Aarhus/Østjylland

Bemærk! Indkaldelse til generalforsamling 2023

Bemærk! Forårsprogram 2023

Er det dig vi leder efter?

Hovedtropperne søger nye frivillige med lyst til at gøre en forskel for de 16-35 årige med senhjerneskade

For mere information – klik her 

Formand:
Jette Sloth Flohr
✆ 6916 1010
✉️ js@hjerneskadeforeningen.dk

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater

Aarhus/Østjyllands Facebookgruppe

Aarhus/Østjyllands informationsfolder