Fyns bestyrelse

Helle Arndal

Formand

✆ 5057 4218

Charlotte Briand Thomsen

Næstformand

✆ 3012 9409

Mogens Højstrup Sørensen

Medlem

✆ 5049 0145

Jane Højgaard Lohse

Medlem

Michael Nør

Suppleant

Måske du søger …

Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Referater