Hvor mange lever med en erhvervet hjerneskade i Danmark?

Over 120.000 mennesker i Danmark lever med en erhvervet hjerneskade. Cirka 75.000 på grund af apopleksi og cirka 47.000 på grund af anden erhvervet hjerneskade.

Hvor mange mennesker indlægges årligt på grund af en hjerneskade?

Hvert år indlægges omkring 20.000 voksne og 1.500 børn med en skade på hjernen som følge af en ulykke, en apopleksi, en infektion, et hjertestop eller andet. Det svarer til omtrent 55 voksne og 4 børn hver eneste dag.

Hjerneskade på grund af apopleksi

Apopleksi er det samme som et slagtilfælde. I moderne dansk har ordet stroke vundet indpas og bruges i dag synonymt med de to andre betegnelser.

 • 10.-12.000 personer i Danmark rammes hvert år af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen.
 • 75.000 personer i Danmark lever med diagnosen apopleksi.
 • Cirka 85% af apopleksitilfælde skyldes en blodprop i hjernen. Cirka 15% en hjerneblødning.
 • Knap 15% dør inden for den første måned.
 • 20-25% ingen mén af slagtilfældet.
 • 25-30% får brug for hjælp i det daglige. En stor del af de ramte kommer ikke tilbage til eget hjem.
 • Cirka 70% af alle apopleksiramte er over 65 år.
 • Apopleksi er den 3. hyppigste dødsårsag i verden.
 • Cirka hver 7. dansker vil på et tidspunkt blive ramt af et slagtilfælde.

Hvad er TCI?

TCI et mildt slagtilfælde hvor funktionstabene er forbigående og forsvinder i løbet af et døgn. Det kan imidlertid være et symptom på at en apopleksi er på vej. Det er derfor vigtigt at man kontakter en læge og får afdækket risikoen for et egentligt slagtilfælde. Det kan også være man skal behandles med blodtrykshæmmende medicin.

TCI er en forkortelse for et transitorisk iskæmisk infarkt.

Hvor mange får TCI?

Knap 5000 personer rammes årligt af TCI. TCI er en forbipasserende blodprop i hjernen. Det kan give midlertidige funktionstab som mistet evne til at tale eller lammelse af arme og ben.

Hjerneskade af andre årsager end apopleksi

Anden erhvervet hjerneskade dækker over skader i hovedet som er opstået på grund af slag, fald, trafikulykker, tumorer, hjernerystelse, iltmangel, hjernebetændelse og lignende.

 • Op mod 9.000 personer i Danmark får hvert år en skade i hovedet på grund af faldulykker, sportsulykker, trafikulykker, overfald, sygdomme, drukning, kvælning, hjertestop, tumorer og lignende.
 • Omkring 48.000 personer i Danmark lever med en eller flere af de diagnoser som betragtes som årsag til anden erhvervet hjerneskade.
 • Cirka 58% af de som indlægges med anden erhvervet hjerneskade er under 65 år.
 • Cirka 23 % af de som indlægges med anden erhvervet hjerneskade er under 45 år.
 • Der er en betydelig overvægt af mænd som får anden erhvervet hjerneskade.
 • Unge mænd mellem 18 og 24 år har den højeste risiko for at blive indlagt med en traumatisk hjerneskade.

Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for personer med erhvervet hjerneskade

Tallene har vi fra Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for rehabilitering af henholdsvis voksne og børn med erhvervet hjerneskade.

Baggrund

Sundhedsstyrelsen udgav i 2011 publikationerne
– Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade
– Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

I disse udgivelsers respektive kapitel 2 beskrives forløbsprogrammernes persongrupper, herunder beskrivelse af persongruppen.

Beskrivelsen tager udgangspunkt i antallet af indlæggelsesforløb for de enkelte sygdomsgrupper, herunder køns- og aldersfordeling.

Der er ikke senere udsendt nye tal for hyppigheden af hjerneskade.
Antallet af indlæggelsesforløb, herunder alders- og kønsfordeling, er beskrevet på baggrund af data fra Landspatientregistret og behæftet med en usikkerhed på op til 20%.

De i forløbsprogrammerne angivne tal

I 2010 blev udskrevet 24.403 personer over 18 år med en af de inkluderede diagnoser
– 10.731 personer med apopleksi
– 4.860 personer med TCI
– 8.812 personer med anden erhvervet hjerneskade

I 2010 var 1480 indlæggelsesforløb vedrørende børn og unge (under 18 år) med erhvervet hjerneskade. Antallet af indlæggelsesforløb for børn unge med de inkluderede diagnoser har i perioden 2000-2010 været stabil omkring 1550 tilfælde årligt.

Fordeling på alder:
0 år: 177
1-4 år: 371
5-9 år: 315
-10-14 år: 330
15-17 år: 287

Per 1. januar 2011 levede 122.313 personer over 18 år i Danmark med en erhvervet hjerneskade.

– 74.643 personer med diagnosticeret apopleksi
– 47.670 personer med anden erhvervet hjerneskade

Det oplyses ikke hvor mange børn og unge under 18 år som lever med en erhvervet hjerneskade.

Diagnosegrupper

Følgende diagnosegrupper er inkluderet:

1. Apopleksi (blodprop i hjernen og hjerneblødning)
2. TCI (Transitorisk Cerebral Iskæmi, samme symptomer som ved apopleksi, men hvor symptomerne forsvinder inden for 24 timer)
3. Traumatisk hjerneskade
4. Subarachnoidalblødning (hjernehindeblødning)
5. Tumor i hjernen (kræft samt godartede svulster i hjernen)
6. Infektion (betændelse i hjernen og i hjernens hinder)
7. Encephalopati (diffus hjerneskade på grund af iltmangel, giftstoffer eller anden skadelig påvirkning)
8. Sequelae (følger på grund af en hjerneskade og dennes behandling med re- ference til en af ovenstående diagnoser) 

Følgende diagnoser indgår ikke:
– Sygdomme af progressiv karakter som multipel sclerose og Parkinsons
– Metastaser til hjernen fra kræft i andre dele af kroppen
– Hjernerystelse og langvarige følger efter hjernerystelse