HJERNESKADEN FIK IKKE ANNE TIL AT HOLDE KÆFT!
Anne Dulong blev ramt af en hjerneblødning og var i starten helt uden sprog. Senere begyndte hun at holde foredrag, blandt andet for studerende på Ergoterapeutskolen.

Filmen er produceret af RegionH TV for Grib om livet

Podcast om livet med afasi. Vibeke Sporon-Fiedler fortæller om livet efter en blodprop som stjal hendes sprog. De første tre et halvt år var der overhovedet ingen ord. I dag kan Vibeke tale med sine omgivelser, men det er stadig med store vanskeligheder.

Hjernecast er Hjerneskadeforeningens månedlige podcast om livet med en hjerneskade
Klik her for at downloade en udskrift af podcasten

Kommunikation

Et sprog der pludselig forsvinder, har store konsekvenser for det menneske som rammes. Det at vi kan udtrykke vores tanker, følelser, holdninger og ideer med ord, er væsentligt i samværet med andre mennesker. Derfor har et mistet sprog store sociale konsekvenser, uanset om man er ramt på tale eller forståelse.

10-om-afasi-web

Mange oplever at føle sig ekskluderet fra sociale relationer på grund af en eller flere af disse kommunikative vanskeligheder som kan opstå på grund af en skade i hjernen.

Afasi

Afasi er et helt eller delvist tab af sproget som både kan give problemer med at tale, forstå, læse og skrive. Forstyrrelsen er altså neurologisk: det vil sige, at det er hjernen der ikke kan sende og modtage de rigtige signaler. Den afasiramte person både tænker og føler helt normalt. Afasi kan være impressiv (forstå/læse), ekspressiv (tale/skrive) eller global (både og). De fleste forbinder afasi med ikke at kunne tale, men der findes adskillige former for afasi, blandt andet er der afasiramte personer som kan gentage alt uden at forstå hvad de selv siger. Selve talen kan være alt fra forståelig til overhovedet ikke forståelig alt efter afasiens sværhedsgrad.

Agrafi

Agrafi er en nedsat eller manglende evne til at formulere sig skriftligt som før skaden. Det må altså ikke forveksles med ordblindhed. Agrafi forekommer kun meget sjældent uden både afasi og aleksi.

Aleksi

Aleksi er en nedsat eller manglende evne til at læse som før skaden. Heller ikke aleksi må forveksles med ordblindhed. Aleksi forekommer kun meget sjældent uden agrafi, men der findes sjældne eksempler på ramte som kan skrive en sætning, men ikke selv læse den efterfølgende.

Dysartri

Dysartri er en tale-motorisk forstyrrelse som gør det svært at tale korrekt. Forstyrrelsen er altså ikke neurologisk, men skyldes skader i talemuskulaturen eller lammelser i ansigtet. Dysartri påvirker ikke kun udtalen, men også stemme og åndedræt. For eksempel kan en person med dysartri komme til at tale meget monotont eller snøvlet. Nogle dysartri-ramte personers stemmer bliver meget svage, andres meget kraftige. Det sidste kan virke voldsomt på omgivelserne. Dysartriramte kan forstå det der bliver sagt, læse, skrive og finde ord og sætninger lige så godt som før skaden. Ligesom med afasi kan talen være alt fra forståelig til overhovedet ikke forståelig alt efter dysartriens sværhedsgrad.

Kognitive kommunikationsvanskeligheder

Kognitive kommunikationsforstyrrelser har ikke noget med sprog eller talemuskler at gøre, men forstyrrelserne påvirker hvordan man bruger sproget i sociale situationer. Det kan for eksempel være at den ramte mangler situationsfornemmelse, empati eller evnen til at læse andre. Det er altså samtalens sociale spilleregler som bliver brudt. For eksempel kan den ramte afryde, overinformere eller skifte emne igen og igen.

Taleapraksi

Taleapraksi er en tale-motorisk forstyrrelse, som sjældent ses uden afasi. Taleapraksi betyder at den ramte ikke kan placere for eksempel tunge og læber korrekt og derfor heller ikke kan udtale ordene korrekt. Ud over problemer med udtalen kan taleapraksi blandt andet resultere i at den ramte har svært ved at begynde talen, taler langsomt, har svært ved at holde en samtale i gang eller lægger samme tryk på hver stavelse.

Der er ingen tvivl om, at forudsætningerne for et venskab ikke altid holder, når man pludselig mister sit sprog. Den tålmodighed, som det kræver at kende sådan en, som jeg er nu, den besiddes simpelthen ikke af alle.
Vibeke Sporon-Fiedler, forfatter til 'Hvis bare jeg ku´fortælle'
Inspiration - Sagsbehandling

Tegneserie

Læs Sune Hansens skarpe tegneserie om en hjerneskadets oplevelse med den kommunale sagsbehandling.

Hjerneskadebloggen

Hjerneskadeblog

På hjerneskadebloggen kan du læse om andres oplevelser i forbindelse med genoptræning og sagsbehandling.

Støt Hjerneskadeforeningens arbejde med at formidle livet med en hjerneskade

Brevkasse

Er du i tvivl, så spørg brevkassen. Vores socialrådgivere og samarbejdspartnere svarer på det meste.

Driller sproget?

Har du selv oplevet at miste talen helt eller delvist, så del dine oplevelser – Hvordan var det, og hvordan håndterede du det? Har du gode råd til andre?