Direktørens klumme

Vi rehabiliterer mennesker, for at de skal kunne komme tilbage til et liv, der så meget som muligt ligner det, de kendte. Men hvad nu, hvis man ikke har den store livserfaring at trække på?

At erhverve sig en hjerneskade er livsændrende. Hvad og hvor meget der ændrer sig, varierer ganske vist fra person til person, men for rigtig mange betyder det at få en skade i hjernen, at man bagefter skal leve med funktionsnedsættelser. Det gælder, uanset ens alder, erhverv, familieforhold, hudfarve eller religion. Alle skal rehabiliteres tilbage til livet og i den proces ofte finde anderledes måder at leve det på.

Vi rehabiliterer mennesker, for at de skal kunne komme tilbage til et liv, der så meget som muligt ligner det, de kendte. Men hvad nu, hvis man ikke har den store livserfaring at trække på? Hvad nu, hvis man erhverver sin hjerneskade på et tidspunkt i livet, hvor man normalt spurter afsted for at finde sin plads og finder ud af, hvem man er, og alt og alle, man kender, fortsætter i topfart, mens man selv er sat på pause?

Når skaden rammer børn og unge

Cirka 1.500 børn og unge oplever årligt, at tilværelsen slår en kolbøtte, fordi de får en hjerneskade. Skæbnen rammer dem og deres familier hårdt. Børn og unge har en dobbelt udfordring, når en hjerneskade indtræffer. Dels er der konsekvenserne af den opstået skade i hjernen, dels er hjernen endnu ikke fuldt udviklet. Det betyder, at man kan vokse ind i funktionsnedsættelser, som ingen har kunnet definere ved skadens opståen.

Børn og unge er ekstraordinært udfordrede. De har præcis de samme opgaver og udfordringer i livet som deres jævnaldrende. De samme store drømme, ambitioner og forventninger til den fremtid, der ligger lige foran dem. Men i modsætning til kammeraterne skal de samtidig håndtere hjerneskaden og dens følger. De skal altså leve med funktionsnedsættelser og forholde sig til at have fået et handicap, samtidig med at de skal udvikle deres identitet, skabe sociale relationer, uddanne sig og finde deres plads i samfundet. De har behov for særlig opmærksomhed. For med en hjerneskade i rygsækken, kan det være endog meget vanskeligt.

Unge Hjerner og Hjerneskadeforeningens fokus på området

Hjerneskadeforeningen har i disse år ekstraordinært fokus på børn og unge med erhvervet hjerneskade. Vores arbejde med målgruppen er forankret i Unge Hjerner, hvor vi hjælper de unge med at forstå deres skader, skabe relationer, få gode erfaringer og oplevelser med på vejen samt få overblik over uddannelses- muligheder, så de kan skabe nye drømme og ambitioner.

Unge Hjerner er skabt med et nationalt perspektiv. Vi er allerede i gang flere steder i landet og knokler for at nå endnu længere ud, end vi er nået i dag, for målet er, at alle ramte unge har adgang til Unge Hjerner. Vi håber, at mange kommuner ser fordelene i at indgå i et Unge Hjerner-tilbud med os. Liv, der reddes, skal også leves. Det gælder for alle. Det gælder i den grad vores børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Direktørens klumme er skrevet af Hjerneskadeforeningens direktør, Morten Lorenzen.

Klummen “Hvorfor er handicapkonventionen ikke en del af dansk lovgivning” er udgivet i Hjerneskadet #04-21 som udkom i december 2021.