Helsingør

Alle mennesker der har fået en hjerneskade, skal have en så god tilværelse som muligt – og det gælder også deres pårørende. Det arbejder vi for i Hjerneskadeforeningen Helsingør.

I lokalafdelingen i Helsingør er vi i dag fem frivillige der alle alle har en hjerneskade tæt inde på livet. Enten ved selv at være ramt eller ved at være pårørende til en ramt. Vi mødes cirka otte gange om året. Ud over faste cafemøder afholder vi løbende arrangementer som skal være med til at give et positivt pusterum i en svær tid. Endelig besøger vi hjerneskaderamte familier efter behov.

Vi arbejder samtidig for at hjerneskadede og pårørende i vores lokalområde bliver tilbudt bedre forhold. Det gør vi blandt andet gennem politisk arbejde og samarbejde med relevante parter:

  • Vi samarbejder med de centre i kommunen der er aktuelle for vores medlemmer.
  • Vi mødes jævnligt med sundhedspersonale fra centre, behandlingssteder og sygehuse.
  • Vi skriver læserbreve for at sætte fokus på området.
  • Vi protesterer, “brokker os” og roser politikere og sundhedspersonale efter behov.
  • Vi er aktive i DH Helsingør, Handicaprådet og Frivillighedsrådet.
  • Vi er repræsenteret i Regionsrådet i Region Hovedstaden.
  • Vi deltager jævnligt i Landskontorets arrangementer.

Formand:

Peter Gadving
✆ 3049 8775
✉️ pga11@helsingor.dk

Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Helsingørs Facebookgruppe