Efter en hjerneskade opdager mange ramte en ny kreativ side af sig selv. Hjernen elsker det kreative. Her bliver Hjerneskadeforeningens logo formet i modellervoks.

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen er et vigtigt supplement til den offentlige indsats i sundheds, social – og undervisningssektoren. Foreningens formål er at arbejde for at forebygge – og bekæmpe følgerne af – erhvervede hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

  • øge hjerneskaderamte familiers livskvalitet, trivsel og tryghed, herunder reducere stress, depression, ensomhed og isolation.
  • bidrage til at alle ramte og pårørende kan få hjælp, støtte og nem adgang til informationer, uanset om skaden netop er sket, eller om det er længe siden.
  • have en altid tilgængelig platform, hvor hjerneskadede og pårørende kan finde og få kontakt til ligesindede.
  • gøre det nemmere for nyramte familier at navigere gennem systemet ved at skabe overblik over hjerneskadeområdet og dets muligheder (og begrænsninger).
  • tilbyde støtte og aktiviteter med ligesindede i lokalområderne.
  • opnå størst mulig politisk indflydelse – og bruge den til at sikre at ramte og pårørendes interesser bliver hørt.
  • synliggøre os så alle der arbejder med hjerneskadede, kender foreningen og aktivt hjælper ramte og pårørende til at finde frem til og bruge foreningens tilbud på deres vej tilbage til en god hverdag.
  • at medvirke til et fremtidigt stærkt hjerneskadeomåde der opleves som overskueligt, koordineret og orienteret mod hele skaden og hele familien.
  • indsamle og udbrede viden om hjernen, hjerneskader og konsekvenser af hjerneskade til hele befolkningen.
  • bidrage til relevant forskning.

Find viden om organisationen

Handicap organisationernes hus set indefra. Foto: DH

Landskontoret

Her finder du kontaktinfo til ansatte og frivillige på Hjerneskadeforeningens landskontor hos Center for Hjerneskade.

Læs mere >

Hovedbestyrelsen

På denne side kan du se billeder af og finde kontaktinformationer til Hovedbestyrelsens (HB) formand, medlemmer og suppleanter.

Læs mere >

Motiv: Lynlåszipper med teksten Hjerneskadeforeningen

Historie

Hjerneskadeforeningen blev oprettet i 1985. Siden har vi udrettet vældig meget. Klik her hvis du er interesseret i foreningens historie.

Læs mere >

Eksperter. Motiv: mennesker arbejder hårdt og kreativt ved det samme bord

Samarbejde & projekter

Læs om de mange måder vi samarbejder på – og med hvem. Find også viden om de projekter og kampagner vi aktuelt er i gang med.

Læs mere >

Motiv: Tastatur med Hjerneskadeforeningens logo på Enter-knappen

Vedtægter & årsrapport

Når du klikker her, kommer du til foreningens vedtægter, standardvedtægter for lokalafdelingerne og vores seneste årsrapport og regnskab.

Læs mere >

Hjerneskadeforeningens logo 800x450

Logo

Fra denne side kan du downloade foreningens logo i høj opløsning. Du kan også læse om den omstridte skade i vores logo og hvad den laver der.

Læs mere >