Red hjernen ved stroke – stræk, snak, smil

KEND DE VIGTIGSTE SYMPTOMER PÅ STROKE OG RED HJERNEN

STRÆK – Hænger den ene arm?

SNAK – Hænger ordene ikke sammen?

SMIL – Hænger den ene side af ansigtet?

Ring 1-1-2 og sig stroke

Når du tilkalder hjælp, er det vigtigt at du får kommunikeret at der er mistanke om stroke. Sig “stroke”, “apopleksi” “blodprop i hjernen” eller beskriv symptomerne. Det kan købe nogle afgørende minutter fordi det hospital du bliver kørt til, kan nå at få besked og være klar til hurtig behandling så snart ambulancen ankommer.

Red hjernen - kampagnens budskab, stræk, snak, smil


STRÆK – SNAK – SMIL
Husker du den remse, kan du genkende de vigtigste symptomer på stroke.
RED HJERNEN – tilkald hjælp med det samme.

FAQ OM STROKE

Hvad er stroke?

Stroke er en fællesbetegnelse for hjerneblødning og blodprop i hjernen. Andre ord for stroke er apopleksi eller slagtilfælde.

En blodprop i hjernen er bogstaveligt talt en prop af blod som opstår hvis blodet klumper sig sammen. Blodproppen blokerer det blodkar hvor den sidder, og forhindrer blodgennemstrømning. Det betyder at hjernecellerne i et område dør fordi de ikke får ilt nok. En blodprop i hjernen kan også være forbipasserende. En forbigående blodprop i hjernen (TCI = transitorisk cerebral iskæmi) forsvinder af sig selv i løbet af et døgn og giver ikke varige skader. Blodpropper i hjernen står for 85% af alle tilfælde af stroke.

Hjerneblødninger står for de resterende 15% af stroke. En hjerneblødning er når et blodkar i hjernen brister. Så løber der blod ud i hjernen og danner en blodansamling som gør at hjernecellerne ikke får ilt. Det slår dem ihjel. Man skelner mellem hjerneblødning i selve hjernen på grund af brist i et blodkar og aneurismeblødning (subaraknoidalblødning) som er blødning mellem hjernehinderne på grund af en udposning på en pulsåre som er bristet. Hjerneblødninger kan også opstå i forbindelse med et hårdt slag, fald eller anden ulykke.

Hvad er symptomerne på stroke

Symptomerne på stroke opstår oftest pludseligt og viser sig i den ene side af kroppen. De almindeligste symptomer er lammelser i den ene side af ansigtet, tab af talens brug og/eller manglende kontrol over et ben eller en arm.

Det er livsvigtigt at kende de tre vigtigste symptomer på stroke (stræk-snak-smil) og straks ringe 112 hvis du oplever et af dem – eller er sammen med en person som udviser symptomer. Det er sådan du har bedst chance for at redde hjernen.

STRÆK
Hænger den ene arm?
Løft/bed personen om at løfte begge arme.

SNAK
Hænger ordene ikke sammen?
Prøv at sige/bede personen gentage en simpel sætning som: “Det er dejligt vejr i dag.”

SMIL
Hænger den ene side af ansigtet?
Smil/bed personen om at smile eller grine.

I forbindelse med en stroke kan du opleve et, to eller alle tre symptomer. Disse er de vigtigste at kende, men der er også andre symptomer. Eksempler på andre symptomer er sprogforstyrrelser, tab af dele af synet, synkebesvær, svimmelhed og koordinationsproblemer. En hjerneblødning kan desuden give hovedpine.

Hvorfor er det vigtigt at få hurtig behandling?

Stroke er begyndelsen til en hjerneskade. Når man får en stroke, er der risiko for et permanent tab af funktioner hvis ikke man hurtigt får genoprettet ilttilførslen til den ramte del af hjernen. Ved hurtig behandling kan mange overleve en stroke og få et godt liv uden – eller i hvert fald med et minimum – af skader.

En stroke er for mange også begyndelsen til et liv med en hjerneskade. Hurtig behandling er altafgørende for om hjernen tager skade, og for hvor alvorlig hjerneskaden i så fald bliver. Kend symptomerne, så du lynende hurtigt kan ringe 112 hvis du selv eller en anden får en stroke.

Red hjernen – kend symptomerne – reager hurtigt! I de fleste tilfælde af en blodprop i hjernen går der for længe inden behandling. Derfor tager hjernen permanent skade. Det skal kampagnen RED HJERNEN ændre på.

Hvordan behandler man stroke?

Stroke behandles ved at blodproppen opløses, eller blødningen bliver standset.

