Aktiviteter i Hjerneugen 2023

Oversigt over Hjerneuge-aktiviteter som Hjerneskadeforeningen er arrangører af eller på anden vis engageret i. Og så lidt ekstra, dem vi i øvrigt har kunnet snuse os frem til, for så skal du ikke selv lede.

Listen er alfabetisk, undtagen de online aktiviteter som står under byerne, og opdateres løbende.

MANDAG DEN 13. MARTS

Blid yoga

Kom til blid yoga – få ro pånervesystemet og en mulighed for at reducere hovedpine, spændender eller generelt bare få styrket musklerne i ansigtet.

Vi fokuserer primært på en blid og meditativ gang Hatha yoga, hvor alle kan være med, uanset udfordringer og tidligere erfaring.

Det eneste, som du selv skal medbringe, er yogamåtte og et tæppe, og ellers bare møde op med godt humør til en herlig dag i godt selskab.

Hvornår: 13. marts 2023

Hvor: Fysio Danmark, Gl. Vardevej 64, 6700 Esbjerg (indgang med skydedøren Tovværket)

Pris: 25,- kr.

Tilmelding: Ja – senest 1. marts – først til mølle ved tilmelding. Bemærk, der er to hold – max. 15 deltagere pr. hold. Tilmelding kan ske på følgende links.

Dans der glæder 

Kom med når Elisabeth Dalsgaard byder op til dans og spreder glæde med sit Ballroom fitness koncept

Alle er velkomne, uanset om I er i kørestol, gangstativ eller blot er glad for dans.

Husk om nødvendig at medbringe en ledsager.

Under vejs bliver der pause til hvil og til at indtage kaffe/the og brød.

Hvornår: Mandag den 13. marts 2023

Hvor: Et Rart Sted at være, Nordhavnsvej 5, 6100 Haderslev

Pris: 75,- kr. inkl. kaffe, te og brød

Tilmelding: Ja – Tilmelding senest den 8. marts er nødvendig af hensyn til traktementet.

Tlf. 2671 2613 eller mail: peterhee@gmail.com

 Kendt hjerneforsker gæster CKU Vendsyssel 

– foredrag ved Troels W. Kjær

I anledning af den internationale hjerneuge (uge 11) åbner CKU Vendsyssel igen i år dørene, hvor alle interesserede kan komme og blive klogere på aktuel hjerneforskning og livet med en skade på hjernen eller neurologisk sygdom. 

Kom og mød foreninger med tilknytning til hjerneområdet, herunder Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Scleroseforeningen og Parkinsonforeningen, hvor repræsentanter står klar til at fortælle om deres foreningsaktiviteter.

Herudover holder speciallæge og hjerneforsker Troels W. Kjær foredrag om Strategi for det hele menneske – skadet eller ej

Hvornår: 13. marts 2023, fra kl. 14.00

Hvor: CKU Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800 Hjørring

Pris: Gratis

Tilmelding: Ja – tilmelding er nødvendig. Dette skal ske på mail til ckuv@hjoerring.dk eller tlf 7233 5900. Først til mølle og senest 9. marts 2023.

Mere info: Se detaljeret invitation her

Identitet efter hjerneskade

Foredrag ved Susanne Hagel-Azeem, specialist i neuropsykologi

At blive ramt af en hjerneskade har stor indflydelse på identiteten. Spørgsmål som ”hvem er jeg nu?”, ”hvad kan jeg?”, ”hvordan skal mit liv se ud fremad?” er ret almindelige, når man pludselig ikke kan varetage de samme opgaver og aktiviteter i hverdagen som tidligere. Det påvirker ens selvopfattelse, og kan for nogen lede til identitetskrise, men også angst og depression.

Oven i det kan det også ske forandringer i rollerne i familien og i relationer. Nogle oplever at de bliver mere isolerede og føler sig ensomme, mens andre er bedre til at holde fast i deres netværk. Samtidig kan den ramtes pårørende også være udfordret, med nye rollefordelinger, opgaver og udfordringer.

