Bøger om hjerneskade

Hvert år bliver udgivet mange bøger om hjernen og hjerneskade. Dette er et udvalg af bøger som vi gerne anbefaler. Men der er altså mange flere bøger end disse. Du kan søge efter flere på internettet eller spørge din bibliotekar.

Klik på foto herunder for at vælge genre/kategori.

FOSS. Motiv: Ældre mand læser

Bøger for voksne pårørende

Bøger for voksne ramte

Bøger for børn og unge

Romaner, noveller og digte

Måske du …

Anmeldelse af din bog

Vi skriver gerne om bøger i vores medlemsblad hvis vi vurderer at de er relevante for medlemmer at kende til. Nogle gange omtaler vi bogen og bruger tekst fra pressemeddelelse eller lignende, andre gang skriver vi selv en anmeldelse.

Er du ved at udgive eller har du udgivet en bog som du synes vores medlemmer skal høre om, er du velkommen til at sende den til os.

Du må meget gerne sende den i to eksemplarer. Får vi to bøger, finder vi også et medlem fra målgruppen som har lyst til at skrive en anmeldelse med brugerbrillerne på.

Vil du skrive en bog?

Som forening har vi en vision om at de ressourcer vi har, skal hjælpe flest muligt medlemmer. Derfor har vi ikke mulighed for at hjælpe dig med at få udgivet en bog. Der ligger nemlig rigtig mange timers arbejde i en bogudgivelse som vi ville være nødt til at tage fra andre opgaver. Som eksempel skal der ofte mange gennemskrivninger og gennemlæsninger til. Der skal søges om eventuel støtte. Og der skal læses korrektur flere gange. Typisk får vi i foreningen 2-3 henvendelser om hjælp til bogudgivelser i løbet af en uge. Det vil kræve mere end en fuldtidsmedarbejder at honorere dette.

Vi forstår naturligvis godt at der er et enormt behov for at få sat ord på sine oplevelser, når man selv eller en af ens nærmeste er blevet ramt af en hjerneskade. Og mange oplever at blive opfordret at deres omgivelser til at dele deres historier. Og med rette. For i næsten hver eneste historie om en hjerneskade er der noget som kan hjælpe andre i den situation de er i.

Vi tror på at det hjælper at dele – og derfor tilbyder vi mulighed for at deltage i grupper med ligesindede, skrive på vores blog, få udgivet tekster på vores hjemmeside og deltage i interview til medlemsblad, hjemmeside, videoklip og podcast.

I forbindelse med en bogudgivelse kan vi tilbyde

  • Et par enkelte gennemlæsninger af udvalgte afsnit hvor vi giver sparring på indhold og form med henblik på at bogens forfatter selv skal kunne optimere på indholdet. Hvor meget vi kan tilbyde, afhænger af både format, indhold, og hvor gennemarbejdet indholdet er på gennemlæsningstidspunktet.
  • Hjælp til at finde cases og kontakter til interview (hvis dette er relevant for bogen).
  • Forord til bogen og eventuelt en forhåndsanmeldelse til cover og/eller pressemeddelelse.
  • Formidling/markedsføring af en eventuel bog ved og efter udgivelse. Til det kan vi bruge de platforme vi har (sociale medier, hjemmeside, medlemblad og lignende) til at gøre opmærksom på​ bogen.

Vi kan ikke tilbyde

  • at hjælpe med ansøgning om midler til udgivelsen
  • at hjælpe med at finde et forlag der vil udgive
  • at hjælpe med at lave selvudgivelser
  • at læse korrektur på bogen
  • økonomisk støtte til udgivelsen

Vi anbefaler

Et generelt råd er at tænke godt over fortællingens placering i de udgivelser allerede findes. Mange hjerneskaderamte og pårørende har allerede udgivet deres oplevelse, og hvert år kommer et par nye til. Det betyder IKKE at fortællingen ikke er vigtig, men det betyder at det kan være svært at skabe interesse i markedet hvis man ikke har et eller andet særligt at sælge den på. Find ud af hvad der skiller netop din fortælling ud fra de øvrige. Hvorfor er den noget særligt? Hvordan kan du få forlaget til at tro på dit manuskript frem for de andres?

Andre, der har været igennem skriveprocessen, har haft stor glæde af at have løbende sparring med for eksempel en terapeut, neuropsykolog eller anden fagperson, som de har været tætte på et stykke vej i forløbet.

I vores netværksgrupper sidder ligesindede, der meget gerne bidrager med med gennemlæsning, kommentarer og sparring. De kan være en værdifuld kilde til at få prioriteret og vinklet indholdet bedst muligt.​ Brug ligesindede – der er mange som gerne vil hjælpe.

Vi vil meget gerne sælge bøger fra vores butik. Som udgangspunkt er det dog vigtigt at vi ikke kommer til at have udgifter på at sælge bogen. Det er derfor en forudsætning at vi kan lave en fornuftig aftale om salg af bogen.

Kontakt os for en snak om muligheden.