Forum for Yngre Ramte

Forum for Yngre Ramte (FYR) er først og fremmest for dig der er i den erhvervsaktive alder (30-65 år), og har en hjerneskade som ikke er medfødt. Det kan være skade efter blodprop, hjerneblødning, trafikulykke eller lignende.

FYR er et selvstændigt netværk under Hjerneskadeforeningen som har sit primære udgangspunkt i en lukket gruppe på Facebook. Her kan man i fællesskab – “ramt til ramt” – dele sorger, glæder, begejstring og frustrationer. Det er et trygt forum uden indblanding af pårørende, behandlere, rådgivere eller andre der ikke selv er ramte.

FYR forsøger også at danne netværk uden for Facebook og mødes hvor det er muligt. Der er mange ildsjæle landet over der afholder lokale netværksmøder og netværksgrupper hvor du kan komme og møde andre ligesindede.

Opslag til begivenheder finder du på Facebook-gruppen når du er meldt ind. Større aktivteter vil ligeledes blive slået op her på siden. Faste aktiviteter vil snart kunne findes i kalenderen og også under de lokalafdelinger hvor aktiviteterne hører til.

Du finder FYR ved at trykke på dette link – Forum for Yngre Ramte

Her vil du kort efter at have søgt om medlemsskab blive kontaktet i en personlig besked af et medlem af Styregruppen. Du vil blandt andet blive spurgt til hvornår du blev skadet, og hvilken skade du har. Dette gør vi for at sikre at det kun er senhjerneskadede der bliver medlem af gruppen.

Styregruppen består af syv medlemmer der til dagligt varetager administrationen af forummet. Gruppen sørger blandt andet for at regler for “skik og brug” bliver overholdt, sørger for indmeldelser af nye medlemmer samt hjælper til med praktiske, tekniske og lignende opgaver i forbindelse med eksempelvis begivenheder.

Styregruppens medlemmer er også de overordnede beslutningstagere for forummet og kontaktpersoner til Hjerneskadeforeningen.

Du er altid velkommen til at skrive en personlig besked via Facebook til en af Styregruppemedlemmerne. Du finder os under menuen Styregruppen eller ved at klikke her