I foredraget kommer vi ind på mange af de spørgsmål der opstår når forandringen rammer og på nogle af de forskellige veje, man kan gå for at finde sig selv på ny.

Hvornår: 13. marts 2023, kl. 16.30 – 18.30

Hvor: BEMÆRK NY ADRESSE: Lundbeck Ottiliavej 9, 2500 Valby

Pris: For medlemmer af lokalafdeling Storkøbenhavn: 15,- kr. For andre gæster 40,- kr.

Tilmelding: Ja – skriv til storkobenhavn@hjerneskadeforeningen.dk

Mere info: Psykolog Susanne Hagel-Azeem er specialist i neuropsykologi og psykoterapi. Hun har arbejdet med personer med hjerneskade og deres pårørende både i hospitalsregi, i genoptræningsfasen og i sin private klinik i København. Terapeutisk tager Susanne udgangspunkt i den metakognitive metode, der er en ny og mere skånsom terapiretning. Du kan læse mere på www.psykologenikbh.dk

Da far blev ramt

Foredrag ved Sofie Lærke Føhn Andersen og Kim Erik Andersen

Det er et foredrag om hvordan det er at være barn, teenager og voksen med en senhjerneskadet far og hvordan det er at være forælder med en erhvervet senhjerneskade. Et foredrag om forståelse og misforståelser, om at være anderledes og alligevel normal far og barn.

Hvornår: 13. marts 2023, kl. 19.00-21.00

Hvor: Birkebjerg allé 3, 4700 Næstved

Pris: Gratis for medlemmer af Hjerneskadeforeningen Sydsjælland – øvrige 50,- kr

Tilmelding: kontakt lokalformand Kim E. Andersen på mail – kim.e.andersen@gmail.com

PROGRAM

17.00-18.00: Lyd- og lysfølsomhed efter hjerneskade
Hvorfor sker det? Findes der hjælp på området?

18.00: Pause med fællesspisning samt lille oplæg fra VISP

19.00-21.00: Foredrag ved Henrik From
Med afsæt i bogen Ligeud og frem som Henrik skrev efter at han selv fik en hjerneblødning.

Hvornår
13. marts 2023, kl. 17.00-21.00

Hvor
Ørslev Egnshus, Rynkebjerg 7, Ørslev, Vordingborg

Pris
Gratis

Tilmelding
Inge Munkebo Vinter
✆ 2921 1928
munkeboinge@yahoo.com

Praktisk

Hjerneuge i Aalborg

To oplæg om livet med hjerneskade

”At få en hjerneskade” ved neuropsykolog Jonna Houen, Center for Erhvervet Hjerneskade.
”Indefra perspektivet og mødet med systemet” ved Chalotte Glintborg, lektor Aalborg Universitet.

Her kan du også møde foreninger, der har hjernen i fokus

Hvornår: 13. marts 2023, kl. 15.45 – 17.30

Hvor: Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg.

Pris: Gratis

Tilmelding: Nej

Mere info: Se hele programmet for Hjerneugen her

Hjerneuge i Aarhus

Program

9.00-9.10 Velkomst ved Hjerneskadeforeningens direktør, Morten Lorenzen

9.10-9.30 Hammel Neurocenter (Genoptræning i Region Midt)

9.35—9.55 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg & Sociale Forhold og Beskæftigelse (Genoptræning og rehabilitering i Aarhus Kommune)

9.55—10.05 Pause

10.05—10.30 Neuropædagogisk Team & Aarhus Kommunes Neurocenter (Prøvehandling i specialiseret rehabilitering i eget hjem til borgere med erhvervet hjerneskade)

11.05—11.35 Aarhus Kommunes Neurocenter (Motivation i træningen af arm og hånd efter stroke)

12.15—13.00 Frokost

13.00—14.30 Epilepsiforeningen (Unge og rehabilitering via særligt tilrettelagt ungdomsuddannel- se—STU)

