Projekter og kampagner

Projekter og kampagner udgør en betydningsfuld del af vores engagement som patientforening. Det er initiativer som ikke blot giver os mulighed for at forbedre og udbrede eksisterende tilbud, men også for at udvikle nye services og måder at støtte, rådgive og formidle på. Samtidig skaber projekter og kampagner opmærksomhed om både væsentlige budskaber for sagen og vores forenings arbejde. Samtidig er det også et vilkår at projekter og kampagner er med til at generere  nødvendige midler til kontinuerlig drift.

I Hjerneskadeforeningen prioriterer vi at skabe og implementere projekter der resulterer i produkter eller resultater som kan fortsætte efter projektperiodens udløb eller have en vedvarende effekt for de personer der direkte var involveret i projektet.

Igangværende, landsdækkende projekter

Hjernehjælpskasse

Hjernehjælpskassen

Trygfonden har bevilliget midler til at udbrede og videreudvikle Hjernehjælpskassen til nye pårørende. Projektet har særligt fokus på pårørende til svækkede ældre. Kassen skal guide pårørende gennem den første kaotiske og utrygge tid og gøre dem i stand til at etablere en ny og god tilværelse som pårørende. Initiativet omfatter involvering af relevante sygehusafdelinger landet over, en afdækning af målgruppens særlige behov og en særlig indsats for øget tilgængelighed for målgruppen.

Projektet er 3-årigt og gennemføres 2024-2027.
Trygfonden støtter projektet med kroner 1.654.700,-

Ønsker du information om projektet, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Susan Søgaard

Unge Hjerner

Tuborgfondet har bevilliget midler til at styrke og udvide vores netværk Unge Hjerner. Projektet skal forbedre unges livskvalitet og gavne samfundet ved at bekæmpe ensomhed og hjælpe dem til at etablere sig på uddannelses- og arbejdsmarkedet. Initiativet omfatter et online univers, fysiske mødesteder fordelt i hele landet og to årlige weekendture.

Projektet er 3-årigt og gennemføres 2024-2027.
Tuborgfondet støtter projektet med kroner 2.759.175,-

Ønsker du information om projektet, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Stine Harbech

Tilbagevendende kampagner

Hjerneugen afholdes hvert år i uge 11, hvor vi er vært for mange arrangementer rundt omkring i landet – og ofte i samarbejde med andre foreninger, kommuner, centre m.fl.

Læs mere

Hydrocephalusmåned

September er for hydrocephalus. Det er en måned, hvor vi zoomer ind på hydrocephalus – hvad det er for en lidelse, og hvad det betyder for de familier hvor en person er ramt.

Læs mere

Afasimanifest

Afasimåned

Juni er afasimåned. Det er en måned, hvor vi giver stemme til afasiramte og retter opmærksomheden mod hvordan livet med afasi ser ud, og hvilke muligheder der er for hjælp.

Læs mere