Storkøbenhavn

Hjerneskadeforeningens lokalafdeling i Storkøbenhavn arbejder netop nu på et helt nyt program for afdelingens medlemmer. Vi forventer snarest at kunne tilbyde blandt andet cafeaftener med oplæg og debat.

Bemærk

Foredrag med Kenneth Kinastowski – Livet med hjerneskade. De 8 faser til erkendelse og accept.

D. 11. Maj kl 15.30 – 17.30.
Afasiskolen 
Lyshøjgårdsvej 43
2500 valby
Pris 25,- for medlemmer af storkøbenhavn 
Andre gæster 50,-
Tilmelding skal ske ved at skrive til storkobenhavn@hjerneskadeforeningen.dk 
 
En hjerneskade påvirker det enkelte menneske forskelligt. Så selvom to personer er ramt i samme område af hjernen, så kan der være stor forskel på hvordan hjernen reagerer og påvirkes.
Men det er på det neurologiske plan. Hvad med de følelser der rammer de
hjerneskaderamte, når skaden er sket?
Igennem efterhånden mange års erfaring med min egen hjerneskade og i
mødet med andre hjerneskaderamte og deres fortællinger, er der særligt et
sted, hvor man ser ligheder i fortællingerne – i følelserne, umiddelbart efter hjerneskaden og den kommende rehabiliteringsperiode, inden hjernen
genfinder sit nye potentiale.
Kenneth kinastowski tager i sit foredrag udgangspunkt i særligt 8 punkter, som han mener er væsentlige at kende til som ny-ramt med hjerneskade og den familie, der skal forstå, lære og agere, sammen med den hjerneskadede.
Vejen til erkendelse og accept er ikke let. Men ved at omfavne de følelser der er svære, kommer man mere rustet igennem sine første år af hjerneskaden, både som menneske og som familie.
Som altid, fortæller jeg med udgangspunkt i mit eget liv og mine oplevelser.

Det er muligt at løbe kage kaffe og sodavand og øl under foredraget

Bemærk

Besøg af Københavns kommunes hjerneskadekoordinator

Stil spørgsmål til hjerneskadekoordinatoren om arbejdet,  hvad du kan få hjælp til og hvor du kan rette kontakt til, når du har brug for vejledning og hjælp. 

D. 5 maj kl 17.00-19.30

Adresse: Afasiskolen

Lyshøjgårdsvej 43

2500 valby


HOLD DIG INFORMERET

På Facebook har vi en åben gruppe, der hedder Hjerneskadeforeningen Storkøbenhavn. Her kan du se vores aktiviteter.

Formand:
Henriette Kannegaard
✆ 2877 9841
✉️ henriettekannegaard@gmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater

Storkøbenhavns facebookgruppe

Royal Run