Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

Vigtig besked!

Vi ses forhåbentlig i 2021 med godt mod og bedre smitte tal.

På bestyrelsens vegne
Henning Ruus-Jørgensen
Formand for Lokalf. Egedal – Frederikssund
Hjerneskadeforeningen

Egedal/Frederikssund

Vi arrangerer medlemsmøder for både hjerneskadede og pårørende, onsdagsklub kun for skadede samt forskellige andre arrangementer hvor vi blandt andet tager på ture.

Formand:
Henning Ruus-Jørgensen
✆ 6160 6015
✉️ henningruus@gmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve