Køge Bugt

Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

NYT! Der afholdes cafemøder fra juni 2021 på Møllebo

Formand:
Eva Sørensen
✆ 6087 5558
✉️e_og_m@hotmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Hjerneskadet på Facebook