Liv der reddes – skal også leves!

Det er foreningens vision og drivkraft i alt hvad vi gør; både når vi arbejder politisk for at forbedre vilkår og støttemuligheder til hjerneskaderamte familier, samarbejder med sundhedsprofessionelle, formidler viden om livet med en hjerneskade eller tilbyder konkret rådgivning, arrangementer og et netværk af ligesindede.

Hjerneskadeforeningen er et vigtigt supplement til den offentlige indsats i sundheds, social – og undervisningssektoren hvor vi sikrer at hjerneskaderamte og pårørendes interesser bliver hørt – det har nemlig langt fra altid været en selvfølge. Det er for eksempel kun få år siden man mente at det ikke var muligt at behandle og mindske følgerne af en hjerneskade. Livet blev reddet, men den skadede og de pårørende blev oftest overladt til sig selv.

I dag ved vi at med den rette hjælp er det muligt for mange mennesker med en erhvervet hjerneskade at træne sig til en tilværelse med forbedret funktionsevne og livskvalitet. Vi ser mange gode tiltag rundt omkring i landet, og det er efterhånden lykkedes at få etableret specialundervisning og behandlings – og genoptræningstilbud mange steder.

Men omfanget af tilbud til hjerneskadede og pårørende er fortsat utilstrækkeligt, og vi har som forening fortsat meget kæmpe for. I vores daglige arbejde møder vi ramte og pårørende som kæmper en urimeligt hård kamp for bare at få den hjælp de lovmæssigt er berettigede til – og for mange virker udsigten til et liv der faktisk leves, temmelig dårlig. Så længe hjerneskaderamte familier skal kæmpe for at få hjælp og støtte der kan sikre et værdigt liv – socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk – så længe kæmper vi med.

Blandt Hjerneskadeforeningens opgaver er at:

  • sikre at hjerneskadede og pårørende får den bedst mulige sociale støtte.
  • skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til mennesker med en pludselig opstået hjerneskade.
  • forbedre forholdene for hjerneskaderamte familier ved at tilbyde social- og neuropsykologisk rådgivning.
  • udbrede kendskabet til hjerneskadeområdet generelt, blandt andet ved at indsamle og formidle viden om hjerneskaderamtes særlige problemer, hjælpemidler samt behandlings- og genoptræningsmuligheder.
  • varetage hjerneskaderamtes interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både lokalt, nationalt og internationalt, herunder arbejde politisk for at forbedre hjerneskaderamtes muligheder for genoptræning og rehabilitering.
  • samarbejde bredt med professionelle i sundheds-, social- og undervisningssektoren samt behandlere, forskere og andre specialister på hjerneskadeområdet, herunder støtte det forebyggende arbejde omkring hjerneskader gennem samarbejde med sundhedsprofessionelle.
Over 120.000 mennesker i Danmark lever i dag med en hjerneskade, og hvert år rammes 20.000 børn og voksne af en ny skade. Den enkelte hjerneskaderamte har familie (forældre, søskende, ægtefælle, børn) og venner der alle sammen er påvirkede af en hjerneskade. Det betyder at over en halv million mennesker i alene i Danmark er direkte eller indirekte påvirket af en hjerneskade.

Faktisk siger nogle at en hjerneskade smitter. Mennesker der lever tæt på en person med hjerneskade, bliver så påvirkede af skaden at mange selv bliver syge, angste, stressede og oplever væsentligt forringet livskvalitet. Familien bliver mange gange så belastet at den slet ikke formår at søge den nødvendige hjælp og på anden måde sikrer sig at de enkeltes familiemedlemmers behov bliver opfyldt.

Alligevel er hjerneskader noget af det, vi taler mindst om og samtidig et område hvor hjælpen fra det offentlige stadig ikke er god nok. Ofte ser vi at den skadedes forløb fra indlæggelse til endt rehabilitering ikke er tilstrækkeligt koordineret. Ulykkeligvis kan den hjerneskaderamte familie ikke være sikker på at der er et sikkerhedsnet under, og det har store konsekvenser.

Konkret kan hjerneskaden medføre at arbejdsevnen forringes eller måske ophører helt, og det påvirker naturligt både økonomien og psyken. Der er risiko for social isolation, og mange skadede mister også glæden ved at være i live.

Fakta
Hvert år rammes 20.000 børn og voksne i Danmark af en hjerneskade.
Over 120.000 mennesker i Danmark lever allerede med en hjerneskade.
Cirka 75.000 lever med følger efter apopleksi, og cirka 48.000 med med følger efter en anden erhvervet hjerneskade.

Kilde: Sundhedsstyrelsens forløbsprogram 2011

Hjerneskadeforeningen har brug for dig, og der er mange måder du kan hjælpe på.

Del viden og erfaringer
Du hjælper foreningen og det vigtige arbejde ved at være med til at sprede budskaber og formidle hvad det vil sige at leve med en hjerneskade. Er du selv ramt eller pårørende, så fortæl din historie og vær med til at inspirere og oplyse andre.

Du kan fortælle din historie og få kontakt med ligesindede på vores blog eller på Facebook – både på vores forenings Facebookside og i de mange samtalegrupper. Du finder os også på andre sociale medier hvor du kan følge os og være med til at dele viden om livet med en hjerneskade.

Klik her og få overblik over hvor du finder Hjerneskadeforeningen på de sociale medier.

Bliv medlem
Hvert eneste medlem er vigtigt for arbejdet med at hjælpe og støtte hjerneskaderamte familier landet over. Som medlem af foreningen kan du benytte dig af alle vores medlemstilbud. Der er blandt andet mulighed for at få telefonisk rådgivning, deltage i lokalafdelingernes aktiviteter, modtage vores medlemsblad og opnå gode rabatter i vores netbutik.

Bliv frivillig
Som frivillig i Hjerneskadeforeningen gør du en stor forskel for ramte familier i dit nærområde, og får samtidig selv et værdifuldt netværk af og gode oplevelser med ligesindede. Kontakt din lokalafdeling og hør hvad den kan tilbyde dig.

Støt os
Når du støtter Hjerneskadeforeningen med et bidrag, støtter du arbejdet med at sikre hjerneskadedes vilkår og trivsel – både politisk, i sundheds- og socialvæsenet og i det helt nære lokalmiljø.

Fundamentet til Hjerneskadeforeningen blev støbt d. 20. august 1985 da cirka 50 personer mødtes og sammen stiftede Hovedcirklen – landsforeningen af støttegrupper for pludseligt hjerneskadede. Hjerneskaderamte og deres familier fik en stemme – og dermed blev der tændt et nyt håb! Det blev startskuddet til den forening der gennem årene har sat sit præg på udviklingen inden for hjerneskaderehabiliteringen – i Danmark og internationalt.

Læs foreningens historie

Spørg os om foreningen