Kolding

Vi følger fortsat sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til Covid-19.

Vi foreslår at du forhører dig om din kommunes anbefalinger.

Alle aktiviteter afholdes klokken 15.30-17.30 i Kvarterhuset, Junghansvej 121 i Kolding, medmindre andet er angivet. Tilmelding til vores arrangementer senest 4 dage før afholdelse til Inger på ✆ 2396 1953 eller inger1953@gmail.com.
KONTO: 0759 3225568706 Middelfart Sparekasse, Kolding afdeling.

Formand:
Vibeke Høgsbro
✆ 7552 9925
✉️ vibekehoegsbro@gmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater

Koldings Facebookgruppe