Vestsjælland

Vi følger fortsat sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til Covid-19.

Vi foreslår at du forhører dig om din kommunes anbefalinger.

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland repræsenterer Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner. Lokalafdelingen tilbyder foredrag med spændende emner, fokus på pårørende, kurser gode ture, miniferier, fællesspisninger og fester. Vi tilbyder desuden bisidning til vores medlemmer. Kom og vær med, når vi mødes og hygger os.

Formand:

Lise Kiving
✆2299 3972
✉️lise-n@live.dk

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater

Vestsjællands Facebookgruppe