Symptomer på sygdomme som kan give hjerneskade

En hjerneskade er en følgevirkning af en sygdom eller en ulykke. I mange tilfælde er hurtig hjælp altafgørende for om personen overhovedet overlever, og hvis vedkommende gør, for hvor slem den eventuelle hjerneskade bliver. I nogle tilfælde er det endda muligt helt at undgå hjerneskade hvis personen kommer hurtigt i behandling. Derfor er det vigtigt at kende til og være opmærksom på symptomer som kan vidne om for eksempel en blødning eller blodprop i hjernen, hjerteflimmer (som kan føre til en blodprop i hjernen) eller en hjernesvulst.

Symptomer på en blodprop i hjernen

Symptomerne på en blodprop i hjernen kan være meget forskellige, afhængigt af hvor i hjernen blodproppen sidder, samt hvor stor proppen er. Det gør sjældent ondt når man får en blodprop i hjernen, så derfor kan der nemt gå noget tid før man opdager at der er noget galt. Til gengæld kan symptomerne komme meget hurtigt når de først viser sig. Ofte udvikler de sig i løbet af få minutter.

Symptomerne vil typisk kun kunne ses og mærkes i den ene side af kroppen. Det skyldes at en blodprop i højre side af hjernen giver symptomer i venstre side – og omvendt.

De mest typiske symptomer er lammelse i en arm, et ansigt der hænger, og at sproget bliver sløret og/eller usammenhængende. Der er gennem tiden udviklet nogle huskeregler man kan brug

HAST

HOVED: Er ansigtet skævt? Få personen til at smile!

ARM: Føles armen mærkelig? Få personen til at løfte begge arme!

SPROG: Er talen sløret? Få personen til at gentage en simpel sætning!

TID: Tiden er afgørende! Ring 112 med det samme hvis personen udviser symptomer!

Motiv: En boks med teksten Forum for Yngre Ramte

Husk på ALARM:

Ansigtet hænger
Lammelser
Afasi eller talebesvær
Ring 112
Med det samme

Motiv: En boks med teksten sundhed.dk

3 hurtige hvis du har mistanke om apopleksi hos en anden person

1) Bed personen om at le.
2) Bed personen om at løfte begge arme.
3) Bed personen om at sige en enkel sætning som “solen skinner i dag”.

Ring 112 hvis personen har problemer med opgaverne. 
Jo hurtigere behandling, jo mindre bliver skaden.

Motiv: En boks med teksten Hjerteforeningen

Listen over mulige symptomer er dog længere:

 • Pludselig lammelse af en arm eller et ben eller begge dele.
 • Pludselig lammelse i den ene side af ansigtet, så den ene mundvig hænger.
 • Problemer med at holde balancen.
 • Problemer med at koordinere sine bevægelser og styre arme og ben.
 • Svimmelhed samtidig med eksempelvis koordinationsbesvær.
 • Talebesvær og snøvlen hvor man har svært med at finde ord og danne sætninger.
 • Problemer med at forstå det andre siger.
 • Problemer med at synke.
 • Blindhed i den ene halvdel af synsfeltet.
 • Gråd, der virker uforklarlig.

Hvis man pludseligt får ovenstående symptomer, skal man søge læge eller ringe 112.
Jo hurtigere man reagerer, jo bedre muligheder er der for behandling.

Symptomer på en hjerneblødning

Symptomerne på en hjerneblødning er de samme som symptomerne på en blodprop i hjernen. Dog kan der også opstå hovedpine og træthed hvis der er en blødning i hjernen

Symptomer på en aneurisme

Et aneurisme er en udposning på en pulsåre. Man kan sagtens leve med et aneurisme uden at opdage det, og uden at det nogensinde giver problemer.

Et aneurisme kan dog blive så stort at det trykker på andet væv omkring sig, så der opstår symptomer.  I hjernen vil det typisk give symptomer som hovedpine, føleforstyrrelser og/eller synsforstyrrelser.

Et aneurisme kan også briste. Hvis et aneurisme i hjernen brister, giver det en subarachnoidal hjerneblødning.

Symptomer på en subarachnoidalblødning

Mange som har været ude for at et aneurisme i hjernen er sprunget, beskriver det som et pludseligt smæld i hovedet med øjeblikkelig hovedpine, lysfølsomhed og kvalme. En subarachnoidalblødning – eller hjernehindeblødning som det også kaldes – er en meget alvorlig og ofte dødelig tilstand.

Symptomer på et hæmangiom

Et angiom er en karsvulst, en godartet svulst eller en misdannelse som er opbygget af blodkar eller lymfekar. Nogle mennesker har angiomer inde i hjernen. Man kan have dem hele livet uden at opdage dem, men man kan også være så uheldig at et af dem begynder at bløde, det vil sige der opstår en blødning i hjernen. Et blødende angiom kaldes et hæmangiom.

Symptomerne på et hæmangiom i hjernen kan være at man begynder at få krampeanfald, hovedpine og dobbeltsyn. Er et angiom i hjernen begyndt at bløde, kræver det behandling. Konsekvenserne ved et blødende angiom i hjernen er dog sjældent lige så alvorlige som ved blødninger i hjernen forårsaget af eksempelvis et aneurisme.