14.30—14.40 pause

14.40—15.25 Hammel Neurocenter og Aarhus Kommune (GAIN 2.0: beskrivelse af projektet og erfaringer fra praksis)

15.30—16-30 Hjernesagen (Socialrehabilitering fra ensomhed til fællesskab)

Hvornår: 13. marts 2023, kl. 9.00 – 16.30

Hvor: MarselisborgCentret, Aarhus Evald Krogs Gade 9 (den gamle bygning 8)

Pris: Gratis

Tilmelding: Nej

Mere info: Se hele programmet for Hjerneugen her

Der vil bl.a. være fokus på rehabilitering og brug af naturen i genoptræning og rehabilitering af hjerneskader.
Bevægelse, træning og fysisk aktivitet ude og inde er en del af det, som du kan opleve og deltage i.
Der er som vanlig gratis kaffe – kage kan købes, samt mulighed for at købe frokost i MarselisborgCentrets kantine.

TIRSDAG DEN 14. MARTS

Da far blev ramt

Foredrag ved Sofie Lærke Føhn Andersen og Kim Erik Andersen

Det er et foredrag om hvordan det er at være barn, teenager og voksen med en senhjerneskadet far og hvordan det er at være forælder med en erhvervet senhjerneskade. Et foredrag om forståelse og misforståelser, om at være anderledes og alligevel normal far og barn.

Hvornår: 14. marts 2023, kl. 17.00 – 19.30

Hvor: CSV-kantinen, Rismarksvej 80, 5200 Odense V

Pris: 30,- kr, som kan overføres Hjerneskadeforeningen Fyns mobilepay 266560, tekst 1403 

Tilmelding: Ja – Sidste tilmelding er torsdag d. 9 marts kl. 18. på hsf.fyn@gmail.com eller til formand Helle Arndal på 5057 4218.

Mere info: Vi serverer en sandwich, øl/vand, kaffe og te

Hjerneugen 2023

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, HjerneForum og CSU-Slagelse inviterer til tre spændende temaforedrag. Foredragene holdes i Glassalen på CSU

16:00 – 16.45: Hjernerystelse og hjernen – forandringens tid.

Af Hana Malá Rytter, ph.d, lektor i neuropsykologi på Københavns Universitet og leder af Dansk Center for Hjernerystelse.

17:00 – 17:35: Hvad sker der med hjernen og de mentale funktioner, når vi bliver ældre?

Af Kasper Jørgensen, neuropsykolog, Nationalt Videnscenter for Demens.

17:45 – 18:30: Bevægelse og bevidsthed.

Af Mark Schram Christensen, ph.d., cand.polyt., lektor i kognitionspsykologi og psykologisk metode, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Hvornår: 14. marts 2023 kl. 16.00 – 18.30

Hvor: CSU Slagelse – Rosenkildevej 88, 4200 Slagelse

Pris: Gratis

Tilmelding: Ja – af hensyn til plads og forplejning kontakt – Lise Kiving på 2299 3972 eller lise-n@live.dk

Mere info: Der vil være kaffe i pausen. Har I spørgsmål om arrangementet, er I velkommen til at kontakte Lise. www.hjerneskaden.dk

Fyraftensoplæg for fagpersoner

PROGRAM

Kl. 13:00
Velkommen og kort rundvisning på Selma Marie.
Sandwich og kaffe/the/vand

Kl. 13.30
Tværfaglige mål i praksis!
Hvordan kan tværfaglige mål bidrage til en optimeret rehabiliteringsindsats?
De tværfaglige mål tager udgangspunkt i genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau (Sundhedsloven GOP § 140) og/eller VUM mål (Serviceloven §107). Interdisciplinært og transdiciplinært samarbejde kræver viden, koordinering og tværfaglige mål. Det kan intensivere rehabiliteringen mhp. at arbejde direkte med det, borgeren har brug for i fremtiden.
Ved Bodil Toft, ergoterapeut og souschef på Selma Marie

Kl. 14.30
Kaffe- og kagepause.

