Direktørens klumme

Den gode genoptræningsplan

Et nationalt projekt kaldet “Den Gode Genoptræningsplan” er afsluttet med rigtig fine resultater. Hjerneskadeforeningen har siddet med i projektets styregruppe. Vi er yderst tilfredse med resultaterne af projektet, selvom vejen dertil har været lang.

I starten af 2015 trådte “Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus” i kraft. Bekendtgørelsen sagde klart, at hospitalerne skal udfærdige en individuel plan for genoptræning og rehabilitering til borgere, der har et lægefagligt behov herfor, efter at de er blevet udskrevet fra et hospital.

En genoptræningsplan kan kort opfattes som en recept på genoptræning/rehabilitering efter udskrivelse, præcis som en recept på medicin. Sådan er den i hvert fald tænkt.

Men som med så megen anden lovgivning, har genoptræningsloven fået en langsom start. Meget langsom, vil jeg mene. Lægerne og terapeuterne forstod ikke helt, hvad der blev forventet af dem. Kommunerne forstod ikke helt formålet. Og patienterne og deres pårørende var med rette forvirrede.

Efter pres fra blandet andet Hjerneskadeforeningen blev der fra Sundhedsministeriets side fundet midler til at gennemføre et nationalt projekt med det formål, “på hospitalerne at styrke kompetenceudviklingen af sundhedsprofessionelle samt styrke arbejdsgange ved udarbejdelse af genoptræningsplaner med inddragelse af patient og pårørende i henhold til gældende lovgivning på området”. Projektet “Den Gode Genoptræningsplan” blev født. Det var samtidig en anerkendelse af, at den dårlige genoptræningsplan eksisterer.

Projektet har skabt viden via uddannelse af sundhedsfagligt personale på hospitaler i hele landet. Det har skabt viden i kommunerne om, hvad en genoptræningsplan er. Og det har så sandelig også fået antallet af genoptræningsplaner til at stige. Det er alt sammen godt.

På trods af lovgivningen, er det desværre sådan, at mange af vores medlemmer ikke har modtaget en genoptræningsplan i forbindelse med deres udskrivelse fra sygehus. Er du i den situation og mener, at du har behov for en genoptræningsplan, kan din praktiserende læge henvise til et neurologisk ambulatorium, som kan lave en udredning og producere en genoptræningsplan.

Hvis nogen, som læser dette, taler med personer, som er nyramte eller deres pårørende, så mind dem om, at de skal have en genoptræningsplan ved udskrivelse. Håndteres planen, som den er tænkt i lovgivningsarbejdet, er det en recept på genoptræning/rehabilitering efter udskrivelsen. Den har betydning for ens fremtid efter hjerneskaden.

Se mere om “Den Gode Genoptræningsplan” på www.ggop.dk.

Direktørens klumme er skrevet af Hjerneskadeforeningens direktør, Morten Lorenzen.

Klummen “Den gode genoptræningsplan” er udgivet i Hjerneskadet #01-21 som udkom i april 2021.