Nordsjælland

Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

Hjerneskadeforeningens afdeling Nordsjælland dækker følgende kommuner: Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Samarbejde med Lokalafdeling Helsingør

Vi har et tæt samarbejde med lokalafdeling Helsingør, hvorfor vi afholder flere fællesarrangementer. Vi opfordrer derfor medlemmer af lokalafdeling Nordsjælland til at orientere sig på hjemmesiden om alle de spændende tilbud, som Helsingør tilbyder.

Øvrige lokale arrangementer

Vi henviser desuden til de nyhedsbreve, som lokalafdelingen udsender til medlemmerne fire gange årligt.

Formand:
Lisbeth Holmgaard
✆ 2346 9697
✉️ sydkajen@mail.dk

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Hjerneskadet på Facebook