Faste aktiviteter i Egedal/Frederikssund

Første torsdag i måneden klokken 10.00-12.30 på Græstedgård, som ligger på Udlejrevej 13 B, lokale 10, Ølstykke. Datoer: 3. januar, 7. februar, 7. marts. Her mødes skadede og pårørende over en kop kaffe, en bid brød, en god snak og planlægning af kommende aktiviteter (pris: 30,-). Der er let adgang for kørestolsbrugere. Kom og vær med og lær os at kende. Vi har også brug for dig.

Hver onsdag klokken 12.00 – (cirka) 14.30 mødes en gruppe mennesker med senhjerneskade til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Vi har fællesspisning første onsdag i hver måned, og cirka en gang om måneden tager vi på tur. Du skal være selvhjulpen og medlem af Hjerneskadeforeningen for at deltage. Klubben er 100% brugerstyret. Kontakt Sanny Freund (tovholder) på ✆ 4818 4031.

Måske du søger …

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Bestyrelsen

Nyhedsbrev. Motiv: digital postkasse

Nyhedsbreve

Referater