Silkeborg

Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

Formand:
Anne Grethe Nyborg
✆ 2984 6114
✉️annegrethenyborg@gmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve