Midtsjælland

Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

Formand:
Michael Harboe Larsen
✆ 2143 5345
✉️ harboelarsen@gmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Referater

Midtsjællands Facebookgruppe