Storkøbenhavn

Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

Hjerneskadeforeningens lokalafdeling i Storkøbenhavn arbejder netop nu på et helt nyt program for afdelingens medlemmer. Vi forventer snarest at kunne tilbyde blandt andet cafeaftener med oplæg og debat.

Foredrag KUN for pårørende.

Torsdag d.  7 oktober kl 17.00. Foredrag af Morten Lorentzen “De ufrivillige frivillige”. At være pårørende til en kronisk syg, kan være en meget stor opgave.

Der er store krav og forventninger til indsatsen, fra én selv, fra omgivelserne og fra det offentlige system. Pårørende er en ressource, men ikke en uendelig ressource – og vi skal passe på, at de pårørende ikke bliver stresset, syge og dermed ude af stand til at hjælpe.

Gratis for betalende medlemmer af Storkøbenhavn ellers 25kr. 

BEMÆRK

BOR DU PÅ FREDERIKSBERG ?
Vi får besøg af 8 politikere fra forskellige partier der stiller sig til rådighed for debat. Emnerne kunne evt være? Er hjælpen god nok til borgere og pårørende? Hvordan opleves den kommunale genoptræning? Er koordineringen mellem hospitaler og kommunen god nok? Hvad kan kommunen gøre bedre? Dette er eksempler på spørgsmål, der kunne være spændene at tage en debat om sammen med jer.

Det bliver afholdt i Frederikersberg Hallerne. Jens Jessens vej. Tirsdag d. 26/10 kl. 17.00-19.00
Stadig interresseret selvom du ikke bor på FR.berg så skriv  til mig 🙂

Kærlig hilsen Henriette

HOLD DIG INFORMERET

På Facebook har vi en åben gruppe, der hedder Hjerneskadeforeningen Storkøbenhavn. Her kan du se vores aktiviteter.

Formand:
Henriette Kannegaard
✆ 2877 9841
✉️ henriettekannegaard@gmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater

Storkøbenhavns facebookgruppe