Himmerlands bestyrelse

Brian Damgaard

Lokalformand

✆ 4245 2899

Merete Nielsen

Næstformand

✆ 2148 1522

Sonja Sveistrup

Kasserer

✆ 2117 8319

Lillian Bundgaard

Sekretær

✆ 2147 5046

Thomas Glybing Sinding

Medlem

✆ 4046 7106

Birthe Sørensen

Medlem

✆ 2276 8991

Jens Kristian Knudsen

Medlem

✆ 2161 0327

Anette Tedaldi

Suppleant

✆ 2335 1185

Måske du søger …

Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Referater