Viborgs bestyrelse

Bente Petersen

Lokalformand

✆ 2466 9958

Dorthe Kristensen

Næstformand

✆ 5223 2822

Anette Pedersen

Kasserer

✆ 2081 9999

Dennis Jokumsen

Medlem

✆ 5240 5213

Sven Skovfoged

Medlem

✆ 2019 4837

Karin Pinstrup

Suppleant

✆ 2630 3707

Måske du søger …

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater