Hovedbestyrelsen

Bestyrelsen består af en landsformand, en næstformand samt fem bestyrelsesmedlemmer. Alle medlemmer bliver valgt til et repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. Desuden vælges tre suppleanter for et år ad gangen. Hjerneskadeforeningens hovedbestyrelse er en aktiv og arbejdende bestyrelse som selv fastlægger sin forretningsorden og nedsætter nødvendige ad hoc-udvalg og arbejdsgrupper internt i bestyrelsen.

Marie Klintorp

Formand

Ring til Marie på
✆ 2988 2502

Jan Sau Johansen

Næstformand

Ring til Jan på
✆ 2628 8955

Peter Vang Hendriksen

Bestyrelsesmedlem

Mette Rindom Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Ring til Mette på
✆ 2088 5651

Michael Harboe

Bestyrelsesmedlem

Ring til Michael på
✆ 2143 5345

Marianne Raundal

Bestyrelsesmedlem

Ring til Marianne på
✆ 4056 6641

Birthe Kock-Jensen

Bestyrelsesmedlem

Ring til Birthe på
✆ 2970 5254

Ole Støvring

1. Suppleant

Ring til Ole på
✆ 2117 7330

Dorthe Kristensen

2. suppleant

Ring til Dorthe på
✆ 5223 2822

Chalotte Søndergaard

3. suppleant

Ring til Chalotte på
✆ 5055 6544

Om Hjerneskadeforeningens bestyrelse

Medlemmer af bestyrelsen har stemmeret på bestyrelsesmøder. I tilfælde af bestyrelsesmedlemmers fravær fra et bestyrelsesmøde indtræder et tilsvarende antal suppleanter med stemmeret. 1. suppleanten deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret hvis bestyrelsen i øvrigt er fuldtallig.

Bestyrelsen mødes når landsformanden eller et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det – dog mindst fire gange årligt.

Bestyrelsen udarbejder årligt et foreningsbudget for det kommende år. Budgettet skal udsendes til lokalafdelingsformændene til orientering senest 31. december og fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg der varetager foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsen

  • sikrer at målsætninger og strategier bliver opfyldt.
  • udarbejder handleplaner på baggrund af foreningens mål og strategier.
  • godkender sammensætningen af Det rådgivende ekspertpanel.
  • indstiller formandsemne for Det rådgivende ekspertpanel til repræsentantskabet.
  • sørger for, at Hjerneskadeforeningen bliver repræsenteret over for myndigheder, andre foreninger og offentligheden både nationalt og internationalt.
  • fordeler foreningens midler til blandt andet forskning, kurser, informations- og pr-materialer og kontordrift i samråd med ledelse og relevante udvalg.
  • sikrer at Hjerneskadeforeningen fremstiller målrettet informationsmateriale til hjerneskadede og pårørende i alle aldre samt til relevante faggrupper.
  • sikrer at foreningen udvikler landsdækkende pr-materiale, samt er opmærksom på nye måder og sammenhænge at præsentere Hjerneskadeforeningen i.
Årstal Formand
1985-1996 Aase Engberg
1996-2016 Niels-Anton Svendsen
2016-2020 Jette Sloth Flohr
2020- Marie Klintorp