Eksperter. Motiv: mennesker arbejder hårdt og kreativt ved det samme bord

Eksperter i hjerneskade

Eksperter i hjerneskade – inden for alle relevante fagområder – er vigtige for foreningens arbejde. Vi sørger naturligvis for at holde os opdaterede, men vi kan ikke vide alt om nye behandlingsformer og træningsmetoder. Det er en af grundene til at vi har brug for eksperter som vil hjælpe os med at udføre vores arbejde til det ypperste. Ved at dele deres viden med os og give os sparring på ideer og tiltag yder de et værdifuldt bidrag.

I Hjerneskadeforeningen har vi tre særlige grupper af eksperter i hjerneskade: Det rådgivende ekspertpanel, Task Force VOKSNE og Task Force BØRN. De fungerer som aktive og engagerede arbejdsgrupper som supplerer foreningens arbejde, styrker vores politiske indflydelse og hjælper os med at formidle til tider tunge fagområder.

Det rådgivende ekspertpanel

Når ekspertpanelet mødes, diskuterer medlemmer, som alle på hver deres måde er eksperter i hjerneskade, aktuelle hændelser, situationer og tendenser inden for genoptræning og rehabilitering. Det kan eksempelvis være situationer som da Hammel Neurocenter i 2017 måtte reducere med 5 sengepladser, da de tre jyske regioner ikke var enige om det samarbejde som finansierer sengepladser til den specialiserede rehabilitering. Ekspertpanelets arbejde resultater også i kronikker og informationsmaterialer.

Det rådgivende ekspertpanel:

  • har til opgave at rådgive og vejlede foreningen i faglige og handicappolitiske spørgsmål.
  • skal have en bred faglig sammensætning.
  • fastsætter selv sin forretningsorden.

Formand for Det rådgivende ekspertpanel vælges for 2 år. Formanden kan deltage i forretningsudvalgsmøder, hovedbestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder med taleret.

Hana Mala Rytter, Ph.D, Neuropsykolog og leder af Dansk Center for Hjernerystelse

Carsten Kock-Jensen, MD, klinisk lektor, kirurg, Specialeansvarlig overlæge CRPS Center Syd og neurorehabilitering SVS, Hjerne- og Nerve Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Emil Søbjerg Falster, Ph.D ved Institut for Samfundsvidenskab, Roskilde Universitets Center

Camilla Wulf-Andersen, Specialist i klinisk børneneuropsykologi, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midt & VISO.

Merete Stubkjær Christensen, Ph.D, Ledende Overlæge, Hammel Neurocenter

Charlotte Glintborg, Ph.D, Lektor, Afdeling for Rehabilitering og Psykologi, Aalborg Universitet

Jytte Kjærgaard Isaksen, Ph.d., Lektor i audiologopædi, ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

Maja Søndergård Worm, Læge og PhD studerende på Neurologisk Klinik Rigshospitalet og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Fagområder er neurorehabilitering og unge med erhvervede hjerneskader, med særlig stor interesse for forløbet efter udskrivelse.