Faste aktiviteter i Himmerland

Torsdag i lige uger klokken 14.00-16.30 i Hobro Medborgerhus, Skibsgade 26, Hobro.Instruktører: kunstnerisk leder Anna Frost Steenberg og billedkunstner Rikke Høj Andersen. Kontakt Anni Quist på ✆ 5176 8898 eller anniquist@live.dk.

Tryk på Kreativt Værksted, for at se folderen.

Torsdag i ulige uger klokken 14.00-16.30 i Hobro, Aars og Rebild. Socialt samvær med ligesindede.
Cafè 35+ Hobro foregår på Hobro Sygehus, konferencerum, 2. sal, Stolbjergvej 8, 9500 Hobro.
Kontakt Bodil Kristensen ✆ 4166 2656, bodil.kristensen@outlook.dk

Cafè 35+ Aars foregår på CKU, Vestre Boulevard 15A, Aars.

Café 35+ Rebild foregår på Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping, Pavillionen
Kontakt Grethe Glerup ✆ 2946 8577, gglerup840@gmail.com eller Jeanette Bjørn Kjeldsen ✆ 2532 0136, tette@mail.dk

Kontakt Merete Nielsen: ✆ 2148 1522, meretesol@vesterris.eu

Tryk på Café 35+, for at se folderen.

Tryk på Aktivitetskalender, for at se aktiviteter for, Aars

Tryk på Aktivitetskalender, for at se aktiviteter for, Hobro

Tryk på Aktivitetskalender, for at se aktiviteteter for, Rebild

Onsdag i ulige uger klokken 18.30-21.00 på Neurocenter Østerskoven, Amerikavej 46, 9500 Hobro. Kontakt Christina Sinding på ✆ 6133 9349 eller c.glybing@gmail.com.

Tryk på SNUS, for at se folderen.

Tryk på Aktivitetskalender, for at se aktivteterne

Grupper på 5-6 pårørende mødes en gang om måneden. Grupperne varetages i opstartsperioden af neuropsykolog Grethe Pedersen, Aarhus. Kontakt Birthe Sørensen på ✆ 2276 8991 eller birthe.bv35@gmail.com

Tryk på Pårørendegrupper, for at se folderen.

Grupper á max. 8 børn, henholdsvis 6-11 år og unge 12-17 år, mødes med to kommunale børne-/unge-psykologer i alt 8 gange á to timer. Psykologerne holder formøde og afsluttende møde med hver familie. Transport tilbydes.

NYT!

Opstart af ny samtalegruppe for børn i alderen 7-11 år.

Børn i alderen 7-11 år, som har en forælder eller en søster/bror, der har en erhvervet hjerneskade, har nu mulighed for at deltage i en pårørendegruppe. Gruppen vil blive ledet af 2 psykologer og der vil blive 8 mødegange og et afslutningsmøde.

Inden gruppen mødes, vil psykologerne mødes med hvert enkelt barn og dennes forældre, for at høre nærmere om den enkeltes familie.

Gruppen mødes første gang den 26. marts 2019 kl. 15-17.00 på CKU i Aars og derefter hver 14. dag. Der vil i alt være 6 møder før sommerferien og efter sommerferien vil der være 2 møder samt afslutning af forløbet.

Gruppen etableres i samarbejde mellem Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommuner samt Hjerneskadeforeningen Himmerland. Foreningen står for forplejning ved møderne og kan evt. være behjælpelig med transport af de børn, hvor familien ikke selv har mulighed for at køre.

Har du/I børn i alderen 7-11 år, hvor du/I mener, at det kan hjælpe dem at deltage i denne pårørendegruppe, er du/I meget velkomne til at kontakte Birthe Sørensen, for at høre nærmere – tlf. 2276 8991 eller på mail: birthe.bv35@gmail.com – senest den 10. februar 2019.

ASP er et tilbud om samtale med en erfaren pårørende, når skaden er sket.  Har du behov for ASP, rådgivning eller en bisidder, kan du kontakte Tove Swartz på ✆ 3052 4803 eller toveswartz@youmail.dk

Tryk på ASP, for at se folderen

Tryk på Aktivitetskalender, for at se program for fællesarrangementer

Måske du søger …

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Referater