Medlemsbladet ‘Hjernebladet’

Hjerneskadeforeningen udgiver medlembladet ‘Hjernebladet’ fire gange årligt. Medlemsbladet bliver trykt og sendt direkte til alle medlemmer. Bladet udkommer i marts, juni, september og december. Det sendes typisk ud sidst på måneden.

‘Hjernebladet’ indeholder artikler om livet med en hjerneskade, strategier til at leve med en hjerneskade eller som pårørende til et menneske med hjerneskade, genoptræning og rehabilitering, relevant lovgivning, relevante udgivelser, personlige fortællinger og meget mere.

Hvert medlemsblad har et tema, hvilket betyder at størstedelen af artiklerne i det enkelte blad relaterer til dette tema. Det betyder også at indsendt indhold vurderes efter hvor relevant det er for de planlagte temaer.

Medlemsblad. Motiv: Flyvende husskader forlader nogle høje piletræer

LÆS MEDLEMSBLADET
Se tidligere udgivelser

Grafisk tilrettelæggelse og layout: InTryk

Tryk: Vestergaards bogtrykkeri

Annoncetegning: Dansk Blad Service ApS

Alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet hertil.

Dansk Blad Service ApS Vestergade 11A
5540 Ullerslev
✆ 7070 1225
info@danskbladservice.dk

Deadlines for indhold til Hjernebladet i 2024

Medlemsblad #01: 29. januar
Medlemsblad #02: 3. maj
Medlemsblad #03: 09. august
Medlemsblad #04: 23. oktober

Redaktionen udvælger indhold til medlemsbladet.

Hjerneskadet udsendes i 2024 på følgende datoer

Medlemsblad #01: 20. marts
Medlemsblad #02: 25. juni
Medlemsblad #03: 1. oktober
Medlemsblad #04: 13. december