Cafeer og lokalklubber

Find en lokalklub i dit område og kom og vær med.

Mødes den 1. torsdag i hver måned kl. 16.00-18.00

Café Breidablik

Center for Arbejde, Udvikling og Læring

Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens

Mødes den 1. mandag i hver måned

Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg

Mødes 1. mandag i hver måned kl. 14.00-16.00

”Store klubrum”

Ålykkecentret 5 , 8300 Odder

Mødes d. 3. onsdag i hver måned kl. 14.00-16.00

Inside, Dahlvej 1, 8450 Hammel

Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater

Århus/Østjyllands Facebookgruppe