Faste aktiviteter på Fyn

Cafémøde

For alle: Tirsdag hver 14. dag i lige uger, kl. 11.00-13.00 i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V. Indgang L, lokale 26-28.

Vi giver kaffe/te/vand og man kan købe en håndmad i kantinen og spise sammen.

Pårørende-café

Når en nær person bliver ramt af senhjerneskade, bliver du også ramt. Bekymringer, tvivl og usikkerhed fylder, når du skal navigere i det ukendte pårørendeunivers og få familie-, arbejds- og hverdagsliv til at fungere.

Så er du pårørende til en person ramt af senhjerneskade, så kom og vær med den første onsdag om måneden på Tarup Gamle Præstegård kl. 18:30 – 20:30

 Her vil du møde andre i samme situation som dig selv, hvor du kan få sparring og råd og vejledning. Vi har altid kaffe og te på kanden og klar til en snak om stort og småt. Ingen emner er forbudte og vi snakker gerne om det der er svært.

Forum for Yngre Ramte + Forum for Senhjerneskadede Seniorer

FYR og FOSS mødes 2. lørdag i måneden klokken 14.00-16.00 i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Unge Hjerner – Odense

Unge Hjerner er et fællesskab som gør det nemmere at være ung når man samtidig skal leve med at have fået en skade i hjernen. Fællesskabet er for alle mellem 16 og 35 år som på et tidspunkt i livet har fået en skade i hjernen. Vi mødes fysisk flere steder i landet og har også Zoom-møder + en Facebookgruppe hvor du kan drøfte stort og småt med andre unge og holde dig orienteret om aktiviteterne. Du er velkommen, uanset hvordan din skade er opstået, og hvilke gener du har på grund af skaden. I Unge Hjerner vil du altid blive mødt med forståelse og kunne finde nogen som er klar til at støtte, vejlede og dele deres erfaringer. Det er guld værd på svære dage.

Vi mødes: første onsdag i måneden på Bjerggårdshaven 16.00-17.30 – Bjerggårdshaven 31, 5240 Odense

Cafemøde 

2. tirsdag hver måned, kl. 11.00-13.00

Mødested: Kongens Bastion 2, 5800 Nyborg. Ind ad hovedindgangen og til højre, følg gangen rundt om trappen og fortsæt, så er lokalet for enden. Der er elevator udefra, hvis man ikke kan benytte trappen op til hoveddøren.

Vi giver kaffe/te/vand og en småkage.

Selvtræning ved patientforeningernes træningstilbud

Tirsdage klokken 16.00-17.00. Tilmelding til Bente Nielsen på ✆ 4123 3500.

Torsdage klokken 17.00-18.00. Tilmelding til Bente Klausen på ✆ 2324 2367.

Motionscafé

Hver mandag klokken 14.30 på Aktivcentret, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg.

Tilmelding til Ingemann ✆ 6170 6473

Pårørende-café

Sidste onsdag hver måned på Aktivcentret, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg.

Tilmelding Ingemann på ✆ 6170 6473.

Bisidder

Helle Arndal
✆5057 4218
✉️ hsf.fyn@gmail.com

Vi hjælper både hos kommune, læge og sygehus.

Måske du søger …

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Referater