Kl. 14.45
Hvordan står det til med kommunikationen?
Det har store konsekvenser når borgerens kommunikative færdigheder er forandret grundet underliggende kognitive funktionsnedsættelser og her taler vi ikke om afasi eller dysartri. Kognitive kommunikationsforstyrrelser omhandler vanskeligheder med kommunikative kompetencer; lytte, tale, læse, skrive, konversation og social interaktion grundet underliggende kognitive funktionsnedsættelser. Kom og hør mere om hvordan vi på Selma Marie neurorehabiliterer de invaliderende kommunikative udfordringer.
Ved Karen Kaiser-Fogedby, audiologopæd på Selma Marie og stud. Master i Neurorehabilitering.

Hvornår
Tirsdag d. 14. marts kl. 13.00-16.00.

Hvor
Neurorehabilitering Selma Marie, Hampelandvej 11, 3650 Ølstykke.

Pris
Gratis

Tilmelding
Der er et begrænset antal pladser.
Tilmelding ”først til mølle” til forstander Malene Skov på mail: malene@mariehjem.dk

Mere info
Se Selma Maries invitation
Ring til Malene Skov på ✆ 2154 5016

Hjerneuge i Aalborg

Oplæg om hjernerystelse

 Kom og hør oplæg om hjernerystelse ved neuropsykolog Maria Ramskov, Center for Erhvervet Hjerneskade. 

Hvornår: 14. marts 2023, kl. 16.30 – 17.30 

Hvor: Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg. 

Pris: Gratis

Tilmelding: Nej 

Mere info: Se hele programmet for Hjerneugen her

Foredrag: Hjernerystelsesforeningen (Hjernerystelse og hjernens plasticitet)

Hvornår: 14. marts 2023, kl. 11.00 – 12.00

Hvor: MarselisborgCentret, Aarhus Evald Krogs Gade 9 (den gamle bygning 8)

Pris: Gratis

Tilmelding: Nej

Mere info: Se hele programmet for Hjerneugen her

Der er som vanlig gratis kaffe – kage kan købes, samt mulighed for at købe frokost i MarselisborgCentrets kantine.

En hjerneskade rammer hele familien

Foredrag med pædagog og familieterapeut Sarah Kjær

  • Foredraget henvender sig til dig, hvis liv er ramt, om du er ægtefælle, kæreste, forældre, barn, søster, bror, ramt selv eller i nær relation.
  • Uanset om det er fysiske følger, hjernetræthed, nedsat overblik eller ændring i personlighed, vil det påvirke jeres familie.

I må derfor genfinde jeres vej.

Formålet med dette foredrag er at give jer støtte til:

  • at få forståelse og redskaber, så I får mulighed for at hjælpe og drage omsorg for jer selv og hinanden.
  • sammen at finde veje med udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for jer nu.

I foredraget belyses hvordan der kan drages omsorg for børn, hvis forældre er ramt. Foredraget henvender sig dog ikke til børn under 18 år.

Dette foredrag indeholder både teori og eksempler, og ønsket er, at I får redskaber med hjem, I kan anvende i jeres eget liv.

Hvornår: 14. marts 2023, kl. 19.00 – 21.00

Hvor: Evald Krogs Gade 11B, 8000 Aarhus C, – bygning 8

Pris: 50,- kr. for medlemmer. 125,- for ikke-medlemmer

Tilmelding: Ja – senest d. 11. marts kl. 12.00. (der skal også betales for evt. ledsager) tilmelding via medfølgende link – https://hjerneskadet.nemtilmeld.dk/57/

Mere info: Se hele invitationen her

ONSDAG DEN 15. MARTS

Livet med hjerneskade – de 8 faser til erkendelse og accept

Kom til et levende og spændende foredrag med Kenneth Kinastowski. Kenneth tager udgangspunkt i sit eget liv. Om vejen til erkendelse og accept af den hjerneskade, som man har fået. Der bliver serveret en sandwich og vand.

