Eksperter. Motiv: mennesker arbejder hårdt og kreativt ved det samme bord

Eksperter i hjerneskade

Eksperter i hjerneskade – inden for alle relevante fagområder – er vigtige for foreningens arbejde. Vi sørger naturligvis for at holde os opdaterede, men vi kan ikke vide alt om nye behandlingsformer og træningsmetoder. Det er en af grundene til at vi har brug for eksperter som vil hjælpe os med at udføre vores arbejde til det ypperste. Ved at dele deres viden med os og give os sparring på ideer og tiltag yder de et værdifuldt bidrag.

I Hjerneskadeforeningen har vi tre særlige grupper af eksperter i hjerneskade: Det rådgivende ekspertpanel, Task Force VOKSNE og Task Force BØRN. De fungerer som aktive og engagerede arbejdsgrupper som supplerer foreningens arbejde, styrker vores politiske indflydelse og hjælper os med at formidle til tider tunge fagområder.

Det rådgivende ekspertpanel

Når ekspertpanelet mødes, diskuterer medlemmer, som alle på hver deres måde er eksperter i hjerneskade, aktuelle hændelser, situationer og tendenser inden for genoptræning og rehabilitering. Det kan eksempelvis være situationer som da Hammel Neurocenter i 2017 måtte reducere med 5 sengepladser, da de tre jyske regioner ikke var enige om det samarbejde som finansierer sengepladser til den specialiserede rehabilitering. Ekspertpanelets arbejde resultater også i kronikker og informationsmaterialer.

Det rådgivende ekspertpanel:

  • har til opgave at rådgive og vejlede foreningen i faglige og handicappolitiske spørgsmål.
  • skal have en bred faglig sammensætning.
  • fastsætter selv sin forretningsorden.

Formand for Det rådgivende ekspertpanel vælges for 2 år. Formanden kan deltage i forretningsudvalgsmøder, hovedbestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder med taleret.

Hana Mala Rytter, Ph.D, Neuropsykolog og leder af Dansk Center for Hjernerystelse

Carsten Kock-Jensen, MD, klinisk lektor, kirurg, Specialeansvarlig overlæge CRPS Center Syd og neurorehabilitering SVS, Hjerne- og Nerve Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Emil Søbjerg Falster, Ph.D ved Institut for Samfundsvidenskab, Roskilde Universitets Center

Camilla Wulf-Andersen, Specialist i klinisk børneneuropsykologi, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midt & VISO.

Merete Stubkjær Christensen, Ph.D, Ledende Overlæge, Hammel Neurocenter

Charlotte Glintborg, Ph.D, Lektor, Afdeling for Rehabilitering og Psykologi, Aalborg Universitet

Jytte Kjærgaard Isaksen, Ph.d., Lektor i audiologopædi, ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

Task Force VOKSNE

Task Force VOKSNE er en arbejdsgruppe som blandt andet beskæftiger sig med det politiske område, herunder udarbejder høringssvar og giver input til rapporter m.m.

Blandt eksemplerne på gruppens arbejde er:

  • Task Force arbejdede i 2017 intensivt med input til Servicetjekket af hjerneskadeområdet. Gruppen udarbejdede et forslag til svar på Servicetjekket hvor der blev peget på en række problemer som skal løses, hvis kvalitet og sammenhæng af genoptræning- og rehabiliteringsindsatsen skal styrkes: kvalitet af genoptræningsplaner; kvalitetssikring af genoptrænings/rehabiliteringstilbud og diskrepanser mellem bekendtgørelse 1088 af 06/10/2014 og vejledning vedr. G-GOP (trin-for-trin guide). Task Force bidrog desuden til udarbejdelse af svar på den færdige rapport.
  • Task Force (repræsenteret ved Hana Mala Rytter, Aase Engberg, og Nina Munch) deltog i 2017 arbejdsgruppen vedrørende tilretning af implementeringsplan for forløbsprogrammer for erhvervet hjerneskade (hhv. voksne og børn) i Region Hovedstaden.
  • Hana Mala Rytter (formand) deltog i 2017 i et arbejdsprogram for hjerneskaderehabilitering under Dansk Psykolog Forening (DPF)’s bestyrelse. Arbejdet resulterede i en kortlægning af neuropsykologer beskæftiget med vurdering af rehabiliteringsbehov og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i regioner og kommuner. Undersøgelse viser at der er både regional og særligt stor kommunal variation i adgangen til neuropsykologisk rehabilitering for mennesker med erhvervet hjerneskade. Det vækker bekymring fordi det betyder at borgerne ikke har adgang til ens rehabiliteringstilbud på tværs af landet. Det er særligt bekymrende at der er specialiserede rehabiliteringstilbud som ikke har neuropsykologer tilknyttet og dermed ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Derudover er det en bekymring at der ikke findes officielle oversigter over dækningen af neuropsykologisk kompetence i den specialiserede rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade da man dermed ikke ved om man lever op til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram på området.

Hana Mala Rytter, lektor, cand.psych, Ph.d. (formand)

Aase Engberg

Brita Øhlenschlæger

Marianne Engberg

Niels-Anton Svendsen

Nina Munch
, socialrådgiver i Hjerneskadeforeningen

Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskadeforeningen

Task Force BØRN

Task Force BØRN er en arbejdsgruppe som arbejder for med viden at hjælpe børn og unge under 18 år med erhvervet hjerneskade. Gruppen mødes fire gange om året, men det egentlige arbejde foregår mellem møderne hvor medlemmerne producerer holdningsdokumenter, pamfletter, plakater, video, øvrigt printmateriale m.m. Målgruppen er primært voksne i det ramte barns liv, det vil sige såvel professionelle som personlige relationer, herunder også hjerneskadekoordinatorerne.

Camilla Wulf-Andersen, psykolog på Institut for Kommunikation og Handicap

Nina Madsen Sjø, psykolog, ph.d., specialist i børneneuropsykologi

Caroline Verbeek, leder af børneterapien, Gentofte

Nina Munch, socialrådgiver i Hjerneskadeforeningen

Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskadeforeningen

Susan Søgaard, kommunikationschef i Hjerneskadeforeningen