Midt-Vestjylland

Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

SE HER:

Vi beder om Hjerneskadeforeningens hjælp til at komme i kontakt med personer fra Ringkøbing-Skjern kommune, der inden for den seneste måned har været på hospitalet med en blodprop eller blødning i hjernen og udskrevet til eget hjem.

Sanne Angel og jeg er begge forskere tilknyttet Aarhus universitet. Vi forsøger  i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune at afdække, om 4 planlagte samtaler med en fagperson efter udskrivelsen kan medvirke til, at man får det godt igen efter en blodprop eller blødning i hjernen.

Vi beder derfor Hjerneskadeforeningen om at informere om projektet samt opfordre personer, der har fået en blodprop eller blødning i hjernen indenfor den seneste måned, til at kontakte Margrethe Siig, sygeplejefaglig konsulent, Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern Kommune, Tlf. 9974 1589, mail: margrethe.siig@rksk.dk mhp yderligere information og eventuel deltagelse.

Kontaktperson

Jette Sloth Flohr

✆ 2046 0835

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Referater

Hjerneskadet på Facebook