Skive

Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

Formand:
Bente Olesen
✆ 5178 6544
✉️Gl.boersting@gmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Referater

Skives Facebookgruppe