Unge Hjerner

Unge Hjerner er et fællesskab som gør det nemmere at være ung når man samtidig skal leve med at have fået en skade i hjernen. Fællesskabet er for alle mellem 16 og 35 år som på et tidspunkt i livet har fået en skade i hjernen. Vi mødes fysisk flere steder i landet og har også Zoom-møder + en Facebookgruppe hvor du kan drøfte stort og småt med andre unge og holde dig orienteret om aktiviteterne. Du er velkommen, uanset hvordan din skade er opstået, og hvilke gener du har på grund af skaden. I Unge Hjerner vil du altid blive mødt med forståelse og kunne finde nogen som er klar til at støtte, vejlede og dele deres erfaringer. Det er guld værd på svære dage.

Du kan deltage i møderne uanset hvor du bor.
Vi mødes:

Esbjerg – tirsdag i lige uger klokken 15.00-17.00 på Esbjerg Sundhedscenter, Spangsbjerg.

Hjørring – onsdag i lige uger klokken 15.00-1700 på CKU Vendsyssel

København – tirsdage i lige uger på Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56 A, i København klokken 15.00-17.00.

Odense – første onsdag i måneden på Bjerggårdshaven i Odense 16.00-17.30.

Ringsted – tirsdag i lige uger klokken 15.00-17.00 på Forenede Care Neuro – Ringstedhave

Aalborg – onsdag i ulige uger klokken 15.00-17.00 på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland

Mors/Thy – torsdage i lige uger 15.00-17.00 på Fyrvejen 65, 7900 Nykøbing

Online/Zoom – tirsdage i ulige uger klokken 15.00-17.00 (link slås op i Facebookgruppen)

Vores fællesskab bæres af tre grundpiller:

1. Samvær
Vi kan lide at være i hinandens selskab. Vi er opmærksomme på og respekterer hinandens behov. Vi bruger tid sammen fordi det er sjovt, og vi føler os altid godt tilpas.

2. Erfaringsdeling
Vi hjælper og støtter hinanden ved at være generøse med både gode og dårlige erfaringer. Vi tør stille spørgsmål og dele vores inderste tvivl og tanker med hinanden.

3. Viden
Vi ønsker at forstå vores skade og hele tiden blive bedre til at leve med den. Derfor får vi jævnligt besøg af mennesker som holder oplæg for os.

Kontakt

Esbjerg
Christina Hesthaven Ankersø
✆ 3068 6193
✉️ chla@esbjerg.dk

Hjørring
Louise Iversen
✆ 4122 5524
✉️ louise.marie.toft.iversen@hjoerring.dk

København + landsdækkende koordinator
Stine Harbech
✆ 9282 4004
✉️ stine@ungehjerner.dk

Ringsted 
Dorte
✆ 4076 0267
✉️ doda@forenedecare.dk

Odense
Hanne Meldgaard Gregersen
✆ 3071 0822
✉️ hagre@odense.dk

Louise Mosbæk
✆ 63 75 10 24
✉️ lomo@odense.dk

Aalborg
Jonna
✆ 2520 0845
✉️ jhou-jv@aalborg.dk

Louise
✆ 2520 0845
✉️ loukri@aalborg.dk

Mors/Thy
Bergitte
✆ 3043 2836
✉️ berh@thisted.dk

Karen
2130 6658
✉️ ksh@thisted.dk

Det er helt klart svært at få fat i os unge, for selv om vi egentlig gerne vil møde andre, kan det være lidt en overvindelse at skulle afsted til sådan en gruppe.

Jeg har været med fra starten, og jeg er altid helt spændt, inden jeg skal afsted. Men nu er det på den fede måde.

Det er rart at se, at mange af de problemer, de andre har, dem har jeg også selv.

Før ‘Unge Hjerner’ kendte jeg ikke andre, som jeg kunne identificere mig med. Det har også noget at gøre med, at man heller ikke rigtigt vil indse det.

Andre siger jo til én: ‘Du er jo ikke hjerneskadet, det kan jeg se. Du ser normal ud, du savler ikke, og du kan tale’. Det får mig til at tænke, at så er det nok bare mig.

Derfor har det været sindssygt godt at komme i ‘Unge Hjerner’. Det er de samme ting, vi går igennem. Den der genkendelse, det har været sindssygt fedt.

Nicolai Kabel Jensen, Deltager i Unge Hjerner
@hjerneskadet.dkFor all brain injury survivors… Thank you, Freja, for always being such an inspiration 💗🧠🌸♬ Keeping Your Head Up (Jonas Blue Remix) [Radio Edit] – Birdy

Liv der reddes, skal også leves