Fakta om TBE

Hvad er TBE?

TBE er en virus som kan forårsage betændelse i hjernen.

TBE er en forkortelse af Tick Borne Encephalitis, altså en hjernebetændelse hvor virus er overført fra flåt til menneske.

Historiske fakta om TBE

TBE-virussen opstod for ca. 3.100 år siden i Vestsibirien og kom til Europa for ca. 2.000 år siden. Virussen blev opdaget af Lev. A Zilber under en ekspedition i taigaen i Fjernøsten under meget vanskelige forhold i 1937. (Kilde: The tbe book 2. udgave, Kahl et al. s. 11-12.)

Det første kliniske tilfælde af TBE i Europa blev registreret i 1931. Det involverede 24 patienter fra tre familier i Østrig, som alle havde drukket upasteuriseret mælk. I 1939 blev den første TBE-virus dokumenteret fra en skovflåt (ixodex ricinus). Fundet blev gjort i Rusland. Stockholm var den første til at rapportere i Sverige i 1954. Norge havde sit første TBE-tilfælde i 1997. (Kilde: TBE-bogen 2. udgave, Kahl et al. side 13.)

Selve flåten er ca. 99 millioner år gammel. (Kilde: https://rdcu.be/ck67X)

Flåt som kan bære virussen TBE

Hvordan smitter TBE?

TBE smitter gennem flåtbid. Når en flåt med TBE-virus bider sig fast, kan virus overføres til blodet.

6 gode råd for at undgå bid og sygdomme fra skovflåter

Dansk Naturfredningsforening har udgivet en lille guide for at undgå at blive smittet med flåtbårne sygdomme som TBE.

1. Lyse bukser og sokker gør livet svært for skovflåten

Tag lyst tøj på underkroppen. Det vil gøre det sværere for flåterne at sætte sig fast, og gøre dem nemmere at opdage. Skovflåterne elsker fugtighed og varme, og derfor færdes de ofte på enge og i skovbunden. De kan ikke springe, men sidder på det yderste af græsstråene og er klar til at klatre over på dyret eller mennesket, der kommer forbi. En god tommelfingerregel er, at findes der hjortevildt i dit område, så er der helt sikkert også flåter.

2. Løbende kropstjek for skovflåter

Borrelia bliver først overført, når skovflåten har siddet flere timer og dernæst overfører bakterien med en væske. TBE bliver overført umiddelbart i minutterne efter bid. Derfor er det en god idé løbende at tjekke især benene for kravlende flåter.
Under alle omstændigheder er det en god idé at tjekke kæledyr, børn og voksne grundigt efter naturudflugten, f.eks. om aftenen. Knæhaser, indersiden af armen og andre ”hyggelige” varme områder på kroppen, skal man især være opmærksom på.

3. Klem ikke flåten! Få hele kroppen ud

Vær opmærksom på at fjerne hele dyret fra huden, da hovedet på skovflåten har det med at sidde godt fast. Bliver hovedet alligevel siddende, så skal det nok selv ryge ud af kroppen efterhånden. Et tilbageblivende hoved er ikke som sådan farligere end selve flåten. Et godt tip til at fjerne flåten er at tage en smal pincet (eller flåttang fra apoteket) og tage fat om skovflåten så langt nede om hovedet som muligt uden, at den går i stykker. Så drejer du flåten rundt et par gange og trækker langsomt og sejt indtil den slipper. Ingen vilde ryk! Og undgå at klemme om flåtens krop, da det vil kunne øge risikoen for at klemme borreliavirus ind i kroppen.

4. Bliv TBE-vaccineret

Er du særligt meget ude i naturen eller bor i områder med mange skovflåter, og hvor TBE har vist sig (f.eks. Nordsjælland og Bornholm), kan du tale med din læge om at blive TBE-vaccineret.

5. Hold dig til stier – der bor skovflåter ikke

Sandsynligheden for at blive bidt af en flåt, hvis du holder dig til stier og veje, er uhyre lille. Flåterne holder til i højt græs og krat og vil ikke bryde sig om tør, blottet jord. Er du derfor bekymret for at blive bidt, kan du holde dig til afmærkede stier.