En blodprop i hjernen kan ofte opløses med medicin hvis behandlingen sættes i gang inden for 4½ time. Jo hurtigere behandling, jo større er chancen for at behandlingen virker. Og jo større er chancen for at patienten får færrest varige skader. Jo længere tid der går, jo flere hjerneceller dør. Det bliver altså altså sværere at redde hjernen. Ved akut indlæggelse med stroke bliver patienten CT-skannet for at udelukke at symptomerne skyldes en blødning i hjernen. Behandlingen af blodpropper og blødninger er naturligvis ikke ens, så det er ret afgørende at man hurtigt får stillet den rigtige diagnose.

TROMBOLYSE SOM BEHANDLING AF EN BLODPROP I HJERNEN

Trombolyse er en medicinsk behandling som opløser blodpropper så blodet igen kan strømme frit igennem blodkarene. Trombolyse er den første og livsvigtige del af behandlingen Efter at blodproppen er opløst, bliver det muligt for lægen at finde årsagen til at blodproppen opstod, og hvor det er muligt, behandle årsagen.

TROMBEKTOMI SOM BEHANDLING AF EN BLODPROP I HJERNEN

Trombektomi er en behandling hvor lægerne fjerne en blodprop i hjernen via et kateter gennem lysken. Trombektomi bruges til at behandle større blodpropper og til at behandle patienter som man allerede har forsøgt at behandle med trombolyse. Internationale studier har vist at nogle patienter kan have gavn af trombektomi i op til 24 timer efter blodproppen. Behandlingen forlænger altså muligheden for at redde hjernen. Dette er dog ikke et argument for at vente. Hvert sekund tæller for hjernen.

BEHANDLING AF HJERNEBLØDNING

En hjerneblødnings behandling afhænger af årsagen til blødningen. I de fleste tilfælde lader man blødningen stoppe og blodet forsvinde af sig selv, men i få tilfælde foretager man en operation. Det er for eksempel hvis det er nødvendigt at få fjernet en større livstruende blodsamling som trykker på hjernen, indsætte en ventil til dræn eller lukke en aneurisme. Ved hjerneblødninger er der ofte behov for at reducere risikoen for infektioner eller blodpropper andre steder i kroppen. Et eksempel på infektion der af og til opstår i forbindelse med en blødning i hjernen, er meningitis.

Hvor mange får stroke

Hvert år rammes cirka 12.000 danskere af et stroke. 70% af de ramte er over 65 år. Faktisk er det 1 ud af 6 danskere som på et tidspunkt af livet bliver ramt, af dem overlever 15-25% ikke. Stroke er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. Cirka halvdelen af de danskere, der overlever stroke, lever efterfølgende med handikap. Op mod 30% får brug for hjælp i hverdagen.

Det er tallene som de ser ud nu. Med kampagnen RED HJERNEN får vi forhåbentligt reddet både liv og hjerner efterhånden som danskerne lærer at sige og tænke: STRÆK – SNAK – SMIL.

Hvorfor bliver man hjerneskadet af en stroke?

Når hjernecellerne dør i et område, og der er skader på hjernevævet, er der risiko for hjerneskade og funktionstab som følge af skaden.

RED HJERNEN – strokekampagne

RED HJERNEN er en national, borgerrettet kampagne for at flere danskere overlever en stroke med så få skader i hjernen som muligt. Indsatsen bygger på en national, borgerrettet kampagne, RED HJERNEN. Kampagnen skal øge danskernes viden om symptomer på stroke og få dem til at reagere hurtigt ved at ringe 1-1-2.

Kampagnen lanceres i sensommeren 2019 til alle danskerne, der kommer til at møde budskaberne på sociale medier, tv og i aviser mm. Kampagnen bygger på mnemoteknik og gentagelse af remsen ’Stræk, Snak, Smil’, der henviser til de tre hyppigste symptomer på stroke; nedsat funktion i armen, talebesvær og ansigtslammelser.

Bag RED HJERNEN er Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden der indgik i 2018 et samarbejde om en mangeårig indsats. Til indsatsen er knyttet en styregruppe bestående af repræsentanter fra Dansk Strokecenter, Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Selskab for Akutmedicin og de regionale akutberedskaber.

Viden om hjernen og hjerneskader

Om hjernen, symptomer, årsager, konsekvenser, genoptræning, statistik m.m.

Rådgivning – Motiv: Baghovedet er mørkhåret, korthåret kvinde som taler i telefon

Rådgivning og rettigheder

Om foreningens rådgivning, mødet med systemet, økonomi, dine rettigheder og muligheder m.m.

Medlemsblad. Motiv: Flyvende husskader forlader nogle høje piletræer

Bliv medlem

Gratis medlemskab for hele husstanden i de første 12 måneder. Mange gode medlemstilbud.