Funktionelle lidelser. Motiv: Piges ansigt i smadret spejl

Funktionelle lidelser – holdningsdokument

Indledning

Foreningens smedlemmer oplever at deres hjerneskadediagnose søges overført til en FL-diagnose. Det medfølger forværring af genoptræningstilbud og hjælp fra kommunen.

Arbejdsgruppe

Funktionelle lidelser har været diskuteret på repræsentantskabsmøde, på bestyrelsesmøder og indgående i foreningens Task Force. På den baggrund er foreningen kommet frem til dette notat.

Funktionelle lidelser – definition

Funktionelle lidelser er en gruppe sygdomme/tilstande hvor man har fysiske symptomer som gør det svært at fungere i dagligdagen. Den præcise årsag kendes ikke nødvendigvis. Man kan forstå det som en sygdom hvor hjernen og kroppen af forskellige årsager er overbelastet og ikke fungerer optimalt. Det vurderes at cirka 6% af befolkningen (omkring 300.000) har en funktionel lidelse.

Hjerneskadeforeningens holdning

Da vores udgangspunkt er borgere med en senerhvervet hjerneskade, noterer vi os at det er afgørende at såfremt borgeren har modtaget en hjerneskadediagnose som årsag til forandringerne, skal der holdes fast ved DEN PRIMÆRE DIAGNOSE. Der må ikke ske en overflytning til en anden diagnose, eksempelvis funktionel lidelse.

Ved milde hjerneskader kan det være svært at få hjerneskaden dokumenteret, blandt andet på grund af begrænset sensitivitet i de diagnostiske metoder samt at man i praksis ikke altid bliver udredt i tide. Ligger der en sandsynlig grund til at man kunne have fået en erhvervet hjerneskade (fx et fald, overfald i hovedet, forbigående blodprop), SKAL HJERNESKADE – OG IKKE FL – SES SOM DEN PRIMÆRE GRUND TIL FORANDRINGER. Dette skal afspejles i diagnosen.

Hjerneskadeforeningen tager stærk afstand fra hvis man på et givent tidspunkt i forløbet efter en hjerneskade bliver frataget sin oprindelige diagnose så ens symptomer nu udelukkende ses som symptomer på FL. Symptomer, selv efter milde hjerneskader (fx hjernerystelse) kan vare i årevis. Samlet set kan de bevirke at det kan være umuligt eksempelvis at arbejde på fuld tid. Vi tager skarpt afstand fra hvis man skulle få diagnosen funktionel lidelse i stedet for en mild hjerneskade med det resultat at blive nægtet eller kun få en meget begrænset skadeserstatning.

Hjerneskadeforeningen erkender at funktionelle lidelser er reelle lidelser som medfører mange gener for den pågældende borger, og som kan resultere i nedsat livskvalitet samt reduceret aktivitetsniveau og deltagelse i meningsfulde aktiviteter (fx arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter).

Borgere der lider af FL kan behandles. De bedste metoder der p.t. er til rådighed, og som der findes forskningsmæssig positiv evidens for, tager udgangspunkt i at man kan ændre sin tankegang samt adfærd i en positiv retning. Der er blandt andet tale om kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, meditation, afslapningsteknikker, gruppeterapi og andre psykoterapeutiske tilgange.

Udarbejdet af Task Force, Hjerneskadeforeningen, marts 2017

Årsager til hjerneskade

Klik her >