6. Hold øje med symptomer efter flåtbid
Er du blevet bidt af en borreliasmittet flåt, vil der typisk danne sig et tydeligt rødt udslæt rundt om biddet. Herefter vil der opstå feber, hovedpine og træthed. Samme symptomer viser sig ved TBE, men først to ugers tid efter biddet. Hold derfor øje med symptomer i tiden efter et bid fra en skovflåt, og gå til lægen ved mistanke om sygdom.

TBE-virus i flåten

Æg, larve, nymfe, voksen, er det kun i voksenstadiet, at flåter kan overføre TBE fra vært til menneske?
Nymfer og voksne, der har suget blod, kan bære TBE-virus. Da voksne har suget blod en gang mere end nymfer, er det mere almindeligt at finde TBE-virus i voksne flåter end i nymfer. Men det er mere almindeligt at blive bidt af nymfer. I TBE-områder er ca. 1 ud af 100 voksne bærere og 1 ud af 1000 nymfer bærere af virusset. TBE kan også overføres til æggene under graviditeten.

Hvordan overlever TBE-virus i værter?
Små gnavere, der smittes, ser ud til at få en mere kronisk infektion, mens større dyr som hjorte og mennesker får en viremisk infektion, hvor virusset produceres i kort tid og derefter ikke kan påvises. I begge tilfælde spredes virusset af flåter.

Hvor længe bliver TBE i flåten?
TBE forbliver i flåten i hele dens levetid. Det er derfor, man oftere finder TBE i voksne flåter end i nymfer.

Kan vi finde ud af, om det er muligt at behandle værtsdyrene, så flåterne ikke overfører TBE til os?
Selv hvis der var behandlings- eller vaccinationsmuligheder for dyrene, er det ikke muligt at gøre dette med vilde dyr i naturen.

Hjärnkrafts interview med Kristina Nyström, forsker i virologi/mikrobiologi

Flåtens bioaktive molekyler

Når en almindelig svensk skovflåt, Ixodes ricinus, suger blod som larve, nymfe eller voksen hun, forankrer den sig med sine munddele til værtsdyrets hud og bliver der i flere dage.

Med mellemrum injicerer flåten sit spyt, som indeholder forskellige bioaktive molekyler. Et af formålene er at forhindre blodet i at størkne på bidstedet, så blodet lettere kan strømme ind i flåtens mund og mave-tarmkanal. Stofferne i flåtens spyt hæmmer altså værtsorganismens biokemiske forsøg på at lukke af for blodtilførslen.

Desuden reduceres risikoen for at blive opdaget og fjernet af værten, fordi flåtens spyt svækker værtens inflammatoriske respons på bidstedet. Sammen med andre stoffer i flåtens spyt reducerer de værtens følsomhed og smerte omkring bidstedet.

Kilde: Thomas G.T. Jaenson Kan du være giftig for flåter? | Forskning & Fremskridt (fof.se) | 

Hvad er symptomerne på TBE?

De typiske symptomer på TBE er feber, hovedpine, kvalme, opkast, træthed og svimmelhed. Normalt begynder symptomerne cirka to uger efter smitten. På samme tidspunkt begynder den smittede at udvikle antistoffer.

Omkring en ud af tre TBE-patienter oplever vedvarende symptomer som hovedpine, hukommelses- og koncentrationsbesvær og motoriske problemer, hvilket påvirker livskvaliteten.

Sundhed.dk om symptomerne på TBE

De fleste, som bliver smittet med TBE-virus får ingen symptomer. Der går som regel 7-14 dage, fra man bliver smittet, til de første symptomer kommer, men der kan gå mellem 2-28 dage. Sygdommen deles normalt ind i to faser:

I fase 1 får man en “sommerinfluenza” som varer 2-4 dage, hvor man har feber, træthed, hovedpine og muskelsmerter. Derefter forsvinder symptomerne, og ca. 75 % bliver raske. Omkring 20-30 % udvikler efter en symptomfri periode på ca. én uge (1-21 dage) symptomer på hjernebetændelse (fase 2).

