Fyns bestyrelse

Helle Arndal

Formand

✆ 5057 4218

Mogens Højstrup Sørensen

Næstformand

✆ 5049 0145

Louise Munk

Kasserer/sekretær

Jane Højgaard Lohse

Medlem

Jørgen Nielsen

Suppleant

Måske du søger …

Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Referater