Nyeste opgørelser (2017) anslår at der nu er flere end 230.000 mennesker i Danmark som lever med en erhvervet hjerneskade. Det er de opgørelser tallene her på siden stammer fra.

I rapporten “Dataopgørelser vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade” (2020) fremgår at i perioden 2011-2017 steg antallet af personer i Danmark som lever med en erhvervet hjerneskade med henholdsvist 14 % for apopleksi- og TCI-ramte og 11 % for personer med anden erhvervet hjerneskade. Gennemsnitligt betyder det at det samlede antallet hvert år stiger med omkring 4000.

For Hjerneskadeforeningen er diagnosen bag hjerneskaden mindre vigtig. Vi ser flere ligheder end forskelle i det forløb der venter efter skaden indtræffer, og vi arbejder for at de liv der bliver reddet, kan leves.

Hvor mange lever med en erhvervet hjerneskade i Danmark?

Over 230.000 mennesker i Danmark lever med en erhvervet hjerneskade. Cirka 170.000 på grund af apopleksi og TCI og cirka 60.000 på grund af anden erhvervet hjerneskade.

Hvor mange mennesker indlægges årligt på grund af en hjerneskade?

Hvert år indlægges omkring 26.000 voksne og 1.500 børn med en skade på hjernen som følge af en ulykke, en apopleksi, en infektion, et hjertestop eller andet. Det svarer til omtrent 71 voksne og 4 børn hver eneste dag.

Hjerneskade på grund af apopleksi og TCI

(Diagnosegruppe 1-6, jf. Dataopgørelse vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade)

Apopleksi er det samme som et slagtilfælde. I moderne dansk har ordet stroke vundet indpas og bruges i dag synonymt med de to andre betegnelser.

 • Knap 20.000 personer i Danmark rammes hvert år af en hjerneblødning, en blodprop i hjernen eller TCI.
 • Omkring 170.000 personer i Danmark lever med diagnosen apopleksi.
 • Cirka 85-90 % af apopleksitilfælde skyldes en blodprop i hjernen. Cirka 10-15 % en hjerneblødning.
 • 20-25 % får ingen eller få og små mén af slagtilfældet.
 • 25-30 % får brug for hjælp i det daglige. En stor del af de ramte kommer ikke tilbage til eget hjem.
 • Cirka 90% af alle som indlægges med apopleksi er over 65 år.
 • Apopleksi er den 3. hyppigste dødsårsag i verden.
 • Cirka hver 7. dansker vil på et tidspunkt blive ramt af et slagtilfælde.

Hvad er TCI?

TCI et mildt slagtilfælde hvor funktionstabene er forbigående og forsvinder i løbet af et døgn. Det kan imidlertid være et symptom på at en apopleksi er på vej. Det er derfor vigtigt at man kontakter en læge og får afdækket risikoen for et egentligt slagtilfælde. Det kan også være man skal behandles med blodtrykshæmmende medicin.

TCI er en forkortelse for et transitorisk iskæmisk infarkt.

Hvor mange får TCI?

Cirka 5500 personer i Danmark indlægges årligt med TCI. TCI er en forbipasserende blodprop i hjernen. Det kan give midlertidige funktionstab som mistet evne til at tale eller lammelse af arme og ben.

Hjerneskade af andre årsager end apopleksi

(Diagnosegruppe 7-13, jf. Dataopgørelse vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade)

Anden erhvervet hjerneskade dækker over skader i hovedet som er opstået på grund af slag, fald, trafikulykker, tumorer, hjernerystelse, iltmangel, hjernebetændelse og lignende.

 • Omkring 7.000 personer i Danmark indlægges hvert år med en skade i hovedet på grund af faldulykker, sportsulykker, trafikulykker, overfald, sygdomme, drukning, kvælning, hjertestop, infektion eller betændelse i hjernen, tumorer og lignende.
 • Omkring 60.000 personer i Danmark lever med en eller flere af de diagnoser som betragtes som årsag til anden erhvervet hjerneskade.
 • Cirka 40 % af de som indlægges med traumatisk hjerneskade er under 65 år.
 • Cirka 17,5 % af de som indlægges med traumatisk hjerneskade er under 45 år.
 • Der er en betydelig overvægt af mænd som får en traumatisk hjerneskade (64 % mænd, 36 % kvinder).
 • Flest traumatiske hjerneskader ses hos ældre, men også gruppen af unge mænd mellem 18 og 24 år har høj risiko for at blive indlagt med en traumatisk hjerneskade.

Sundhedsdatastyrelsens dataopgørelse for voksne med erhvervet hjerneskade (2020)

Tallene har vi fra Sundhedsdatastyrelsens dataopgørelse for voksne med erhvervet hjerneskade (2020) samt Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade (2011). Indtil dataopgørelsen udkom i 2020 var det officielle samlede tal 120.000.

Diagnosegrupper

Følgende diagnosegrupper er inkluderet i dataopgørelsen fra 2020:

1. Apopleksi: spontan blødning i hjernen – apopleksi / spontan intracerebral hæmorhagi
2. Apopleksi: spontan infarkt i hjernen – spontan intracerebralt infarkt
3. Uspecificeret apopleksi – spontan blødning i hjernen / blødning eller infarkt
4. Diverse
5. Sequelae – følgetilstande fra en hjerneskade
6. TCI – transitorisk cerebral iskæmi – pludselig opståede neurologiske udfald der
forsvinder indenfor 24 timer; skyldes forbigående svigt i blodtilførslen til hjernebarken
7. Traumatisk hjerneskade – læsion med påvirkning af hjernen
8. Encephalopati – forstyrrelse af hjernes funktion som følge af anden sygdom
9. Infektion i centralnervesystemet
10. CNS primær tumor – primær tumor i centralnervesystemet
11. Subarachnoidalblødning – blødning opstået i hjernehinderne
12. Andre tilstande
13. Sequelae – følgetilstande fra en hjerneskade