Lillebælt

Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

Efterårsprogrammet 2019  bliver sendt til alle medlemmer via mail eller brev. Det offentliggøres desuden på foreningens hjemmeside under nyhedsbreve, samt på facebooksiden Hjerneskadeforeningen Lillebælt.

BEMÆRK venligst, at Caféen i Fredericia midlertidigt er sat i bero. 

Ingen formand: 

Pt. fungerende bestyrelse

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater

Lillebælts Facebookgruppe