Pjecer og bøger

Hjerneskadeforeningen udgiver bøger, pjecer og andre informationsmaterialer. Disse kan du bestille fra denne side eller i vores netbutik hvor du også finder merchandise og andre bøger og produkter.

Ung med hjerneskade

Informationsfolder om livet som ung med en skade i hjernen samt om Hjerneskadeforeningens netværk Unge Hjerner.

Forfatter: Hjerneskadeforeningen
Sidetal: 12
Udgivelsesår: 2022

Hydrocephalus

Informationsfolder om hydrocephalus og hvad det vil sige at leve med lidelsen for både den ramte og familien.

Forfatter: Hjerneskadeforeningen
Sidetal: 12
Udgivelsesår: 2021

STU – særligt tilrettelagt uddannelse

Informationsfolder om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU som er for unge under 25 år.

Forfatter: Hjerneskadeforeningen
Sidetal: 12
Udgivelsesår: 2021

Håndbog for pårørende

‘Håndbog for pårørende’ er skrevet til pårørende til mennesker med hjerneskade. I bogen er fakta om hjernen og de forskellige følgevirkninger, oplysninger om sorg  og krise og råd og redskaber til at komme videre som pårørende.

Forfatter: Louise Brückner Wiwe
Sidetal: 120
Udgivelsesår: 2006 / 2019

Da mor slog hjernen

En lille pige fortæller om hvordan hendes verden ændrer sig da hendes mor slår hovedet og får en hjerneskade så hun ligger lang tid på hospitalet, og pigen må bo hos sin mormor imens.

Forfatter: Susan Søgaard
Sidetal: 19
Udgivelsesår: 2015

Udfordring

Håndbog i som pårørende at leve med de udfordringer der følger i familien når den ene part får en erhvervet hjerneskade – herunder roller og rollesloft, følger og forandringer.

Forfatter: Stig Hagen
Sidetal: 47
Udgivelsesår: 2003

Bliv medlem af hjerneskadeforeningen

Informationsfolder om medlemskab af foreningen

Forfatter: Hjerneskadeforeningen
Sidetal: 4
Udgivelsesår: 2014

Bliv medlem gratis

Informationsfolder om et års gratis medlemskab.

Forfatter: Hjerneskadeforeningen
Sidetal: 4
Udgivelsesår: 2014

Støt foreningen

Folder om hvorfor det er en god ide at støtte Hjerneskadeforeningen økonomisk.

Forfatter: Hjerneskadeforeningen
Sidetal: 4
Udgivelsesår: 2014

Et nyt liv!

Informationsfolder om det nye liv efter en hjerneskade – om hjernen, hjerneskade, familieliv, usynlige følger.

Forfatter: Hjerneskadeforeningen
Sidetal: 8
Udgivelsesår: 2014

Udgåede materialer

Hjerneskadet! hvad så?

Råd gennem cases fra rehabilitering og genoptræning. Desuden indeholder materialet en introduktion til forskellige begreber og metoder i rehabiliteringsforløbet.

Forfatter: Anders Kirkeskov
Sidetal: 48
Udgivelsesår: 2002

Personligheden efter en hjerneskade

Hæfte om de personlighedsmæssige ændringer der opstår som følge af en hjerneskade, særligt når det er frontallapperne som er ramt.

Forfatter:
Sidetal: 27
Udgivelsesår: ?

Hvad ved vi om pårørende?

Et litteraturstudie af af artikler og udgivelser om pårørende til mennesker med hjerneskade. Inkluderer litteraturliste.

Forfatter: Louise Brückner Wiwe
Sidetal: 43
Udgivelsesår: 2006

Samarbejde og dialog

Hæfte udarbejdet til pårørende med det formål at inspirere til og styrke dialogen med de professionelle i forløbet.

Forfatter: Pia Løvschal-Nielsen
Sidetal: 55
Udgivelsesår: 2006

Børn med erhvervede hjerneskader

Hæfte til pårørende og professionelle om børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Forfatter: Anne Vibeke Fleischer
Sidetal: 35
Udgivelsesår: ?

Børn og unge i hjerneskaderamte familier

Et inspirationskatalog om at arbejde med børn og unge som pårørende.

Forfatter: Tonny Andersen
Sidetal: 55
Udgivelsesår: 2006

Traumatisk hjerneskade

En vejledning for pårørende om hvad der ske i den første tid efter skaden, og hvilke følger der kan være.

Forfatter: Aase Engberg, Carsten Randløv, Anne Petersen
Sidetal: 25
Udgivelsesår: 1997

Coma

Pjece til pårørende til patienter med hovedskader som er eller har været i koma.

Forfatter: Carsten Randløv, Aase Engberg
Sidetal: 13
Udgivelsesår: 1994

Dysfagi

Pjece om dysfagi (tygge- og synkebesvær) og de ændringer og problemer der opstår som følge af dette.

Forfatter: Line Bak, Annette Flensburg, Jette Fog m.fl.
Sidetal: 35
Udgivelsesår: 2002

Behandling og genoptræning

Oplysning om erhvervede hjerneskade, genoptræning og rehabilitering.

Forfatter: Aase Engberg
Sidetal: 30
Udgivelsesår: 2006

Hvorfor mig?

Unge pårørende svarer på alle de spørgsmål de selv har haft. Og beskriver det de ville ønske nogen havde beskrevet det for dem.

Forfatter: Louise Olesen, Mie Thomsen m.fl.
Sidetal: 31
Udgivelsesår: