Videoklippets indholdINDHOLD: Peter Lund Madsen fortæller om hvordan vi kan genoptræne hjernen efter en hjerneskade.

Træn dig tilbage til livet

At gå, tale, lave mad, planlægge sin dag, finde vej, tage bussen og lave sjov med familien. Disse ting er alt sammen en selvfølge for alle som har en rask hjerne. Men har du fået en hjerneskade er ingen af delene en selvfølge længere. Heldigvis kan de færdigheder du mister på grund af en skade i hjernen, ofte læres igen. Men det kræver at du træner. Det kræver at du får den nødvendige genoptræning.

Fototekst: Hjerneskade er som en perlekæde der knækker. Nogle perler får man samlet op igen, andre forsvinder for altid.

Hvad kæmper du for?

At genoptræne sine tabte færdigheder er benhårdt. Den gamle kliché: “Det kræver blod, sved og tårer” er helt på sin plads at bruge om genoptræning efter en hjerneskade. Men det kræver faktisk også latter og glæde og en eller flere rigtig gode og opnåelige drømme.

Find ud af hvad der motiverer dig allermest. Er det jobbet du vil tilbage til? De lange dybe samtaler? At lege med dine børn eller sejle ud i din båd igen? At se verden eller løbe det marathon? Prøv at finde noget der er mere nært og vækker flere følelser end bare at tænke at du skal tilbage til helt den samme som du var før hjerneskaden. De allerfærreste bliver fuldstændigt som de var. De allerfærreste får det samme liv igen – selv hvis de kommer til at fungere helt som før.

Sæt små mål i stedet for store. Du når hurtigere dit mål hvis det er at kunne gå 200 meter uden støtte eller at kunne lave aftensmad til familien. Det betyder ikke at du ikke skal drømme stort. Det skal du. Men du kan altid sætte flere mål når du har nået de første.

Har du og din familie brug for hjælp?

Uanset om dit behov for hjælp efter hjerneskaden er midlertidigt eller varigt, kan der være muligheder du ikke kender. Der kan være muligheder du ikke er blevet informeret om. Tal med din sagsbehandler om hvad du har brug for. Læs også på vores rådgivningssider hvor du finder information om mange af de forskellige muligheder for hjælp og støtte.

Videoklippets indholdINDHOLD: Maria fortæller om den hjælp hun har fået for at få hverdagen og familielivet til at fungere.

Et tryk på pauseknappen

På en måde kan man se det at få en hjerneskade som et tryk på livets pauseknap. For mens du er indlagt, og for en dels vedkommende også mens du er i et genoptræningsforløb, er resten af dit liv sat på hold. Måske lige undtagen dit eventuelle familie liv derhjemme.

Der kan være mange forskellige ting der rører sig i dig på det her tidspunkt. Når vi taler med hjerneskaderamte som er meget længere i deres forløb, hører vi om mange forskellige oplevelser. Nogle har følt sig meget alene og et enormt ansvar for at alt skulle blive godt igen. Andre har følt at familien nærmest var utilfredse med at de brugte for meget tid på træning og bruger i dag udtrykket at de “var nødt til at være egoistiske” for at komme videre. Men heldigvis har langt de fleste oplevet en stor opbakning fra familien.

Selvom du føler at dit liv står stille på alle andre områder, går resten af verden videre som om intet er hændt. Der giver en risiko for at blive hægtet af. I nogle tilfælde i en grad hvor det er rigtig svært at komme tilbage. Hvis du på nogen måde kan finde energien til det, så interessér dig. For dine nærmeste, dine venner og lidt for hvad der i øvrigt sker i verden.

Videoklippets indholdINDHOLD: Mette Ulsø fortæller om hvordan alt skulle sættes på hold omkring hende i det første lange stykke tid.

Træning på et specialiseret rehabiliteringscenter

Nogle hjerneskaderamte får tilbudt genoptræning på et af de specialiserede rehabiliteringscentre. Det kan for eksempel være hvis det i ens genoptræningsplan er angivet at man har behov for rehabilitering på specialiseret niveau efter udskrivelsen.

Videoklippets indholdINDHOLD: Hanne fortæller om sine forventninger til, tanker om og oplevelser i sit genoptræningsforløb på Center på Hjerneskade.

Videoklippets indholdINDHOLD: Kenneth Kinastowski fortæller detaljeret om sit ophold på Vejlefjord Rehabiliteringscenter – om tankerne inden opholdet, livet og genoptræningen på centret. 

Selvbetalt træning

Det er desværre ikke sjældent er hjerneramte føler at det tilbud om genoptræning de har fået, ikke er tilstrækkeligt. De får ikke nok ud det. De har behov for mere. De er overbeviste om at de vil kunne rykke sig meget længere og komme til at kunne mere selv hvis der var mere træning nok.

I de senere år er set en stigning i antallet af ramte som vælger selv at betale for at få ekstra genoptræning. Det kan lade sig gøre hos mange udbydere af genoptræning. Men det er et stort greb i lommen – og langt fra alle har muligheden for at lave den investering i deres egen fremtid.

Videoklippets indholdINDHOLD: Jes Høgh valgte at supplere sit tilbud om genoptræning med to selvbetalte ophold på Neuroklinik i Århus. I klippet fortæller han lidt om sin genoptræning.

Videoklippets indholdINDHOLD: Glenns mor Tina fortæller om den ulykke som kostede Glenn sprog og førlighed, samt om den genoptræning som Glenn stadig knokler med.

Det virker – men det virker ikke for alle

Der findes utroligt mange metoder og redskaber man kan bruge i genoptræningen af mennesker med hjerneskade. På siderne her fortæller vi historier om mennesker med hjerneskade og om hvad de har oplevet. Formålet er at inspirere og give viden og håb. Men det er vigtigt at pointere at ikke alt virker for alle. For eksempel har træning med strøm rigtig god virkning hos nogle med lammelser, mens der ingen effekt er hos andre.

Personlige fortællinger om genoptræningsforløbet

Jeg er heldigere stillet end de fleste

Strøm hjalp Thomas’ hånd i gang

Hjernetræning med Z-health

Sofies seje kamp

Min vej til Actigait

Vægtaflastet træning med ErgoTrainer

Besøg også disse sider …

Viden om hjernen og hjerneskader

Om hjernen, symptomer, årsager, konsekvenser, genoptræning, statistik m.m.

Rådgivning – Motiv: Baghovedet er mørkhåret, korthåret kvinde som taler i telefon

Rådgivning og rettigheder

Om foreningens rådgivning, mødet med systemet, økonomi, dine rettigheder og muligheder m.m.

Mød ligesindede

Om foreningens netværksgrupper og andre muligheder for at få den vigtige kontakt med ligesindede m.m.