Café-medhjælper, Helsingør

Vi søger frivillige til at hjælpe os med at afholde cafe for Hjerneskadeforeningens medlemmer i Helsingør en gang om måneden. Cafeen danner rammen for at medlemmerne kan mødes for at hygge sammen over en kop kaffe, udveksle erfaringer fra livet med en senhjerneskade og få et netværk blandt ligesindede. Cafeen er populær og flittigt besøgt at medlemmer på tværs af alder og med forskellige livshistorier. Lokalafdelingen byder på et godt fællesskab hvor vi laver forskellige aktiviteter sammen og passer på hinanden. Vi inviterer også gerne potentielt nye medlemmer til at gæste vores cafe, så de kan opleve foreningen og afdelingens ånd.

Dine opgaver som cafe-medhjælper vil være:

  • købe brød hos bageren
  • dække bord
  • lave kaffe
  • rydde af

ANSØGEREN

Vi forestiller os at du:

  • er god til at have med mennesker at gøre og kan hygge om vores medlemmer
  • kan sørge for nogle af de små praktiske opgaver
  • har lyst til at være med og gøre en forskel for mennesker med en senhjerneskade
  • er indstillet på at forpligte dig i et år eller måske længere tid.

HJERNESKADEFORENINGEN

Vi er forening med passion for at hjælpe familier ramt af en hjerneskade. Både frivillige og ansatte yder dagligt en stor indsats for at vores arbejde giver mening og hjælper så mange som muligt.

KONTAKT OG ANSØGNING
Skriv til Mette Dalby på mettehoierdalby301260@gmail.com.

ANSØGNINGSFRIST
Ingen. Vi kan altid bruge interesserede frivillige.

ARBEJDSSTED
Grønnehave plejehjem Sundtoldvej 2. 3000 Helsingør

ANTAL TIMER
3 timer om måneden, første tirsdag hver måned klokken 9.30-12.30.

LØN
Ulønnet frivilligt arbejde

Se opslag på frivilligjob.dk