Videoklip: Neuropsykolog Grethe Pedersen fortæller om hvordan pårørende typisk oplever deres situation og de udfordringer der følger med. Mangler du en video her, skyldes det at du har fravalgt cookies.

Livet som pårørende

Som pårørende til en hjerneskadet bliver det ofte dit ansvar at det liv der blev reddet, kan leves. Behandlere, vejledere og rådgivere gør alt hvad de kan for det menneske du elsker – men det er dig der koordinerer, planlægger, ordner og fikser den hverdag der giver udsagnet bund i virkeligheden. Når de professionelle har fri og går hjem, tager du over. Det er ikke mærkeligt hvis du er træt, eller din tilstand svinger mellem håb og afmagt. Den ramte skal rehabiliteres. Det skal du også! Hjerneskadeforeningen håber vi kan være med til at give dig inspiration og styrke til en meningsfuld fremtid på nye præmisser.

Besøg disse sider …

Når skaden sker

På et splitsekund tager livet en drejning, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage. På disse sider skriver vi om alt det som foregår på sygehuset, uvisheden, tankerne om hvordan fremtiden, de svære valg der skal træffes, og hvad du skal forberede dig på.

Motiv: Ældre ægtepar tæt sammen. De ler fortroligt.

Din nye hverdag

At være nærmeste pårørende til et menneske med hjerneskade er på een gang givende, frustrerende og forvirrende. På disse sider skriver vi om din nye rolle som pårørende og hvordan du får skabt en ny og god tilværelse for din familie.

Samarbejde med systemet

Du møder systemet på tætteste hold når en hjerneskade rammer en af dine nærmeste. På disse sider skriver vi om hvad du kan forvente i samarbejdet med fagpersonerne, og hvordan du får det bedste ud af det.

Førstehjælpskassen

Du kender det sikkert. Velmenende venner, kolleger og familie som minder dig om at du skal passe på dig selv. Det store spørgsmål som pårørende er: HVORDAN OG HVORNÅR? På disse sider giver vi råd til at hjælpe dig selv.