I fase 2 giver TBE-virus hjernebetændelse (encefalitis). Det giver kraftig hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastninger, nakkestivhed, psykiske symptomer, og man udvikler eventuelt kramper og muskelsvækkelser

Kilde: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/virusinfektioner/tbe-tick-borne-encephalitis/

TBE påvirker mennesker forskelligt

Hvorfor påvirkes forskellige mennesker forskelligt af TBE?
På nuværende tidspunkt ved man ikke, hvorfor forskellige mennesker rammes forskelligt af TBE-virus. Flere mænd end kvinder diagnosticeres med TBE. Generelt får ældre mennesker en mere alvorlig sygdom og flere restsymptomer end yngre mennesker, men der er også unge mennesker, som får en meget alvorlig sygdom.

Afhænger udviklingen af TBE af virusset (f.eks. mængden af virus) eller af, hvordan immunsystemet reagerer på virusset?
Man ved endnu ikke meget om sygdomsudviklingen ved TBE-infektion. TBE er ofte en tofaset sygdom, dvs. at patienten normalt først bliver syg med en mildere »influenzalignende« sygdom, og efter et asymptomatisk interval bliver syg med en anden fase af encephalitis. Det kliniske billede af TBE varierer i sværhedsgrad fra person til person, og den underliggende mekanisme for udviklingen af TBE er ikke kendt. Man ved heller ikke, om selve hjernebetændelsen hovedsageligt skyldes direkte effekter af virussen eller immunologiske mekanismer. Der er kun få studier, der undersøger sygdomsmekanismen ved TBE-virusinfektion, hvor både direkte infektion af celler i nervesystemet (f.eks. neuroner) og immunologiske mekanismer er blevet foreslået at bidrage til sygdommen. Der er behov for yderligere forskning.

Findes der medicin mod TBE?
Der findes i øjeblikket ingen medicin til behandling af TBE, men TBE kan forebygges ved hjælp af vaccination. Patienter, der er indlagt med TBE, behandles med understøttende behandling, som er skræddersyet til den enkelte patients behov. Eksempler på understøttende behandling er intravenøs væske og ernæring, eller i meget alvorlige tilfælde intensiv pleje og respiratorbehandling.

Hjärnkrafts interview med Sara Gredmark Russ, specialist i infektionssygdomme og forsker ved Center for Infektionssygdomme

Hvordan behandles TBE?

Der findes ingen medicin som kan behandle TBE-virus. Behandling er derfor udelukkende behandling af symptomerne med henblik på at forhindre eller forebygge alvorlig skade.

TBE er alvorligt. Omkring en tredjedel af de patienter som får hjernebetændelse som følge af TBE, vil få senfølger der går ud over livskvaliteten. Ved hjernebetændelse er det vigtigt at blive indlagt. Man skal derfor altid kontakte en læge hvis man udviser symptomer på hjernebetændelse

Sådan hjælpes TBE-patienter (eksempel fra Sverige)

Anette Liljegren arbejder i et ambulant team for lette til moderate hjerneskader på Medicinsk Rehabiliteringsklinik, som modtager patienter i den arbejdsdygtige alder. Klinikken kræver at personen er i stand til at reflektere over sig selv, har en vis indsigt og er i stand til at arbejde med strategier på egen hånd derhjemme. Teamet har en palet af forskellige metoder til at hjælpe TBE-patienter:

Vi arbejder meget med dialog, taler om træthed, giver forskellige tips og strategier til at håndtere de vanskeligheder, man har. Vi arbejder på at få patienterne til at forstå, at det handler om at forudse deres vanskeligheder, dvs. ikke bare fortsætte som normalt. At sprede sin energi ud over dagene, så man ikke løber helt tør for energi. At blive god til hukommelsesstrategier, så man ikke går glip af ting, hvilket også kræver energi.

Vi er læger, rådgivere, psykologer og ergoterapeuter. Vi samarbejder med neurofysioterapeuter i primærsektoren, når der er behov for det.

