Faste aktiviteter på Fyn

Ønsker du at deltage i et gruppeforløb, skal du kontakte Bente Juul på ✆ 5146 6405 eller bjra@odense.dk. Bente samler en venteliste til nye pårørendeforløb på Hjerneskaderådgivningen, som vi sætter i gang, så snart vi har skaffet midler.

Vi er 4 bestyrelsesmedlemmer, som kan tage med til møder med det offentlige. Har du brug for en bisidder, så ring til Gitte Andersen. Vi yder bisidderhjælp ved møder om hjemmehjælp, pædagogisk støtte og fejlanbringelse, samt ved ansøgning om eksempelvis BPA, bosted, merudgifter og fleksjob.

Mulighed for at mødes i Patientforeningens Hus i Nørregade 3, 1. sal. Ring ✆ 2570 7072 eller send en mail til per@stabelfeldt.com Selvtræning i træningslokalerne på Skaboeshusevej

I Nordfyns Kommune er der tilbud om selvtræning i Søndersø, Bogense og Otterup.

Motionscafe på Aktivcentret, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg. Mød op mandage klokken 14.30.

Pårørendegruppe, sidste torsdag hver måned klokken 19.00 i Aktivcentret.

Måske du søger …

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Referater