Hvornår: 15. marts 2023, kl. 16.30 – 19.00

Hvor: ETAC, Kvaglundparken 1, 6700 Esbjerg

Pris: 50,- kr for medlemmer af Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland, 75,- kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding: Ja – senest 1. marts – https://hjerneskadeforeningensydvestjylland.nemtilmeld.dk/46/

Hjernen i Fokus

Foredragsrække med spændende og kompetente oplægsholdere

Vi byder velkommen til Kenneth Kinastowski, senhjerneskadet kommunikationsmedarbejder Hjerneskadeforeningen, Ellen Bækgaard, Hjemmevejleder, Stine Pokorny Harbech, Unge- og udviklingschef Hjerneskadeforeningen og Sofie Lærke Føhn Andersen og Kim Erik Andersen, Pårørendedatter og senhjerneskadet far.

Der alle har lovet at gøre vores dag indholdsrig og spændende, med oplevelser og fortællinger man går oplyst herfra med.

Hvornår: 15. marts 2023, kl. 10.00 – 15.00

Hvor: Kulturhus Syd, Hovmarken 7, 3000 Helsingør

Pris: 80,- kr. – inkl. sandwich, kaffe, te, øl og vand

Tilmelding: Ja – senest mandag d. 13. marts 2023 på følgende link – https://hjsfhelsingor.nemtilmeld.dk/8/

Mere info: læs om hvert enkelt oplæg her

Mentaltræning – strategier til livet

Undervisningen stiller skarpt på vores overskud og humør i hverdagen. Strategier til mere af det gode humør, og mindre af det humør som får os til at ”bide” af andre, fordi vi er trætte, udkørte og ikke orker mere. Vi snakker om kropssprog og om hvordan vores kommunikation påvirker vores relationer til dem vi har kære – og andre mennesker i vores omgivelser.

Hvornår: 15. marts 2023, 17.00 – 18.00

Hvor: Afasiskolen Lyshøjgårdsvej 43, 2500 Valby

Pris: Pris 150 kr. for betalende medlemmer af Storkøbenhavn. 250 kr. for gæster.

Tilmelding: Ja – skriv til storkobenhavn@hjerneskadeforeningen.dk

Livsændringer efter en erhvervet hjerneskade

Skader, som rammer hjernen, kan ændre vores livsførelse og sætte dybe spor i hverdagen.
Det kan ændre måden, hvorpå vi kommunikerer med hinanden, og det medfører ofte en sorg – der kan være svær at sætte ord på. Er der håb? Og hvordan kan vi understøtte det? Hjernen er hovedsædet for vores tanker, erkendelse og for vores opfattelse af omverden. Når hjernen rammes af en skade, kan vores grundlag for relationer til andre mennesker forandres med nye og ændrede præmisser.

Anna Cederstrøm vil denne aften tage udgangspunkt i forskellige faglige problemstillinger, som har indflydelse på den daglige kommunikation, og som har indvirkning på de impliceredes identitetsfølelse samt følelsesmæssige reaktioner.

Foredragsholder: Anna Cederstrøm er logopæd i Thisted og Morsø Kommuner samt på Thisted Sygehus. Anna er specialiseret i kommunikationsvanskeligheder i forbindelse med erhvervet hjerneskade og er desuden sorgvejleder.

Hvornår: Onsdag den 15. marts, kl. 19.00

Hvor: Biblioteket Holgersgade 7, 7900 Nykøbing 2. sal ( der er elevator )

Pris: Gratis

Tilmelding: Ja – 
Kontakt Anne Marie H. Lodahl på tlf nr. 2442 5950 eller mail: frede-lodahl@mail.dk eller Anders Nørgaard tlf. nr. 6172 7711 senest den 10. marts.

