Haderslev

Fra 10.september 2021 er corona-restriktionerne ophævet.

Vi anbefaler at man kontakter lokalafdelingen for eventuelle forbehold  

Vores faste mødested er Aktivitetscenteret Glentevej 39, 6500 Vojens. Vi mødes klokken 14.00, hvis ikke andet er angivet. Krolf og petanque i Hammelev er slut. Der kommer besked om opstartsdato, hvis vi tager det op igen til foråret.

Formand:
Peter Hee
✆ 2671 2613
✉️ peterhee@gmail.com

Motiv: Fire mennesker spiller domino sammen

Faste aktiviteter

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Referater

 Hjerneskadet på Facebook