Det ambulante team patienterne i ca. 1 1⁄2 – 2 år i gennemsnit. De deltager normalt i møder med diverse myndigheder, når tiden er inde, og hjælper med at forklare dem situationen for patienten med TBE. Derefter kan vi som regel lade døren stå på klem, så patienterne kan kontakte os, hvis det er nødvendigt.

Jeg tror ikke, der er noget, der er rigtigt eller forkert. Hvis du har brug for støtte, skal du søge hjælp. Det vigtigste er at indse, at spillereglerne har ændret sig. Du kan ikke bruge de regler, du brugte, da du var rask. Der er en vis øget risiko for træthed, når man allerede har en »rodet« hjerne og kører videre i gamle spor, og det føles unødvendigt at få endnu en diagnose.

Hjärnkrafts interview

Kan man kurere TBE?

Der findes ingen kur som kan helbrede TBE men det er muligt at blive vaccineret mod TBE.

Har man været smittet med TBE, har man udviklet antistoffer, så man ikke kan blive smittet igen.

Antistoffer i forbindelse med TBE

TBE-virussen er uhelbredelig, har vi et indblik i, hvor lang tid det tager at udvikle antistoffer?

Fra du bliver smittet, går der ca. 2 uger, før du begynder at udvikle en type antistof, der hedder IgM. Det falder normalt sammen med udbruddet af symptomer af TBE i form af feber, hovedpine, kvalme og opkast, mens du er indlagt på hospitalet. Derfor bruges disse IgM-antistoffer som et vigtigt redskab i diagnosticeringen af TBE. Ca. 1 uge senere udvikles en anden type antistof kaldet IgG, som holder hele livet og forhindrer dig i at blive smittet af TBE-virus igen – du er immun.

Er der mulighed for i fremtiden at oprette et nationalt TBE-hjælpecenter? For eksempel digitalt. Vi undrer os over, at behandlingen af og kendskabet til TBE er meget forskellig i Sverige.

Vi har bemærket, at vi har fået meget forskellig kvalitet i vores tid med infektion og også bagefter. Vi lever i dag med den usikkerhed, at hvis vi havde fået mere TBE-rehabilitering, ville vi have været et andet sted. Mange mennesker går hjem med en folder om hjernetræthed i hånden. Med mange års isoleret liv med varierende behov for de ressourcer, der ville være nødvendige. Jeg er mere end klar over, at det er tilfældet. Et nationalt ressourcecenter med erfaring i behandling og rehabilitering af TBE ville være til stor værdi og hjælp for mange. Der er brug for en tværfunktionel tilgang med et team af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, rådgivere og psykologer, der kan dække alle aspekter og behov for at give den bedst mulige behandling. Det er egentlig ret indlysende.

Hjärnkrafts interview med Rolf Gustafson, leg. læge og lektor

Hvor i Danmark findes TBE-virus?

De mest kendte TBE-risikoområder i Danmark er på Bornholm og i Tisvilde Hegn og omegn. De senere år er desuden set tilfælde af TBE hos patienter fra flere nye områder i Nordsjælland og senest Sydsjælland.

Hos Statens Seruminstitut vurderes det at der kan være TBE i et område hvis mere end to personer er blevet smittet i samme område inden for en 3-årig periode. Sådan et område kaldes også et endemisk område.

Forside til Statens Seruminstituts risikovurdering af TBE i Danmark

Klik og find flere data i Statens Serum Instituts risikovurdering af TBE.

Hvor mange får TBE?

I Danmark er risikoen for at blive smittet med TBE meget lille. Væsentligt lavere end eksempelvis i vores nabolande Norge og Sverige.

Statens Serum Institut estimerer at der årligt indlægges 12-25 personer i hele Danmark, hvoraf cirka halvdelen formodes smittet i udlandet, primært Sydsverige.

I 2023 blev indlagt 12 personer med TBE-virus, som man formodede var blevet smittet i Danmark.

TBE-smitte i Sverige

I Sverige diagnosticeres cirka 300-500 personer om året med TBE. Infektion med TBE-virus fører til meningitis og/eller encephalitis med vedvarende symptomer i cirka en tredjedel af tilfældene.