Mere info: Foredraget er arrangeret i samarbejde med Kommunikationscenter Thisted, Hovedkvarteret Thisted og Hjernesagen.

BESKRIVELSE
Peter Meyer, Yago Bundgaard og Kenneth Bremer har alle været gennem den jordrystende oplevelse, det er at vågne op efter en blodprop eller blødning i hjernen og erfare, at man har mistet sproget og ikke er i stand til at kommunikere med sine omgivelser.

Arrangør; Hjerneskadeforeningen og Hjernecenter Randers

Dato: 14.3.23

Tidspunkt: foredrag 15.30-17.15 efterfølgende spisning. Du kan tilmelde dig med og uden spisning. Arrangementet med spisning slutter kl. 18.30.

Menu: Kalkungryderet med ris og kartofler fra Hos Anne Marie.

Pris for fællesspisning: 89 kr., dog kun hvis du ønsker at deltage i den efterfølgende fællesspisning. Deltagelse i foredrag er gratis, da det er sponsoreret af Hjerneskadeforeningen.

Tilmelding: Mail: marian.bruhn@randers.dk / 20 32 75 88 skriv om du ønsker, at deltage i fællesspisning eller ej.

Tilmeldingsfrist: 7.3.23

Betaling: mobilpay 293622

Hjernedag

Vi inviterer til hjernedag med Rehappy ballroom fitness og oplæg med vores socialrådgiver i Hjerneskadeforeningen Nina Munch

  • 16-17 – Vores dansehold byder op til Rehappy Ballroom Fitness – dans for handicappede (og andre) med musik, rytme og grin.
  • 17.30-18.15 – Vi byder på en let anretning
  • 18.30-20 – Hjerneskadeforeningens socialrådgiver komme og fortæller om sin dag og arbejdsopgaver i foreningen.

Hvornår: 15. marts 2023, kl. 16.00 – 20.00

Hvor: Foreningshuset Guldhøj – i Aulaen, Floravej 11, 5750 Ringe

Pris: kontakt lokalafdelingen – mail@hjsf-sydfyn.dk

Tilmelding: Ja – senest 10. marts, til Lonnie, på mail:  mail@hjsf-sydfyn.dk

Hjernen rundt på 45 min – livestream med Albert Gjedde

Vi bruger den hver eneste dag. Den hjælper os med at huske, lære og navigere i en verden fyldt med informationer. Andre gange er vi trætte af, at den ikke helt kan følge med. Vi oplever at være ukoncentrerede, og vi glemmer ting. Vi kommer hurtigt til at tage den for givet.

Men hvordan er hjernen overhovedet bygget op? Hvilke faktorer påvirker den, og hvordan kan vi blive bedre til at passe på den og få det bedste ud af den?

Til denne livestream tager Albert Gjedde, professor emeritus i neurobiologi og farmakologi ved Københavns Universitet, os med på en 45 minutters rundtur i hjernens mange kamre og kemiske forbindelser.

45 minutters oplæg og 15 minutters spørgsmål. Livestreamingen modereres af Noa Kjærsgaard Hansen.

Arrangementet er en del af Brain Awareness Week i uge 11 og optakt til Folkeuniversitetets vidensfestival Hearts & Minds om ’Hjernen’, der foregår på Dokk1 i Aarhus d. 22.-24. september 2023. Hearts & Minds er støttet af Lundbeckfonden.

NB! Folkeuniversitetets livestreams skal som udgangspunkt ses live. Hvis der undtagelsesvist er mulighed for at se optagelsen efterfølgende, vil de tilmeldte få en mail herom.

Hvornår: Onsdag den 15. marts, kl. 13.00-14.00

Hvor: Streames live på Teams. Link i din kvitteringsmail ved tilmelding.

Pris: Gratis. Men tilmelding påkrævet.

