Hovedbestyrelsen

Bestyrelsen består af en landsformand, en næstformand samt fem bestyrelsesmedlemmer. Alle medlemmer bliver valgt til et repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. Desuden vælges tre suppleanter for et år ad gangen. Hjerneskadeforeningens hovedbestyrelse er en aktiv og arbejdende bestyrelse som selv fastlægger sin forretningsorden og nedsætter nødvendige ad hoc-udvalg og arbejdsgrupper internt i bestyrelsen.

Marie Klintorp

Formand

Ring til Marie på
✆ 2988 2502

Michael Harboe

Næstformand

Ring til Michael på
✆ 2143 5345

Peter Vang Hendriksen

Bestyrelsesmedlem

Ring til Peter på
✆ 2815 6948

Birthe Magdalena Juhl Kjærgaard

Bestyrelsesmedlem

Ring til Birthe på
✆ 2970 5254

Mette Rindom Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Ring til Mette på
✆ 2088 5651

Ole Støvring

Bestyrelsesmedlem

Ring til Ole på
✆ 2117 7330

Kim Erik Andersen

Bestyrelsesmedlem

Ring til Kim på
✆ 2785 1262

Dorthe Kristensen

1. suppleant

Ring til Dorthe på
✆ 5223 2822

Sven Skovfoged

2. suppleant

Ring til Sven på
✆ 2019 4837

Inger-Marie Tryde Martensen

3. suppleant

Ring til Inger-Marie på
✆ 2259 7559

Om Hjerneskadeforeningens bestyrelse

Medlemmer af bestyrelsen har stemmeret på bestyrelsesmøder. I tilfælde af bestyrelsesmedlemmers fravær fra et bestyrelsesmøde indtræder et tilsvarende antal suppleanter med stemmeret. 1. suppleanten deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret hvis bestyrelsen i øvrigt er fuldtallig.

Bestyrelsen mødes når landsformanden eller et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det – dog mindst fire gange årligt.

Bestyrelsen udarbejder årligt et foreningsbudget for det kommende år. Budgettet skal udsendes til lokalafdelingsformændene til orientering senest 31. december og fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg der varetager foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsen

  • sikrer at målsætninger og strategier bliver opfyldt.
  • udarbejder handleplaner på baggrund af foreningens mål og strategier.
  • godkender sammensætningen af Det rådgivende ekspertpanel.
  • indstiller formandsemne for Det rådgivende ekspertpanel til repræsentantskabet.
  • sørger for, at Hjerneskadeforeningen bliver repræsenteret over for myndigheder, andre foreninger og offentligheden både nationalt og internationalt.
  • fordeler foreningens midler til blandt andet forskning, kurser, informations- og pr-materialer og kontordrift i samråd med ledelse og relevante udvalg.
  • sikrer at Hjerneskadeforeningen fremstiller målrettet informationsmateriale til hjerneskadede og pårørende i alle aldre samt til relevante faggrupper.
  • sikrer at foreningen udvikler landsdækkende pr-materiale, samt er opmærksom på nye måder og sammenhænge at præsentere Hjerneskadeforeningen i.
Årstal Formand
1985-1996 Aase Engberg
1996-2016 Niels-Anton Svendsen
2016-2020 Jette Sloth Flohr
2020- Marie Klintorp