Flåter med TBE-virus i Sverige

Hvad er entomologi?
Entomologi er videnskaben om insekter og andre leddyr, f.eks. spindlere, herunder flåter. Medicinsk entomologi er videnskaben om de leddyr, der forårsager sygdomme hos mennesker.

Hvor mange flåter i Sverige har TBE?
Vi har beregnet den gennemsnitlige andel af TBE-virusinficerede flåter i »TBE-endemiske områder« i Sydsverige* til i gennemsnit at være 0,1-0,5 % i nymfer og 0,6-4,5 % i voksne flåter.

Interview med Thomas G.T. Jaenson, professor i medicinsk entomologi

Overlevelse af TBE-virus

Hvad lever TBE-virus af?
Altid på værtsceller, enten i flåter, mosegrise eller os. Virus er intracellulære parasitter.

Hvad lever flåten af?
Blod fra os, mosegrise, fugle eller andre dyr.

Hvad lever TBE-virus af i upasteuriseret mælk?
Den findes sandsynligvis i epitelceller, der kommer fra brystkirtlen.

Er der forsket i, om mødre overfører TBE-virus gennem amning?
Ikke så vidt jeg ved. Det er svært at undersøge tilfælde af amning, da de er sjældne, og de fleste TBE-tilfælde er ældre.

Er der blevet forsket i, om gravide kvinder overfører TBE?
Vi har for nylig offentliggjort en undersøgelse*, hvor tre sunde babyer blev født af to TBE-ramte mødre. Der er brug for flere undersøgelser.

Omkring en procent af de TBE-ramte dør. Er dødeligheden den samme for værtsdyr og flåter?
Dyr kan blive syge, f.eks. hunde, men der er ingen viden om det. Skovmår kan blive smittet, men ser sunde ud. Flåter ser ud til at klare sig uden at tage skade (desværre).

Hjärnkrafts interview med Tomas Bergström, seniorprofessor, overlæge og forsker

Risiko for TBE i øvrige udland

Omkring 3.000 tilfælde af TBE rapporteres hvert år i EU/EØS-landene. Orientér dig inden du rejser.

I øjeblikket rapporteres den højeste forekomst af kliniske tilfælde i de baltiske lande, Den Russiske Føderation og Slovenien. Der rapporteres også om høje forekomster i det nordvestlige føderale distrikt i Rusland.

Andre lande, der rapporterer om tilfælde eller betragtes som endemiske områder, omfatter Albanien, Hviderusland, Bosnien, Bulgarien, Kina, Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Mongoliet, Norge, Polen, Republikken Korea, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og Ukraine.

Kilde: Tick-borne diseases (europa.eu) Læs mere fra den internationale TBE-gruppe på: iswtbe.com

Rejsende til endemiske områder kan være i farezonen fra april til november. Risikoen er størst, når man vandrer eller camperer i skovområder op til ca. 1500 meters højde.

Kilde: WHO

Kan man blive vaccineret for TBE?

I Danmark kan man blive vaccineret mod TBE. Risikoen for smitte er dog meget lav for de fleste mennesker, hvorfor vaccinen ikke anbefales generelt.

Statens Serum Institut vurderer at TBE-vaccination især kan overvejes til personer der færdes i skov og krat i TBE-risikoområderne i perioden maj-oktober. Det kan være fastboende, personer med sommerhus, jægere, svampesamlere og andre som opholder sig i naturen i risikoområderne i perioden maj-oktober.

TBE-vaccinen bør også overvejes hvis man eksempelvis skal holde sommerferie i det sydsvenske højrisikoområde.

Hvor kan man blive vaccineret mod TBE?

Du kan blive vaccineret mod TBE hos egen læge, udvalgte apoteker og hos Danske Lægers Vaccinationsservice.

Kilde: Hjärnskadeforebundet Hjärnkraft. Informationssiden om TBE er udviklet i samarbejde med Hjärnkraft og med økonomisk støtte fra Pfizer Danmark.

Senest opdateret: maj 2024