Tilmelding: Ja – klik her 

Mere info: Klik her 

TORSDAG DEN 16. MARTS

Når hjernen går i stykker, slår samlivet revner

Bid tænderne sammen, og lev med det – eller pak dine ting og gå. Sådan, tænker mange, er det valg, man har, hvis samlivet har slået revner, efter at den ene part har fået en hjerneskade. Det er dog ret almindeligt, at intimiteten bliver mindre eller helt forsvinder efter en hjerneskade. Men fordi det er en problematik, som kun de færreste taler om, og endnu færre bliver forberedt på, overser mange det tredje valg: at finde ud af, hvad der kan hjælpe kærligheden og intimiteten tilbage på sporet. Der er (næsten) altid noget at gøre for at gøre det bedre.

v. Susan Søgaard
Susan er forfatter til bogen “Sex, kærlighed og en hjerne som er gået i stykker” og kommunikationschef i Hjerneskadeforeningen.

Hvornår
16. marts 2023, kl. 15.30 – 18.00

Hvor
Vital Horsens – Centrum for sundhed og træning
Langmarksvej 85, 8700 Horsens

Pris:
Gratis

Tilmelding:
Ingen tilmelding, mød bare op

Mere info:
Vært: Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland
Der er stande fra interessenter fra hjerneskadeområdet

Se delbar invitation her

Viljen og vejen

Foredrag med Camilla Pedersen

Camilla Pedersen er dansk triatlet på eliteplan og blev årets sportsnavn i 2014. Har indenfor sin sport vundet adskillige medaljer ved både EM og VM. I 2013 kom hun ud for et alvorligt styrt på sin cykel og pådrog sig kraniebrud, brækkede hoften og havde kritiske indre blødninger. Camilla lå i koma i flere uger.
Camilla fortæller om sin kamp tilbage til livet, viljen, vejen og troen på sig selv.

Hvornår: 16. marts 2023, kl. 17.00 – 19.30

Hvor: CSV kantinen, Rismarksvej 80, 5200 Odense V

Pris: 30,- kr, som kan overføres til Hjerneskadeforeningen Fyns mobilepay 266560, tekst 1603

Tilmelding: Sidste tilmelding er søndag d. 12 marts kl. 18.00 på hsf.fyn@gmail.com eller til formand Helle Arndal på 5057 4218.

Mere info: Vi serverer en sandwich, øl/vand, kaffe og te

 “Hjerneskaden flytter ind” 

 Hjerneskadeforeningen Vestsjælland og Erik og Diana dig/jer til et ærligt foredrag om at finde nye veje i ægteskabet.

Vi hører ofte om de udfordringer, som en hjerneskadet borger oplever, og hvordan hjerneskaden påvirker arbejdet, livskvaliteten og forholdet til vennerne – men hvad med resten af familien? 

Vi har inviteret Erik og Diana, som vil fortælle deres beretning om et helt almindeligt ægtepar, hvis tilværelse pludselig blev vendt på hovedet, da Erik fik en hjerneskade. Erik og Diana fortæller om de ændringer, der skete i deres forhold og i familien. 

Hvornår: 16. marts 2023, kl. 14.00 – 16.00

Hvor: Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø 

Pris: Gratis

Tilmelding: Ja – af hensyn til plads og forplejning til Lise Kiving, tlf. 2299 3972 eller mail: lise-n@live.dk  

Mere info: Se hele invitationen her

 

Hjernen i Fokus

Skjulte følger efter hjerneskade

13.30: Velkomst v/sundhedschef Anne-Mette Dalgaard

13.30-14.30 (incl. hjernepause)

Skjulte følger efter hjerneskade og strategier til mestring

Oplæg v/Neuropsykolog Marie Riber, Cervello

14.30-15.00: 

Hjerneskadetræthed og virkemidler

Oplæg v/Kenneth Buch Kinastowski 

15.00-15.30 

Pause med kaffe og kage

15.30- 

”Det lysner – alligevel”

Foredrag med Klavs Andreasen og Jens Bækkelund 

Selvom livet som handicappet byder på udfordringer, er der også muligheder. Og det er det budskab, Klavs Andreassen gerne 

vil udbrede.

