Haderslev

Vores faste mødested er Aktivitetscenteret Glentevej 39, 6500 Vojens. Vi mødes klokken 14.00, hvis ikke andet er angivet. Krolf og petanque i Hammelev er slut. Der kommer besked om opstartsdato, hvis vi tager det op igen til foråret.

Bemærk:

Generalforsamling

Den 15. januar klokken 15.00. Der vil komme en særskilt indkaldelse ud til alle.

Formand:
Peter Hee
✆ 2671 2613
✉️ peterhee@gmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater

 Hjerneskadet på Facebook