeforeningen Helsingør inviterer til Hjernen i Fokus 2022 med spændende foredrag på programmet.

HVOR
Hovmarken 7, 3000 Helsingør

HVORNÅR
Onsdag den 16. marts 2022 klokken 10.00-15.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
50,-

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Helsingør

DIVERSE
Tilmelding via følgende link: https://https://hjsfhelsingor.nemtilmeld.dk/7/

For yderligere info og program, klik på følgende link: https://hjerneskadet.dk/wp-content/uploads/2022/01/HEL-2022-Hjernen-I-Fokus-2022.pdf?

KONTAKT
marie.klintorp@hjerneskadeforeningen.dk

TORSDAG DEN 17. MARTS

Senfølger efter hjernerystelse
– genoptræning og rehabilitering

OPLÆGSHOLDER
Hana Malá Rytter, lektor i neuropsykologi og leder af Dansk Center for Hjernerystelse

BESKRIVELSE
En betydelig andel af personer med hjernerystelse oplever langvarige fysiske, kognitive og følelsesmæssige symptomer. Symptomerne bevirker, at personen har svært ved at fungere i hverdagen, og er forbundet med store personlige og arbejdsmæssige konsekvenser. Oplægget stiller skarpt på, hvad vi ved om de forskellige behandlingsformer, og diskuterer evidensbaserede principper, der kan guide klinikeren i beslutningen om, hvad der kan være den rette indsats i en given situation.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8

HVORNÅR
Torsdag den 17. marts 2022 klokken 10.00-12.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Hjernerystelsesforeningen
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
niels@hjernerystelsesforeningen.dk

Når jeg ikke kan, hvad jeg kunne, og ikke er den, jeg var – hvem er jeg så?
– et dialogisk oplæg om at (re)konstruere identitet og komme tilbage til livet efter en skade i hjernen

OPLÆGSHOLDER
Søren Toft Jørgensen, neuropædagogisk konsulent, HjerneHjørnet

BESKRIVELSE
At blive ramt af stroke kan have mange konsekvenser for livet i bredeste forstand. For de fleste er de fysiske følger tydelige, mens de mentale følger kan være sværere at få greb om – for eksempel angst, depression og det man kan kalde ”identitetsforvirring”. Sidstnævnte opstår ofte lidt efter skaden opstod, når fysisk og kognitiv forbedring og udvikling efterhånden sker i et tempo, hvor det kan være svært at mærke, at det går fremad. Her kan der opstå identitetsforvirring/identitetskrise. Når man skal ”vende tilbage til livet” og for alvor mærker konsekvenserne af ikke at kunne, hvad man kunne før, kan det virkelig spænde ben for den enkeltes tilbagevenden til livet. Det gælder for den ramte men mange af følgerne oplever de pårørende også!

Søren Toftebo Jørgensen, der er neuropædagogisk konsulent og kandidat i pædagogisk psykologi, med speciale i stress holder et dialogisk oplæg om hvordan ramte og pårørende kan finde nye veje i livet efter en skade i hjernen.

Med udgangspunkt i aktuelle resultater i hjerneforskningen lægges op til dialog med følgende fokuspunkter:
 At komme tilbage til livet
 At udvikle kognitive funktioner
 At genfinde sin identitet
 At udvikle mestringsstrategier til at håndtere sin nuværende
livssituation

HVOR
Sorø Kultur- og Fritidscenter (Værkerne), Frederiksvej 27, 4180 Sorø

HVORNÅR
Torsdag den 17. marts 2022 klokken 14.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Vestskælland

TILMELDING OG KONTAKT
Lise Kiving, ✆ 2299 3972, lise-n@live.dk

Livet med hjerneskadetræthed

OPLÆGSHOLDER
Kenneth Kinastowski

BESKRIVELSE
Foredraget om livet med hjerneskadetræthed omhandler blandt andet Kenneths historie med trætheden som følgesvend og inspiration til at forvalte energien og finde gejsten og ressourcerne i sig selv.

HVOR
Senirorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

HVORNÅR
Torsdag den 17. marts 2022 klokken 17.00-19.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
30 kroner. Betales på MobilePay 266560 senest den 9. marts klokken 12.00.

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Fyn

TILMELDING OG KONTAKT
Helle Arndal, hellearndal@gmail.com

DIVERSE
Der serveres sandwich, kaffe, te og vand under foredraget.

Langvarige symptomer efter hjernerystelse
– erfaringer fra praksis

OPLÆGSHOLDER
Ann Charlotte Christophersen, neuropsykolog

BESKRIVELSE
Ann Charlotte Christophersen vil i dette oplæg dele erfaringer fra sin rådgivningspraksis, der blandt andet viser, at det er individuelt, hvad der har betydning for langvarige symptomer, og at det varierer, hvad der er hjælpsomt for den enkelte. I oplægget vil der være en præsentation af den bio-psyko-sociale forståelsesmodel. Der præsenteres eksempler på viden og strategier, der på tværs af mange forløb har vist sig brugbare for borgere, der oplever langvarige symptomer efter en hjernerystelse.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8

HVORNÅR
Torsdag den 17. marts 2022 klokken 13.00-14.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Institut for Kommunikation og Handicap
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

DIVERSE
Tilmelding ikke nødvendig

KONTAKT
Stine Holmegård Christensen
✆ 2910 5956. niels@hjernerystelsesforeningen.dk