Hvornår: 16. marts 2023, kl. 13.30-17.00

Hvor: Vejen bibliotek – Vestergade 2, 6600Vejen

Pris: ukendt

Tilmelding: ukendt

Livet med hjerneskade – de 8 faser til erkendelse og accept

Foredrag ved Kenneth Kinastowski

Med udgangspunkt i sin egen historie taler Kenneth om de vigtigste faser man gennemgår, for at opnå erkendelse og accept af hjerneskaden.

Hvornår: 16. marts 2023, kl. 17.00 – 20.00

Hvor: De Frivilliges Hus, Ll. Sct. Hansgade 7-9, 2.sal (der er elevator), 8800 Viborg

Pris: kontakt lokalafdelingen for yderligere – bsvanevej33@gmail.com

Tilmelding: kontakt lokalafdelingen for yderligere – bsvanevej33@gmail.com

PROGRAM

Klokken 17.00: Velkommen og fællesspisning

Klokken 19.00-20.00: Foredrag om Sundhedskor v. Lasse Skovgaard
Sundhedskor for mennesker ramt af hjerneskade og med kognitive udfordringer. Hvilken effekt har det?

Klokken 20.00-22.00: Fællessang

Hvornår
Den 16. marts klokken 17.00-22.00

Hvor
Ørslev Egnshus, Rynkebjerg 7, Ørslev, Vordingborg

Pris
Gratis

Tilmelding
Inge Munkebo Vinter
✆ 2921 1928
munkeboinge@yahoo.com

Praktisk

Foredrag: Jeg lever – tro, håb og hårdt arbejde og lidt om kongehuset

Hvornår: 16. marts 2023, kl. 18.30 – 20.30

Hvor: MarselisborgCentret, Aarhus Evald Krogs Gade 9 (den gamle bygning 8)

Pris: Gratis

Tilmelding: Nej

Mere info: Se hele programmet for Hjerneugen her

FREDAG DEN 17. MARTS

Hjerneuge i Aalborg

– Der inviteres til Afasisang

Afasi og sang på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Hvornår: 17. marts 2023, kl. 13.00 – 15.00

Hvor:Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, Borgmester Jørgensens Vej 2, 9000 Aalborg.

Pris: 250,- kr. 

Tilmelding: Ja – tilmelding her 

Mere info: Se programmet for Hjerneugen her

LØRDAG DEN 18. MARTS

Hjerneuge i Aalborg

Drøftelse af børn som pårørende

Malene fra Skyggebørn om arbejdet med børn som pårørende.

Karin Haugaard om erfaringer fra arbejdet som familievejleder

Vibeke Hansen som blev ramt af hjerneskade da hendes datter var 13 år.

Herefter håber vi på en inspirerende drøftelse. 

Arrangementet er åbent for alle og tag gerne børn med.

Hvornår: 18. marts 2023, kl. 13.00 – 14.30

Hvor: Slotsgade 7, 9000 Aalborg

Pris: Gratis

Tilmelding: Ja – send en mail tilsic-jv@aalborg.dk<

Mere info: Se programmet for Hjerneugen her 

SØNDAG DEN 19. MARTS

Hjerneuge i Aalborg

Workshop

Hjerne-FOKUS i Vodskov skytteforening. Skydeidræt træner vores evne til ro og koncentration. Lisbeth og Annegrete fortæller om erfaringer og forskningsresultater.

Alle er velkomne, og du kan få lov at prøve idrætten. 

Hvornår: 19. marts 2023, kl. 13.00 – 15.00 og 15.00 – 17.00

Hvor: Vodskov skytteforening, Vodskovvej 103, 9310 Vodskov

Pris: Gratis

Tilmelding: Nej

Mere info: Se programmet for Hjerneugen her

Inspiration til kreative aktiviteter

Brain
Awareness Week