Medlemsbladet ‘Hjerneskadet’

Hjerneskadeforeningen udgiver medlembladet ‘Hjerneskadet’ fire gange årligt. Medlemsbladet bliver trykt og sendt direkte til alle medlemmer. Bladet udkommer i marts, juni, september og december. Det sendes typisk ud sidst på måneden.

‘Hjerneskadet’ indeholder artikler om livet med en hjerneskade, strategier til at leve med en hjerneskade eller som pårørende til et menneske med hjerneskade, genoptræning og rehabilitering, relevant lovgivning, relevante udgivelser, personlige fortællinger og meget mere.

I hvert medlemsblad er desuden en aktivitetskalender for alle lokalafdelinger. Aktivitetskalenderen er et indstik i bladet som kan rives ud.

Grafisk tilrettelæggelse og layout: InTryk

Tryk: Vestergaards bogtrykkeri

Annoncetegning: Dansk Blad Service ApS

Alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet hertil.

Dansk Blad Service ApS Vestergade 11A
5540 Ullerslev
✆ 7070 1225
info@danskbladservice.dk

Deadlines for indhold til Hjerneskadet i 2023

Medlemsblad #01: 27. januar
Medlemsblad #02: 20. april
Medlemsblad #03: 09. august
Medlemsblad #04: 23. oktober

Hjerneskadet udsendes i 2023 på følgende datoer

Medlemsblad #01: 21. marts
Medlemsblad #02: 16. juni
Medlemsblad #03: 29. september
Medlemsblad #04: 13. december