Faste aktiviteter på Fyn

Cafémøde

For alle: Tirsdag hver 14. dag i lige uger, kl. 11.00-13.00 i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V. Indgang L, lokale 26-28.

Vi giver kaffe/te/vand og man kan købe en håndmad i kantinen og spise sammen.

Pårørende-café

1. onsdag hver måned, kl. 18.30-20.30 (Ingen med hjerneskade, medmindre at pågældende selv er pårørende. Pårørende kan være kærester, ægtefæller, børn, børnebørn sov.)

Mødested: Tarup Gl. Præstegård, Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense NV.

Vi giver kaffe/te/vand og en småkage.

Pizza-café for unge ml. 25-45 år

1 gang om måneden første gang tirsdag 19.09.23 kl. 18.00-20.00 (17.10.23 og 21.11.23)

Mødested: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V. Indgang L, lokale 26-28.

Vi giver drikkelse og I må have en Pizza eller andet mad med.

Forum for Yngre Ramte + Forum for Senhjerneskadede Seniorer

FYR og FOSS mødes 2. lørdag i måneden klokken 14.00-16.00 i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Cafémøde

For alle: 2. torsdag hver måned kl. 18.00-20.00 Tingstedet i Søndersø

Mødested: Søndersø Rådhus, Vesterled 8, 5471 Søndersø

Vi giver kaffe/te/vand og en småkage.

Cafemøde 

2. tirsdag hver måned, kl. 11.00-13.00

Mødested: Kongens Bastion 2, 5800 Nyborg. Ind ad hovedindgangen og til højre, følg gangen rundt om trappen og fortsæt, så er lokalet for enden. Der er elevator udefra, hvis man ikke kan benytte trappen op til hoveddøren.

Vi giver kaffe/te/vand og en småkage.

Selvtræning ved patientforeningernes træningstilbud

Tirsdage klokken 16.00-17.00. Tilmelding til Bente Nielsen på ✆ 4123 3500.

Torsdage klokken 17.00-18.00. Tilmelding til Bente Klausen på ✆ 2324 2367.

Motionscafé

Hver mandag klokken 14.30 på Aktivcentret, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg.

Tilmelding til Ingemann ✆ 6170 6473

Pårørende-café

Sidste onsdag hver måned på Aktivcentret, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg.

Tilmelding Ingemann på ✆ 6170 6473.

Hjerneskadecafé

For alle: Hver tirsdag klokken 10.00-12.00 i Østergades forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart

Tilmelding til Vagn Knudsen på ✆ 3049 6602

Bisidder

Helle Arndal
✆5057 4218
✉️ hsf.fyn@gmail.com

Vi hjælper både hos kommune, læge og sygehus.

Måske du søger …

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Referater