Motiv: Portræt af Aase Engberg, stifter af Hjerneskadeforeningen

Aase Engberg

– ingeniøren som blev speciallæge i neurologi

Aase Engberg er en kvinde af en ganske særlig støbning. Da Aases mand blev hjerneskadet i en trafikulykke, vinkede hun farvel til karrieren som ingeniør og satte sig atter på skolebænken for at tage en lang uddannelse. Aase ville gøre en forskel. Hun uddannede sig til speciallæge i neurologi. Siden har Aase været en kvinde som ikke er til at overse hvis man bevæger sig på hjerneskadeområdet. Her holder Aase – som altså er fyldt 80 år – stadig folk i ørerne for at sikre at mennesker med hjerneskade får den rette hjælp.

Aase Engberg tog i 1985 initiativ til at starte Hjerneskadeforeningen som dengang blev stiftet under navnet ‘Hovedcirklen’. Aase selv fungerede som foreningens landsformand frem til 1996. I 1996 overtog Niels Anton Svendsen overtog posten. Aase modtog i den forbindelse dronningens ridderkors.

Aase Engberg 80 år

I 2015 fyldte Aase Engberg 80 år. Hun blev blandt andet hyldet i vores medlemsblad.

Af Niels-Anton Svendsen

Mærkedage

Den 20. august i år fyldte vores forening 30 år! Det blev markeret i en række lokalafdelinger – ikke mindst i Vestsjælland, hvor der blev holdt en stor fest.

Ser vi tilbage på de 30 år, og hvad vi sammen har nået, er der grund til at være stolte! Vi har sat gedigne fodaftryk på udviklingen af rehabiliteringsindsatsen i Danmark. Her blev sat en milepæl, da vi i 1997 medvirkede til og fik stor indflydelse på udarbejdelsen af Redegørelse om traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser.

Vores sag står i dag højt på den politiske dagsorden og møder megen god vilje. Dog er ”det kommunale selvstyre” som følge af Kommunalreformen i 2007 en hellig ko, som har vist sig ikke at være så let at få til at makke ret – hverken for Folketinget, Kommunernes Landsforening eller Hjerneskadeforeningen. Så vi må fortsætte kampen!

Tillykke – og tak – til Aase Engberg

At vi kan se tilbage med stolthed, skyldes ikke mindst Aase Engberg, som er foreningens stifter og var en dygtig og respekteret landsformand de første 10 år. Aase Engberg fyldte rundt den 12. august. Nu er det jo ikke god tone at røbe en dames alder, men i følge Aase selv rundede hun de fire snese!

Aases enorme betydning for både foreningen og hjerneskadeområdets generelle udvikling i Danmark kan ikke fremhæves nok! Fra starten har Aase Engberg kæmpet målrettet for at sikre hjerneskaderamte familiers ret til et kvalificeret rehabiliteringsforløb – og i dag sidder ildsjælen Aase med i begge vores task-forces.

Aases utrættelighed har senest ført til, at der er kommet bestemmelser for, at udskrivende hospital skal udfærdige en genoptræningsplan med angivelse af specialiseringsgrad for genoptræningen, og den plan er kommunerne forpligtede til at følge. Vi vil nøje følge udviklingen, og foreningen modtager gerne tilbagemeldinger om, hvordan de nye regler efterleves på hospitalerne og i kommunerne.

Kære Aase. Hjerneskadeforeningen ønsker dig stort tillykke med de fire snese. Herfra skal lyde en kæmpe tak til dig for din fortsat store indsats for vores fælles sag!

Motiv: En boks med teksten  Lykønskningen er fra Hjerneskadeforeningens medlemsblad Hjerneskadet #03 – 2015