Kenneth Kinastowski fortæller hvordan han selv forstår, oplever og lever med sin træthed efter at han blev ramt af meningitis.

FAQ om hjerneskadetræthed

Hvad er hjerneskadetræthed?

Hjerneskadetræthed er en mental træthed. Den er en form for udmattelse som du aldrig har mærket inden hjerneskaden. Nogle beskriver det som om at krop og hjerne slukker. Andre som at de går i sort. 

Hjerneskadetræthed er en hyppig følgesvend til hjerneskader. Kun de færreste ramte slipper for den. Hjerneskadetrætheden adskiller sig fra fysisk træthed og følelsesmæssig træthed. I fagsprog kaldes trætheden også udtrætning eller mental fatigue.

Hvordan føles hjerneskadetræthed?

Når trætheden rammer, vil du typisk kunne opleve at du

 • føler dig utilpas.
 • føler dig tappet for energi.
 • tænker langsommere.
 • får sværere ved at koncentrere dig.
 • ikke kan finde ordene. 
 • ikke kan kontrollere dine arme.
 • får sværere ved at holde balancen.
 • ikke kan sove.
 • er sårbar og trist: græder mere end normalt.
 • ikke kan komme i gang med det du har planlagt.
 • er irritabel; lunten er kort.
 • mærker en summen eller pressen i hovedet og/eller kroppen.
 • samtidig får en anfald af tinnitus

Er du ude blandt andre mennesker, når du overmandes af trætheden, kan det betyde at folk omkring dig misforstår og tror at du er påvirket af rusmidler.

Kan man mærke hjerneskadetræthed inden den kommer?

Trætheden kommer ofte uden varsel og uden at du kan finde en årsag til den. Det kan betyde at du lige med ét må opgive det du er i gang med.

De fleste ramte kommer dog med tiden til at lære deres træthed at kende. Det betyder både at de kan planlægge en hverdag hvor det ikke er trætheden der bestemmer, men også at de lettere kan mærke at den er på vej. Typisk er det dog de nærmeste pårørende der lærer først at genkende tegnene. Så lyt til din familie – også selvom det de siger, er irriterende.

Fototekst: Hjerneskadetræthed. “Forestil dig at du er blevet fuld uden at have drukket. At du har fået alle bivirkningerne, men ikke noget af det sjove. Sådan kan det føles når trætheden rammer.” (fortalt af en der har prøvet det!)

Hvorfor bliver hjernen så udmattet?

Hjernen er et meget energikrævende organ. Efter hjerneskaden bliver den nemmere overanstrengt, og så bliver du hjernetræt. Du kan godt regne med at helt almindelige opgaver som før gik nemt og automatisk for dig, nu kræver større anstrengelse. Trætheden rammer især hvis du har lavet noget som har krævet meget af din koncentration eller har givet mange sanseindtryk. For eksempel et arrangement med mange mennesker.

Vi ved ikke med sikkerhed hvorfor nogle mennesker udvikler mental træthed. Det tyder dog på at den skadede hjerne skal bruge mere energi end den raske hjerne til at sende og modtage signaler. Kommunikationen mellem nervecellerne er blevet forstyrret, og de skader skal hjernen kompensere for når den skal løse en opgave.

Det betyder at der skal mange omveje til når hjernen skal gennemføre en aktivitet. Den skal simpelthen bruge et større område for at løse en opgave. Du kan på en måde sammenligne det med at du normalt kører en lige vej fra dit hjem til din arbejdsplads. En dag bliver den lige vej blokeret for trafik, så nu skal du en meget længere, mere snørklet og mere trafikeret vej gennem byen for at komme frem.

Hvad er forskellen på hjerneskadetræthed og følelsesmæssig træthed?

Den store forskel på de to former for træthed er om det hjælper at hvile sig.

Træthedstype Effekt af hvile
Hjerneskadetræthed (mental) Hjælper
Følelsesmæssig træthed (psykologisk) Hjælper IKKE

Oplever du at det ikke hjælper at du tager en pause eller et hvil, er det sandsynligt at den træthed du mærker, er følelsesmæssig, ikke mental.

En anden måde at vurdere om din træthed er mental eller følelsesmæssig, er at se på hvornår på dagen du bliver træt. Du kan være en undtagelse, men almindeligvis er det sådan at

Træthedstype Hvornår mest træt/mest frisk
Hjerneskadetræthed (mental) du er mest frisk om morgenen/tidligt på dagen og bliver træt i løbet af dagen.
Følelsesmæssig træthed (psykologisk) du er mest træt tidligt på dagen og fungerer bedre senere på dagen.

