Liv der reddes – skal også leves!

“Liv der reddes – skal også leves” er foreningens vision og drivkraften i alt hvad vi gør. Vi har ordene i baghovedet når vi arbejder politisk for at forbedre vilkår og muligheder for hjerneskaderamte familier; når vi samarbejder med sundhedsprofessionelle; når vi formidler viden om livet med en hjerneskade; og selvfølgelig også når vi rådgiver, inviterer til arrangementer og skaber netværk af ligesindede.

I Hjerneskadeforeningen møder vi dagligt ramte og pårørende som kæmper en urimeligt hård kamp for i det mindste at få den hjælp som de lovmæssigt er berettigede til. På grund af den kamp virker udsigten til et liv der faktisk kan leves, temmelig dårlig for mange hjerneskaderamte familier. Men så længe de ramte familier skal kæmpe for at få et værdigt liv – socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk – så længe kæmper vi ved deres side.

Foreningens formål

I henhold til vedtægterne

Foreningens formål er at arbejde for at forebygge – og bekæmpe følgerne af – erhvervede (det vil sige ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

Formålet søges fremmet ved:

 1. at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter i samarbejde med andre organisationer,
 2. at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte,
 3. at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning,
 4. at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitering,
 5. at arbejde med indsamling og formidling af viden om
  1. forebyggelse af (erhvervede) hjerneskader
  2. hjerneskader
  3. de problemer, erhvervede hjerneskader medfører,
  4. behandlings- og genoptræningsmuligheder,
  5. hjælpemidler,
  6. støtteforanstaltninger,
 6. at arbejde for udvikling af nye behandlingsmetoder, hjælpemidler, særlige bo-, aktivitets- og støttemuligheder, væresteder og andet, der kan bidrage til, at mennesker med erhvervet hjerneskade får en meningsfyldt tilværelse så tæt på det normale som muligt,
 7. at støtte forskning samt tværfagligt samarbejde til gavn for hjerneskadede og deres pårørende,
 8. at deltage i nationalt og internationalt samarbejde i overensstemmelse med foreningens formål,
 9. at deltage aktivt i samfundsdebatten med det formål at øge forståelsen for vores medlemmers specielle behov, samt at synliggøre foreningen og dens virke,
 10. at yde støtte til lokalt arbejde gennem lokalafdelingerne og ved at formidle samarbejde mellem disse.

 Læs Hjerneskadeforeningens vedtægter (fuld tekst)

Find viden om Hjerneskadeforeningen

Kærlighed symboliseret af et hjerte af sten på en strand

Medlemstilbud

Her finder du info om telefonrådgivningen, foreningens netværksgrupper, lokalafdelingerne og vores årlige sejlads Brainstorm.

Læs mere >

Udgivelser. Motiv: Bøger bundet sammen med et bælte.

Udgivelser

Her finder du vores medlemsblade, nyhedsbreve, podcasts, film, pjecer, bøger, plakater og materialer til download.

Læs mere >

Motiv: arkivskuffer

Holdningsdokumenter

Her finder du Hjerneskadeforeningens officielle holdnings- og vidensdokumenter om områder som er genstand for debat.

Læs mere >

Ambassadør, protektor. Motiv: Stjernehimmel.

Ambassadører

Her kan du læse om vores ambassadører Camilla Pedersen, Lone Hertz og Sanne Salomonsen.

Læs mere >

Erhvervsklub. Motiv: Tre personer i jakkesæt.

Erhvervsklub

Læs om medlemmerne af vores Erhvervsklub som består af virksomheder som aktivt støtter Hjerneskadeforeningens arbejde.

Læs mere >

Bliv frivillig. Motiv: To kvinder i samtale

Bliv frivillig

Her finder du inspiration til at være frivillig i Hjerneskadeforeningen og info om jobs og opgaver vi aktuelt søger frivillige til.

Læs mere >

Personadata og samtykke. Motiv: Datanetværk.

Persondata og samtykke

Her finder du Hjerneskadeforeningens politikker og procedurer for behandling af dine persondata samt samtykkeerklæringer.

Læs mere >

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Organisation

Her finder du alt om organisationen – ansatte, bestyrelse, vedtægt, årsrapport, logo, samarbejder, projekter og historie.

Læs mere >

Kontakt. Motiv: lyserød kuvert

Kontakt os

Her finder du kontaktinfo til Hjerneskadeforeningen, bestyrelsesformand og de ansatte og frivillige på landskonteret.

Læs mere >