Hjernens tumorer

OPLÆGSHOLDER
Overlæge Jane Skjøtt-Rasmussen

BESKRIVELSE
Jane vil holde oplæg og besvare spørgsmål vedrørende hjernens tumorer, deres biologiske ophav, den kirurgiske behandling og forskningen i fremtidige behandlinger.Der er findes mange forskellige typer af hjernetumorer. Behandlingen af en hjernetumor starter ofte med det neurokirurgiske indgreb, men i visse tilfælde skal behandlingen følges op af videre medicinsk behandling.Forskningen er oftest en følgesvend til de planlagte behandlinger og søger hele tiden at bedre behandlingen for fremtidens patienter.Debatarrangementet vil gå gennem disse emner, og sammenhængen mellem biologi, diagnose og behandling gennemgås med fremtidens behandling for øje.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8

HVORNÅR
Torsdag den 17. marts 2022 klokken 16.00-17.45

HVEM
Alle interesserede

PRIS
50 kroner

ARRANGØR
MarselisborgCentrets Oplysningskreds
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

TILMELDING
Tilmelding via MarselisborgCentrets Oplysningskreds hjemmeside
eller MobilePay 69 06 35

KONTAKT
Lene Kjellerup
✆ 2921 8092

Hjernens tumorer

OPLÆGSHOLDER
Janni Lund Hansen, daglig leder af Demensfællesskabet i Østjylland og ansat i Alzheimerforeningen

BESKRIVELSE
Janni er ansat i Alzheimerforeningen og er daglig leder for Demensfællesskabet Østjylland, som er et aktivitetstilbud for mennesker med demens og deres pårørende.Under foredraget sætter Janni fokus på, hvordan man kan understøtte et aktivt liv for mennesker med demens i den tidlige fase af sygdommen. Hør om betydningen af meningsfulde aktiviteter, brugerinddragelse og fællesskaber med ligesindede. Janni forsøger at få én eller flere deltagere med sig på scenen.

HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8

HVORNÅR
Torsdag den 17. marts 2022 klokken 18.30-20.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
50 kroner
Prisen er inklusiv sandwich og en vand
Ønsker du at deltage i både dette arrangement og “Hjernens tumorer”, er den samlede pris 75,-

ARRANGØR
MarselisborgCentrets Oplysningskreds
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

TILMELDING
Tilmelding via MarselisborgCentrets Oplysningskreds hjemmeside
eller MobilePay 69 06 35

KONTAKT
Lene Kjellerup
✆ 2921 8092

Den professionelle hjerneskade

OPLÆGSHOLDER
Kim Erik Andersen

BESKRIVELSE
Foredraget handler blandt andet om forholdet til de pårørende, fordomme imod og mellem de ramte, de usynlige skader, energiforvaltning, at skabe sig en ny identitet og at sætte sig nye mål efter skaden.

HVOR
Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, Neder Hornbæk, 8920 Randers NV

HVORNÅR
Torsdag den 17. marts 2022 klokken 18.00 (fællesspisning), 19.00 (foredrag)

HVEM
Alle interesserede

PRIS
100 kroner
Prisen er mad og foredag.

ARRANGØR
Hjerneskadeforeningen Randers

TILMELDING OG BETALING
Senest den 14. marts. Tilmelding er bindende. MobilePay box31745
Husk i kommentarfeltet at skrive: fællesspisning, navn, antal (og evt. kørestol)

DIVERSE 
Middagen består af stegt flæsk med kartofler og persillesovs.

KONTAKT
HP
✆ 3058 1062

Pårørendeekspert og stifter af netværket Pårørendeklubben, Rikke Struve, og Susan Søgaard fra Hjerneskadeforeningen inviterer til en snak om alle aspekter af livet som pårørende. Begivenheden er live (via Zoom) og alle er velkomne til at deltage i samtalen. Det er klokken 17.00-18.00.

Klik her for at deltage i samtalen Du kan kopiere og gemme linket i din kalender.

Pårørendeklubben

Neuropsykolog Meik Nielsen fortæller om søvn efter hjerneskade, herunder hvilke årsager der kan være til forstyrret søvn og søvnforstyrrelser, og hvilke muligheder der er for at få en bedre søvn. Der er mulighed for stille spørgsmål.

Klik her for at tilmelde dig webinaret om søvn efter hjerneskade

Meik Nielsens Facebookside

LØRDAG DEN 19. MARTS

Hjernetumordag
– en dag hvor der sættes fokus på livet med en hjernetumor

OPLÆGSHOLDER

BESKRIVELSE
Vi inviterer til en dag med fagprofessionelle oplæg og personlige fortællinger.Programmet sammensættes ud fra den nyeste forskning og behandling af hjernetumorer og på aktuel viden om, hvordan vi yder bedst mulig omsorg for ”det ramte menneske”, som både inkluderer patienter som pårørende.

HVOR
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Fredericia

HVORNÅR
Lørdag den 19. marts 2022 klokken 10.00-16.00

HVEM
Alle interesserede

PRIS
Gratis

ARRANGØR
Hjernetumorforeningen
I samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus

TILMELDING
Tilmelding via Hjernetumorforeningens hjemmeside
senest den 28. februar

KONTAKT
Karen Risgaard
formand@hjernetumorforeningen.dk

INSTAGRAM TAKEOVER – MELANIE FRANDSEN

Melanie får det skidt på sin 26 års fødselsdag. Seks dage senere ligger hun på operationsbordet på grund af en byld i hjernen. Hun er gravid i uge 34. Lægerne foretager kejsersnit den ene dag og opererer hende i hjernen den næste. I Hjerneugen overtager Melanie vores Instagram-konto for at fortælle sin historie og om sit liv på godt og ondt. Følg os, så får du Melanies historie med.

Inspiration til kreative aktiviteter

Hjernesagens arrangementer i Hjerneugen