Faste aktiviteter i Sydvestjylland

Den tredje mandag i måneden klokken 10.00-12.00. Vi mødes og snakker om, hvordan vi klarer vores ”nye” liv.

Tovholder: Henrijette Svendsen.

Aktiviteterne afvikles januar-juni og september-december på Frivillighuset Vindrosen, Østbo, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg, medmindre andet er oplyst. Kontakt tovholderen, inden du møder op.

Vi laver mad efter Price-principperne, hygger os og får mange gode samtaler. Hver anden torsdag (ulige uger) klokken 16.00-19.00.

Tovholder: John Jensen ✆ 4016 0010.

Gruppen mødes den første onsdag i hver måned klokken 16.00-17.00. Vi efterlyser piger og drenge mellem 7 og 12 år, der har lyst til at mødes med andre i en lignende situation og dele oplevelser, drømme og håb.

Tovholder er psykolog Kirsten Hartmann, der hjælper jer på vej og passer på jer.

Gruppen mødes den første onsdag i hver måned klokken 17.00-18.00. Vi taler om mange forskellige familie- og uddannelsesrelaterede emner.

Tovholder: Kirsten Hartmann.

Gruppen mødes den fjerde mandag i hver måned klokken 16.00-18.00. Vi snakker om, hvordan det er at have en skadet forælder eller partner, og vi hjælper hinanden.

Kontakt tovholder Yvonne Elise Nyborg på ✆ 2972 2043 eller yvonne.nyborg@gmail.com

Kontakt tovholder: Mette Rindom.

Kontakt tovholder: Mette Rindom.

Café for skadede er et nyt tilbud til de medlemmer af Hjerneskadeforeningen i Sydvestjylland, der selv har en hjerneskade.

Vi mødes den tredje torsdag i måneden kl. 14 til cirka 16 på Frivillighuset

Vindrosen, Tangevej 6 (indgang 6D), Ribe, mødelokale 4 (med mindre

andet er anført).

Gruppens formål er at have en hyggelig stund sammen, hvor vi bl.a. taler om, hvordan vi klarer vores ”nye” liv.

Der vil i gruppen blive taget hensyn til personer med afasi, da der vil være nogle frivillige tilknyttet gruppen med stor erfaring i at tale med personer med afasi.

Mødetider for foråret 2020:

Torsdag d. 16. januar

Torsdag d. 20. februar

Torsdag d. 19. marts

(bemærk mødelokale 3)

Torsdag d. 16. april

Torsdag d. 14. maj

(bemærk det er 2. torsdag i måneden)

Torsdag d. 18. juni

Mere information og tilmelding kan ske til Ulla Toftalið Nielsen 5071 2374

Måske du søger …

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater