Aarhus/Østjylland

Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

Pr. 1. januar 2019 har vi ansat Birthe Christensen i 20 timer om ugen, som daglig leder af værestedet. Birthe har de seneste 28 år arbejdet inden for hjerneskadeområdet, først i Hammel og siden på Hjerneskadecentret. Jeg håber, I alle vil tage godt imod Birthe.

Bemærk! Efterårsprogram 2021

Bemærk! Invitation til udflugt 

SE HER!
Foredrag

Foredrag med Anders Langballe 

Klik på billedet for tilmelding via link

Foredrag med Birthe og Carsten Kock-Jensen

Klik på billedet for tilmelding via link 

Formand:
Jette Sloth Flohr
✆ 6916 1010
✉️ js@hjerneskadeforeningen.dk

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater

Aarhus/Østjyllands Facebookgruppe