Midt-Vestjylland

SE HER:

Vi beder om Hjerneskadeforeningens hjælp til at komme i kontakt med personer fra Ringkøbing-Skjern kommune, der inden for den seneste måned har været på hospitalet med en blodprop eller blødning i hjernen og udskrevet til eget hjem.

Sanne Angel og jeg er begge forskere tilknyttet Aarhus universitet. Vi forsøger  i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune at afdække, om 4 planlagte samtaler med en fagperson efter udskrivelsen kan medvirke til, at man får det godt igen efter en blodprop eller blødning i hjernen.

Vi beder derfor Hjerneskadeforeningen om at informere om projektet samt opfordre personer, der har fået en blodprop eller blødning i hjernen indenfor den seneste måned, til at kontakte Margrethe Siig, sygeplejefaglig konsulent, Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern Kommune, Tlf. 9974 1589, mail: margrethe.siig@rksk.dk mhp yderligere information og eventuel deltagelse.

SE HER:
Som noget nyt opstartes der 3 lokalklubber i lokalafdelingens område, der hver kommer til at dække følgende steder:

– Ikast, Brande og Herning

– Ringkøbing og Skjern

– Lemvig, Struer og Holstebro

Kontaktperson

Jette Sloth Flohr

✆ 2046 0835

Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Referater

Hjerneskadet på Facebook