Symptomer på en hjernetumor

En hjernetumor – eller hjernesvulst – kan være en kræfttumor, men i mange tilfælde er svulsten godartet. En godartet svulst i hjernen er dog ikke harmløs. Den kan gøre en masse skade hvis den øger trykket i hjernen generelt, og hvis den trykker på hjernedelene omkring sig og derved forstyrrer eller ødelægger funktionerne i det område hvor den sidder. Symptomerne på en hjernetumor er derfor forskellige afhængigt af hvor i hjernen tumoren sidder:

 • Ændringer i personlighed og adfærd
 • Tiltagende hovedpine
 • Krampeanfald (epileptiske anfald)
 • Træthed
 • Kvalme og opkastninger
 • Synsforstyrrelser (eksempelvis udfald af synsfeltet i den ene side)
 • Hukommelsesbesvær
 • Besvær med balancen
 • Svimmelhed
 • Nedsat hørelse og/eller susen for ørene
 • Taleforstyrrelser (afasi)
 • Lammelser eller manglende kræfter i arme og/eller ben
 • Føleforstyrrelser

Symptomer på hydrocephalus

Ved medfødt hydrocephalus

Hos små børn er kraniepladerne ikke vokset sammen endnu. Det vil sige at hos et lille barn med hydrocephalus hvor væsken hobes op i hjernes hulrum i stedet for at blive ledt ud i kroppen, kan hovedet udvide sig så meget at det tydeligt kan ses. Symptomerne på medfødt hydrocephalus er:

 • øget hovedomfang (hos babyer)
 • spændt fontanelle (det bløde punkt øverst på hovedet hos babyer)
 • solnedgangsblik

Ved erhvervet hydrocephalus

Symptomerne på hydrocephalus kan være meget forskellige fra person til person, men hos de fleste viser det sig ved følgende:

 • hovedpine
 • kvalme og opkast
 • døsighed – brug for at sove mere end ellers
 • øgede koncentrationsproblemer
 • demenslignende symptomer (ved normaltrykshydrocephalus)

Hydrocephalus kan behandles for eksempel ved at man får indsat en shunt. Mange kan leve fint i årevis med en shunt uden at den giver problemer, men den er et fremmedlegeme i hjernen, og der kan opstå infektion og andre komplikationer hvorfor en hydro-patient kan få brug for operation flere gange gennem livet. Generelt for hydrocephalus er at den enkelte patient typisk oplever de samme symptomer hver gang personen har brug for operation for sin hydrocephalus.

Symptomer på meningitis

De fleste nævner nakkestivhed når snakken falder på meningitis. Men man kan godt have meningitis, selvom man ikke er stiv i nakken. Meningitis er en alvorlig sygdom som kan udvikle sig i løbet af få timer. Det er vanskeligt – ofte endda umuligt – at vurdere på baggrund af symptomerne alene om en meningitis skyldes virus eller bakterier.

De væsentligste meningitissymptomer er:

 • stivhed i nakke og ryg (det er vanskeligt og smertefuldt at bøje hovedet forover)
 • småblødninger i huden
 • påvirket almentilstand
 • sløret bevidshedsniveau

Det er dog langt fra altid at en meningitisramt oplever alle disse symptomer, men oftest vil der være mindst et af ovenstående symptomer.

Får en meningitis mulighed for at udvikle sig uden behandling, bliver den syge døsig og måske uklar. Almentilstanden bliver tydeligt svækket, og den syge risikerer til sidst at miste bevidstheden.

Meningitis kan give blodforgiftning/sepsis. Det er vigtigt at holde øje med om der opstår pletter i huden som ikke forsvinder hvis man trykker på dem. Det er nemlig tegn på blodforgiftning. Opdager man sådanne pletter på en der er syg, skal der omgående søges hjælp, selvom man ikke har set andre symptomer. Blodforgiftningen kan godt skjule de klassiske symptomer på meningitis.

Symptomer hos børn

Hos mindre børn kan symptomerne på meningitis være være anderledes. Mindre børn med meningitis kan:

 • blive mindre aktive
 • kaste op
 • blive tiltagende sløve
 • græde ved mindste berøring
 • have spændt fontanelle (den bløde fordybning øverst i en babys kranium)
 • få pletter som tegn på blodforgiftning.

Hjerteflimmer

Hjerteflimmer er ikke en direkte årsag til hjerneskade, men det er en direkte årsag til en blodprop i hjernen, så vejen fra hjerteflimmer til en hjerneskade er kort. Derfor er det vigtigt også at være opmærksom på disse symptomer på hjerteflimmer:

 • Hjertebanken (en følelse af at hjertet slår hårdere, hurtigere, langsommere eller uregelmæssigt)
 • Træthed (selvom du er udhvilet)
 • Åndenød
 • Hurtig uregelmæssig puls
 • Brystsmerter
 • Fornemmelse af utilpashed/uro i kroppen
 • Smerter eller ubehag i brystet
 • Afbrydelse af søvnen eller søvnløshed
 • Svimmelhed

Tal med din læge om de symptomer du oplever.