Kan langvarig stress, ptsd, adhd, whiplash m.m. udløse mental træthed?

Det er et enkelt spørgsmål, men svaret er kompliceret. Hos nogle stressramte, ptsd-ramte og mennesker med hjernerystelse ses mental træthed. Det hjælper altså at hvile. Men de fleste får den følelsesmæssige træthed hvor hvile ikke hjælper.

Fagfolkene er imidlertid ikke helt enige. Der ser ud til at være en glidende overgang fra alvorligt hovedtraume med mental træthed som følge til et let hovedtraume/hjernerystelse med følelsesmæssig træthed som følge. Der er altså ikke en fast grænse for hvad der udløser at hjernen bliver mentalt træt.

Andre problemstillinger kan give en følelsesmæssig træthed. Det gælder eksempelvis angst, depression og stress, herunder også sygdomsrelateret stress.

Det er vigtigt at være opmærksom på at der er et overlap i symptomer mellem mental træthed og depression. Det kan betyde at hjerneskadetræthed overses på grund af depression – eller direkte forveksles med depression.

Omvendt kan andre faktorer som medicin og alkohol være skyld i træthed og opfarenhed.

Det siger sig selv at det selv for fagpersoner kan være svært at skelne mellem især hjerneskadetræthed og følelsesmæssig udtrætning. Det er nødvendigt at tage en snak med din læge og finde ud af dine muligheder for udredning hvis du mistænker at du har hjerneskadetræthed. Den hjælp du har brug for, er nemlig afhængig af hvad årsagen er til den træthed du oplever.

Fototekst: Hjerneskadetræthed. “Når bare det at gå i bad kan udløse en træthed så voldsom at jeg bliver nødt til at lægge mig og hvile bagefter.” (fortalt af en der har prøvet det!)

Er trætheden altid permanent eller kan den forsvinde over tid, eventuelt med behandling?

Mange ramte vil med tiden opleve at deres træthedsniveau falder eller næsten forsvinder. Det kræver dog som regel at man har været i behandling og fået hjælp til at tilrettelægge sin hverdag. For de fleste gælder dog også at der kommer et tidspunkt hvor man må acceptere at nu bliver det ikke bedre.

Endnu har man ikke fundet en egentlig behandling. Man behandler altså ved at tilrettelægge en hverdag som tager hensyn til trætheden. Man har dog fundet frem til at mindfulness giver de fleste med mental træthed en større livskvalitet. Der forskes fortsat i behandling af hjerneskadetræthed.

Hvad sker der hvis man ignorerer sin træthed?

Der er risiko for at din træthed bliver værre hvis du bliver ved med at overanstrenge hjernen. Trætheden er hjernens måde at fortælle at den har brug for en pause. Overbelaster du hjernen igen og igen ved at ignorere trætheden, risikerer du at du kommer til at skulle bruge længere og længere tid på at komme ovenpå igen. Trætheden vil føles endnu mere lammende, symptomerne blive endnu værre, og du vil skulle hvile i længere tid.

Det er selvfølgelig ikke sådan at du aldrig nogensinde kan afvige fra din daglige struktur. Men du skal være bevidst om omkostningerne og planlægge derefter. Og du skal prioritere hvornår en aktivitet er det værd for dig.

Kan trætheden pludselig forværres flere år efter skaden?

Trætheden kan godt blive værre senere. Også mange år efter skaden. Det sker dog kun sjældent hvis du iøvrigt tager hensyn til trætheden i din hverdag.

Mere information om hjerneskadetræthed

Håndter din træthed

Om hvordan du skaber en bedre hverdag på trods af en træthed der kan opstå uden varsel og effektivt stoppe dine planer.

Livet med træthed

Om hvad det vil sige at leve med hjerneskadetræthed og hvilke betydning trætheden det har i hverdagen.

Skolebænken: Træthed

Undervisningsmateriale. Videoklip med neuropsykolog Anders Degn om hjerneskadetræthed.

Besøg også disse sider …

Mød ligesindede

Om foreningens netværksgrupper og mulighed for kontakt med ligesindede.

Hjerneskadebloggen

Følg med når vores bloggere deler stort og småt fra deres hverdag med en hjerneskade.

Rådgivning – Motiv: Baghovedet er mørkhåret, korthåret kvinde som taler i telefon

Rådgivning og rettigheder

Om foreningens rådgivning, mødet med systemet, dine rettigheder og muligheder m.m.