Storkøbenhavn

 
 

Når selvet rystes – foredrag om identitetsudfordringer efter erhvervet hjerneskade for ramte og pårørende v/ neuropsykolog Annemarie Hilkjær”.

 
Dato: den 28. November kl. 17.00
Afasiskolen 
Lyshøjgårdsvej 43
2500 Valby
 
At blive ramt af en hjerneskade har stor indflydelse på identiteten. Der sker en ”rystelse” af selvet, og man kastes ud i grundlæggende spørgsmål som: Hvem er jeg nu? Hvad kan jeg? og Hvad skal jeg bruge mit liv på?
Når man pludselig ikke kan varetage opgaver og aktiviteter i hverdagen på samme måde som før skaden, påvirker det den ramtes selvopfattelse, og der kan ske forskydninger i roller i familien og ændringer i ens relationer. Samtidig er det vigtigt at huske, at når en hjerneskade rammer, påvirker det hele familien. Som pårørende får man også nye opgaver og nye roller. Man skal finde sig til rette med ”pårørendeidentiteten” og kastes dermed også ud i identitetsudfordringer.
 
I dette foredrag vil jeg tale om de identitetsudfordringer, som både hjerneskaderamte og pårørende på forskellig vis kan møde, og jeg vil give inspiration til, hvordan disse udfordringer kan håndteres.
 
TILMELDING OG PRIS
 
For medlemmer af lokalafdeling Storkøbenhavn: 25 kr
For andre gæster: 50 kr 
 
Tilmelding skal ske ved at skrive til storkobenhavn@hjerneskadeforeningen.dk og oplyse navn(e), eventuelt medlemsnummer, og hvor mange billetter, der ønskes. 
 
Der kan købes sodavand og kage.
 

HOLD DIG INFORMERET

På Facebook har vi en åben gruppe, der hedder Hjerneskadeforeningen Storkøbenhavn. Her kan du se vores aktiviteter.

Formand:
Henriette Kannegaard
✆ 2877 9841
✉️ henriettekannegaard@gmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater

Storkøbenhavns facebookgruppe

Royal Run